Reumatologmottagningen Länssjukhuset Ryhov

Sjukhusgatan, Jönköping, huvudbyggnaden.

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.30–09.30
Tisdag07.30–09.30
Onsdag07.30–09.30
Torsdag07.30–09.30
Fredag07.30–09.30
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–12.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Sjukhusgatan, Jönköping, huvudbyggnaden.
Län, kommun:
Jönköpings län, Jönköping
Postadress:
Reumatologmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Vägbeskrivning

Hitta på plats:

Från huvudentrén - ta till höger till målpunkt U på plan 4 (entréplanet).

Reumatologmottagningen är en specialistmottagning inom Medicinkliniken. På reumatologmottagningen utreds och behandlas patienter med inflammatoriska led- och systemsjukdomar.


Hos oss arbetar vårdadministratörer, sjuksköterskor, specialistläkare och läkare under utbildning. Vi samverkar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kurator på Rehabiliteringscentrum.

Driftsform: Region

 • Väntetiderna till oss varierar, och vi jobbar ständigt med att förbättra dem. Eftersom antalet reumatologer i hela Sverige är begränsat så kan det ta tid, men vi tar vi hand om dig så snabbt som möjligt.

  Vi gör alltid en prioritering i bedömningen av remissen för att se till att du som är sjuk får vård så snart som möjligt. Den väntetid som anges i kallelsen till oss kan komma att ändras under väntetiden, beroende på tillgängliga resurser och andra remisser som kommer in.

 • Inför de flesta besök behöver du lämna blodprover och/eller urinprover senast en vecka före besöket. Det är för att vi ska hinna få provsvaren innan ditt besök, och för att kunna inkludera dina provsvar i en helhetsbedömning.

  Du behöver själv boka tid för provtagning hos en vårdcentral eller ett laboratorium. Logga gärna in för att boka tid. Läs mer om att logga in och boka tid för ordinerad provtagning

  Om du inte lämnar prover enligt den information som du får kan vi inte förnya dina recept eller ta ansvar för din medicinering och eventuella biverkningar. 

  Om dina provsvar är normala hör vi inte av oss. Vi kontaktar dig om något värde avviker att det kräver någon åtgärd, exempelvis ändrad medicinering. 

 • Under ett läkarbesök är det vanligt att läkaren undersöker dina leder. Läkaren gör ofta ett ultraljud för att bättre kunna bedöma en eventuell inflammation och för att se hur dina leder ser ut. 

  VId ett sjuksköterskebesök pratar vi med dig om dina levnadsvanor och dina läkemedel, och hur de kan påverka varandra. Vi pratar även om fysisk aktivitet, alkohol och tobak, kost och om ditt psykiska mående.

  Det är viktigt för oss att du berättar om hur din reumatiska sjukdom påverkar ditt vardagsliv, så att vi kan stödja dig kring hur du på bästa sätt kan ta hand om dig själv. 

 • Om du får en reumatisk diagnos finns det olika behandlingar att få.

  Vissa patienter kan behandlas med en injektion, som man ger sig själv en gång per vecka eller mer sällan. Andra patienter får behandling med tabletter eller droppbehandling på vår dagvårdsverksamhet. 

  Det är vanligt att du får en eller flera behandlingsformer i kombination, beroende på din diagnos och vilken effekt behandlingen du får ger. 

  Som en del av din behandling kommer du att erbjudas besök hos våra fysioterapeuter och arbetsterapeuter för att stötta dig i vardagen. 

 • När du har fått diagnosen reumatoid artrit kommer det här att hända:

  1. Två veckor efter ditt första besök har du och en sjuksköterska ett telefonsamtal. Ni pratar om hur du mår, om du har börjat med behandling och om du har några frågor.
  2. Sex veckor efter ditt första besök får du träffa en sjuksköterska igen för uppföljning. Uppföljningen kan göras genom ett besök hos oss på mottagningen eller via ett digitalt vårdmöte. Inför mötet får du förberedande frågor som handlar om dina levnadsvanor och hur du mår. Du får frågorna via 1177 eller per brev, beroende på dina aviseringsinställningar i 1177. Under samtalet går ni igenom frågorna tillsammans och pratar om hur din vardag påverkas av din nya diagnos, hur behandlingen med läkemedel fungerar och om det är något du behöver stöd med eller har frågor om. 
  3. Tre månader senare får du träffa en fysioterapeut och arbetsterapeut som undersöker dina leder. Du får även information om hur du bäst tar hand om dina leder för att förebygga smärta och stelhet. Vid besöket kan du också få prata med en kurator, antingen via telefon eller fysiskt besök, beroende på vilken ort du är kallad till. Kuratorn finns tillgänglig för fysiska besök i Jönköping och via telefon i Värnamo och Nässjö. 
  4. Efter 6 månader träffar du en fysioterapeut och arbetsterapeut igen för en ny undersökning av dina leder och uppföljning.
  5. Efter ett år kallas du till ett läkarbesök. Inför detta besök behöver du lämna prover och förbereda eventuella frågor. Beroende på hur du mår kan läkarbesöket ibland behöva tidigareläggas. Om du inte mår bra vill vi att du ringer oss för att få råd. 

  Läs mer om Reumatoid artrit – ledgångsreumatism

 • På droppmottagningen kan du få läkemedel i droppform eller infusion, som din reumatologläkare har ordinerat. Mottagningen är öppen vardagar mellan klockan 8.00-16.00. Eftersom flera patienter kan behandlas samtidigt kan det hända att du behöver vänta en stund, eller dela rum med en annan patient.

