Hosta och slem i luftvägarna

Kikhosta

Kikhosta är en smittsam sjukdom som ger kraftig och långvarig hosta. För de allra flesta går kikhosta över av sig själv. Barn som är yngre än sex månader kan bli allvarligt sjuka. De behandlas med antibiotika om de har eller misstänks ha kikhosta.

Vaccin mot kikhosta ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Men skyddet mot sjukdomen avtar med tiden. Det gäller också om du har haft kikhosta. Det är nästan alltid vuxna som inte vet om att de har kikhosta som smittar små barn. Var uppmärksam på om du har symtom som kan tyda på kikhosta och umgås nära barn som är yngre än ett år. Särskilt viktigt är det om barnet är yngre än sex månader.  

Till toppen av sidan