Kostnader och ersättningar

Social och ekonomisk trygghet vid ryggmärgsskada

Innehållet gäller Jönköpings län

Att drabbas av en funktionsnedsättning på grund av en sjukdom eller skada påverkar olika delar i livet. Hemkommunen, Region Jönköpings län och staten vill på olika sätt hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar till goda levnadsförhållanden med social och ekonomisk trygghet. Behovsprövning sker i varje individuellt fall utifrån olika bestämmelser.

Rehabiliteringsmedicinska klinikens kurator kan ge dig mer information om ekonomi, sociala frågor, olika stödformer och annat.

Till toppen av sidan