TÄNDER

Tandlossning

Tandlossning är en infektionssjukdom som leder till att tänderna långsamt lossnar genom att deras fäste i käken förstörs.

Tandlossning, som också kallas parodontit, beror framför allt på att det finns bakterier runt tänderna. Om man under lång tid inte rengör tänderna ordentligt kan tandköttet bli inflammerat. Därför är det viktigt att göra regelbundna tandvårdsbesök och rengöra tänderna noga.

Bakteriers betydelse för tandlossning

Mellan tandköttet och tänderna kan det samlas bakterier som orsakar en inflammation om man inte håller rent mellan tänderna.

Om bakterierna inte borstas bort från tandytan vid kanten av tandköttet uppstår så småningom en beläggning som kallas biofilm. Om biofilmen inte tas bort uppstår en inflammation i tandköttet, så kallad gingivit. Inflammationen kan läka om bakteriebeläggningarna, biofilmen, tas bort.

Om bakteriebeläggningarna inte tas bort kan tandköttsfickan mellan tand och tandkött fördjupas finns det risk för tandlossning. De bakterier som samlas i den fördjupade fickan kommer man inte åt med tandborsten. De måste avlägsnas med hjälp av speciella instrument.

Om inflammationen sprider sig

Om inflammationen inte upptäcks och behandlas tidigt finns det risk för att den sprider sig och angriper rothinnan och käkbenet. Det är då tillståndet kallas för tandlossning. Fickan i tandköttet blir allt djupare och bakterierna tränger längre ner, vilket leder till att mer och mer av tandens fäste förstörs. Detta tar lång tid, oftast mellan tio och tjugo år, men kan så småningom leda till att tandens hela fäste förstörs så att tanden lossnar och faller ut eller måste tas bort.

Nästan varannan vuxen får tandlossning

Tandlossning är en folksjukdom som förekommer i någon form hos närmare hälften av den vuxna befolkningen. Ibland angriper sjukdomen bara några tänder, och ibland nästan alla. I sällsynta fall kan sjukdomsförloppet vara ganska snabbt.

Den allvarliga formen av tandlossning, där stora delar av tandens fäste förstörs, är mycket ovanlig i yngre åldrar men förekommer hos ungefär en av sju av den vuxna befolkningen. Även om det kan finnas en ärftlig påverkan att utveckla tandlossning är den främsta orsaken att tänderna inte rengjorts ordentligt under längre tid.

Rökning och stress ökar risken

Om du röker är risken att få tandlossning mycket högre än om man inte gör det. Rökning gör både att sjukdomen utvecklas snabbare och att den läker sämre. Det beror troligen på att rökning försämrar immunförsvaret.

Även stress och sjukdomar som påverkar immunförsvaret ökar risken för att få tandlossning. Diabetes ökar också risken för tandlossning. Därför behöver du också ha regelbunden kontakt med tandvården om du har diabetes.

Behandling

Trots att tandlossning är en infektionssjukdom kan den inte botas med antibiotika.

Behandlingen går ut på att avlägsna de bakteriebeläggningar som finns, få bort de fördjupade tandköttsfickorna och förebygga en ny infektion.

Vid en vanlig undersökning mäter tandläkaren eller tandhygienisten fickorna runt tänderna för att se hur djupa de är, och testar om de lätt börjar blöda. En frisk tandköttsficka brukar inte vara djupare än tre till fyra millimeter och ska inte blöda. Med hjälp av röntgenbilder kan tandläkaren också se hur tandens fäste i käkbenet runt tanden ser ut.

Ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto enklare blir behandlingen. Du kan få behandling mot tandlossning även när sjukdomen pågått länge. Då kan behandlingen bli omfattande och kostsam och kräva specialistvård.

Den del av tandfästet som redan har förstörts av sjukdomen kan oftast inte återskapas, men behandlingen kan förhindra att mer av tandfästet förstörs.

Bakterier tas bort med speciella instrument

Bakterier som finns nere i tandköttsfickorna kan du inte avlägsna själv. Det måste göras av en tandläkare eller tandhygienist som använder speciella instrument för att avlägsna dessa från tandrotens yta och i tandköttsfickan. Behandlingen tar tid, och ofta får du gå flera gånger för att göra rent alla tänder.

Om behandlingen går bra försvinner inflammationen i tandköttet och de fördjupade tandköttsfickorna läker. Eftersom delar av tandens fäste förstörts av sjukdomen blir rötterna närmast tandkronan ofta blottlagda. Tänderna kan då se längre ut än förut och ilningar kan förekomma i början.

Operation för att få bort bakterier

Om du har en allvarlig form av tandlossning kan du behöva remiss till en parodontolog, det vill säga en specialist på tandlossningssjukdomar. De kan ibland bli nödvändigt att göra en operation för att ta bort bakterier och tandsten i de fördjupade tandköttsfickorna. Operationen görs under lokalbedövning och man brukar inte behöva bli sjukskriven efteråt.

Det finns också kirurgiska behandlingsformer som i vissa fall gör det möjligt att återskapa en del av det tandfäste som förlorats.

Tandbrygga eller protes

Ibland har tandlossningen gått så långt att flera tänder inte kan räddas utan måste tas bort. Detta kan påverka tuggfunktionen, talet och utseendet. Då kan det bli nödvändigt att sätta in någon form av tandbrygga eller tandprotes för att ersätta de förlorade tänderna. En brygga kan också bidra till att stabilisera rörliga tänder som påverkats av sjukdomen.

Viktigt med eftervård

Efter behandlingen är det viktigt att gå på eftervård två till fyra gånger om året. Det minskar risken för nya infektioner. Då går man vanligtvis till en tandhygienist som kontrollerar att man har rätt teknik för att hålla tänderna rena. Tandhygienisten avlägsnar bakterier och tandsten om det behövs.

Hur kan jag förebygga tandlossning?

Regelbundna tandvårdsbesök och noggrann rengöring är de bästa sätten att förebygga tandlossning. Eftersom tandlossning framför allt uppstår i utrymmet mellan tänderna, ska man förutom att borsta tänderna även använda mellanrumsborste, tandtråd, eller tandsticka.

Tandlossning har ofta ett så långsamt och smärtfritt sjukdomsförlopp att du inte själv upptäcker sjukdomen förrän en eller flera tänder börjar kännas lösa. Därför är det viktigt att regelbundet bli undersökt av en tandläkare eller tandhygienist.

Tandvårdspersonal kan ge råd och föreslå lämpliga hjälpmedel. Men det viktigaste är att man själv gör rent sina tänder ordentligt varje dag.

Om man röker och har fått tandlossning är, förutom tandrengöring, att sluta röka det bästa man kan göra för att hejda tandlossningen och för att behandlingen ska ha effekt.

När ska jag söka vård?

Du ska ta kontakt med en tandläkare eller tandhygienist om tandköttet blöder ofta eller mycket när man borstar tänderna. Om en eller flera tänder känns lösa ska du också gå till tandvården.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Symtom

Inflammationen kring tänderna är svår att lägga märka till eftersom det inte gör ont. Förloppet är så långsamt att det kan vara svårt att själv upptäcka att man har parodontit.

Ett tidigt tecken på tandlossning är att det blöder från tandköttet när man borstar tänderna.

Den som röker märker oftast ingen blödning eftersom blodkärlen dras ihop av rökning.

Om sjukdomen gått långt kan man känna att en eller flera tänder är lösa.

Till toppen av sidan