  Inför varje droppbehandling behöver du lämna prover så att vi kan säkerställa att alla dina värden är bra. Det är viktigt att du tar dessa prover i god tid, gärna en vecka före behandlingen, så att vi hinner få svaren. Ibland kan du även behöva ta tabletter före droppbehandlingen för att undvika en allergisk reaktion. Hur din behandling genomförs beror på vilket läkemedel du är ordinerad.

  När vi kallar dig för behandling får du information i god tid inför besöket, via telefon, 1177 eller brev. Tillsammans med kallelsen får du ett frågeformulär. Om du har en pågående infektion kan du inte få din behandling. Om du har svarat ja på någon av frågorna i frågeformuläret, ska du kontakta din rådgivande sjuksköterska mottagningen för rådgivning innan du kommer till oss. 

 • Om du i din reumatiska sjukdom inte mår bra kan det bero på tillfälliga skov eller en behandling som inte fungerar som den ska. Under dina besök hos oss får du råd om hur du bäst kan ta hand om dig vid skov. Om de råd du fått inte ger önskad lindring är du välkommen att ringa oss.

  Om du mår dåligt av andra anledningar än din reumatiska sjukdom, som till exempel infektioner eller försämrat allmäntillstånd, ska du i första hand kontakta din vårdcentral för råd. Därefter hör du av dig till oss för råd kring din reumatiska behandling. 

 • Vi som vårdgivare och du som patient bestämmer tillsammans hur din vårdplan ska se ut. I din journal dokumenteras vad vi har pratat om, kommit överens om och nästa steg i din vård. Vi beskriver vad vi som vårdgivare tar ansvar för och vad du som patient ansvarar för när det gäller din hälsa.

  I journalen finns även kontaktinformation. Överenskommelsen är till för att göra dig delaktig i din vård, och ge dig en översikt över hur din vård ser ut.

Du behöver en remiss från din vårdcentral eller annan specialistmottagning för att få vård hos oss på reumatologmottagningen. Du kan även göra en egen vårdbegäran, men vi kräver att en grundutredning gjorts av din vårdcentral. När du kommer till oss ska det finnas en välgrundad misstanke om inflammatorisk ledsjukdom eller systemsjukdom.

Läs mer om remiss och egen vårdbegäran

När din remiss tas emot görs en första bedömning av en specialistläkare. Läkaren går igenom din journal och gör en bedömning av ditt vårdbehov. Bedömningen kan resultera i att du får komma på ett första läkarbesök.

Ibland kan bedömningen istället innebära ett råd om fortsatt utredning eller behandling för dig på annan mottagning.

Alla remisser som skickas till oss får en kvalificerad bedömning av våra läkare. 

Remisskrav

Ja.

Åldersregler

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Du behöver inte anmäla dig i vår reception. Du blir hämtad i väntrummet.

Inför ditt besök skickar vi en kallelse till dig, antingen via 1177 eller per brev, beroende på dina aviseringsinställningar i 1177. Tillsammans med kallelsen skickar vi också ett frågeformulär. Du kan välja att besvara formuläret digitalt eller ta med det till ditt besök, beroende på hur du har fått kallelsen. Formuläret används som underlag för samtalet under besöket. Förbered dig gärna med frågor inför besöket som känns viktiga för dig. 

Vanligtvis behöver du ta blodprover inför ditt besök. Mer information om provtagning under "Det här kan du få hjälp med, provtagning".

Oftast träffar du först en läkare. Under läkarbesöket pratar ni om dina symtom, vad utredningarna tidigare har visat och hur du mår just nu. Läkaren undersöker dina leder och gör ofta även ett ultraljud. En samlad bedömning görs och oftast ställs även en diagnos under besöket. Du får även möjlighet att ställa frågor.

I vissa fall kan utredningen kräva fler undersökningar såsom blodprov och röntgen innan diagnos kan ställas. Efter läkarbesöket går du och en sjuksköterska tillsammans igenom fortsatt vårdplanering, läkemedel och information om diagnosen.

Ditt första besök kan ta upp till 2 timmar. 

Läkare under utbildning 
Hos oss arbetar även läkare under utbildning, och de kan befinna sig i olika steg av sin utbildning. Oavsett om du träffar en läkare under utbildning eller en specialist kan du förvänta dig samma kvalitet av din vård. Våra läkare under utbildning får regelbunden handledning av våra specialister i alla patientärenden.

UPPFÖLJNING AV PATIENTER MED REUMATISK SJUKDOM (våra register)

SRQ 
Vi registrerar i SRQ, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister för att följa kvaliteten på vårt arbete och kunna använda resultaten i förbättringsarbeten. Du väljer själv om du vill att dina uppgifter ska registreras eller inte.  
Läs mer om SRQ här: srq.nu

PER 
PER (patientens egen registrering) är en digital tjänst där du kontinuerligt kan svara på frågor om din hälsa. Svaren ger vården möjlighet att följa ditt mående över tid och se eventuella mönster i din hälsa. Du blir mer delaktig i din vård och kan själv följa och förstå din sjukdom. 
Läs mer om PER här: Registrera dina reumatiska symtom via PER

När vi behöver kontakta dig är det viktigt att vi har rätt telefonnummer till dig. Fråga oss gärna vilket/vilka telefonnummer som finns angivna i din journal. 

Läs mer om att aktivera aviseringar i e-tjänsterna

Till toppen av sidan