Vi är tacksamma för att du delar med dig av din upplevelse. Det ger oss möjlighet att förändra och förbättra vården. Om du har synpunkter eller klagomål är du välkommen att kontakta den verksamhet där du fått vård via e-tjänsterna, telefon, brev eller muntligt vid besök.

Hitta vårdverksamheter i Jönköpings län: Hitta vård

Du ska få snabb återkoppling

Inom en arbetsdag ska du få en bekräftelse på att ditt ärende har tagits emot. Verksamheten ska sedan lämna ett svar till dig inom fyra veckor. Ibland kan verksamheten behöva tid för att utreda vad som har hänt. Tar det längre tid än fyra veckor, ska du få information om det. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och formuleras så att det är lätt för dig att förstå.

Beskriv ditt ärende

Om du kontaktar oss via brev, ber vi dig beskriva:

  • Vilken tandvårdsklinik eller enhet har du synpunkter på?
  • Gäller din fråga eller synpunkt ett visst datum? (ange dag, månad och år)
  • Vad har hänt?
  • Vilket är det huvudsakliga problemet?
  • Vilka frågor vill du ha svar på?
  • Har du själv förslag till åtgärd?