Bra Liv Rosenlund vårdcentral, Jönköping

Hermansvägen 5, Jönköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.30–17.00
Tisdag07.30–17.00
Onsdag07.30–17.00
Torsdag07.30–17.00
Fredag07.30–17.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–15.30Laboratoriet
Måndag08.00–17.00Vårdcentralen
Tisdag08.00–15.30Laboratoriet
Tisdag08.00–17.00Vårdcentralen
Onsdag08.00–15.30Laboratoriet
Onsdag08.00–17.00Vårdcentralen
Torsdag08.00–15.30Laboratoriet
Torsdag08.00–17.00Vårdcentralen
Fredag08.00–15.30Laboratoriet
Fredag08.00–17.00Vårdcentralen
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Hermansvägen 5, Jönköping
Län, kommun:
Jönköpings län, Jönköping
Postadress:
Bra Liv Rosenlund vårdcentral, Rosenlunds vårdcentrum, 551 11 Jönköping

På Bra Liv Rosenlund vårdcentral finns ett komplett vårdutbud med läkare, distriktssköterskor, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykolog och kurator. Vi vaccinerar, har livsstilsmottagning med exempelvis tobaksavvänjning och viktgrupper. Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.

Driftsform: Region

Välkommen att kontakta Bra Liv Rosenlund vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon, 010-242 44 00. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider ser du nedan.

 • Här kan du söka vård digitalt eller ställa administrativa frågor till oss. Du får svara på frågor om dina symtom och får antingen råd om vad du kan göra själv eller chatta med vårdpersonal. Vid behov kan chatten övergå till ett videosamtal, röstsamtal eller att du får ett bokat besök. Du kan söka vård både för dig själv och som vårdnadshavare för barn från 1 år och fram till att barnet fyller 13 år.

  Du kan påbörja ditt ärende och svara på de förberedande frågorna när som helst under dygnet. Chatten med vårdcentralen är öppen vardagar klockan 08:00-16:30.

  1177 direkt - Bra liv Rosenlund vårdcentral

  Läs mer om 1177 direkt

 • Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

  Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

  Läs mer om Bra Liv nära

 • Telefontid måndag–fredag 8.00 - 9.00. Övrig tid röstbrevlåda.

  Arbetsterapeuterna på Bra Liv Rosenlund vårdcentral vill medverka till att ge dig möjlighet att använda och utveckla dina resurser i det dagliga livets aktiviteter. Detta för att ge dig ett bra liv med möjlighet till självständighet och delaktighet. Vi hjälper dig att komma tillbaka efter sjukdom eller skada och att leva väl med medfött eller kvarstående funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

  I vårt arbete utgår vi från dina individuella behov. Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver. Ditt mål avgör vilket typ av insats som är aktuell.

  Arbetsterapi innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter. Kanske behöver du förbättra din förmåga, utveckla nya strategier i utförandet, få balans mellan aktivitet och vila eller att aktiviteten kompenseras.

  Vi inriktar våra insatser mot områdena:

  • Personlig vård
  • Boende
  • Skola/arbete
  • Meningsfull fritid

  Du träffar din arbetsterapeut på vårdcentralen. Vid vissa utredningar görs hembesök.

  Vi samarbetar med vårdcentralens övriga verksamheter, sjukhusvården, kommunen, närstående och övriga vårdgivare. Etablerad samverkan finns med Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

 • Telefontid måndag–fredag 7.30-17.00

  På vår mottagning utför vi lungfunktionstester för att diagnostisera astma och KOL. Vi utreder patienter med långvarig hosta och andningsbesvär. Ger rådgivning vid allergi, astma och KOL samt information om egenvård och läkemedelsbehandling vid astma/KOL.

  I de flesta fall behövs remiss via distriktsläkare för att komma till vår mottagning. Men om du har frågor som rör din astma/KOL eller undrar över något annat som rör andningsorganen så får du gärna ringa oss.

  På mottagningen håller vi oss ständigt uppdaterade med nyheter som rör områdena astma och KOL.

 • Telefontid måndag–fredag 7.30-17.00

  Målet med besöken på vår mottagning är att du ska få de kunskaper som du behöver för att ha kontroll på din diabetessjukdom. I vårt diabetesteam ingår även läkare.

  Målet med besöken på vår mottagning är att du ska få de kunskaper som du behöver för att ha kontroll på din diabetessjukdom. I vårt diabetesteam ingår även läkare.

  På diabetesmottagningen får du bland annat

  • råd och information om kostens och motionens betydelse vid diabetes
  • uppföljning av din diabetes och vid behov medicinjustering
  • lämpliga diabeteshjälpmedel utprovade
  • ditt blodtryck kontrollerat
 • Telefontid måndag–fredag 7.30-17.00

  Distriktsläkaren behandlar sjukdomar som inte kräver sjukhusvård, exempelvis diabetes, högt blodtryck, astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärtsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, lätta psykiatriska sjukdomar, till exempel ångest och depression, vissa infektioner, skador och smärttillstånd.

  Distriktsläkaren är specialist i allmänmedicin och har bred kunskap om sjukdomar och deras behandling.

  Vi gör även utredningar och rehabilitering. Vi remitterar även vidare till sjukhus vid behov.

  Mottagning efter överenskommelse.

 • Telefontid måndag–fredag 7.30-17.00

  Här får du träffa distriktssköterskor från både läkarmottagningen. Vi hjälper er med sjukvårdande behandling som bland annat såromläggning, blodtryckskontroll, ta bort stygn, utprovning av stödstrumpor och andra sjukvårdsbedömningar.

  När du kommer på din bokade tid ska du först anmäla dig i receptionen så vi vet att du har kommit och därefter går du en våning upp och sitter ner i vårt väntrum. Receptionen ligger på entréplan och distriktssköterskemottagningen ligger på plan 3.

 • Telefontid måndag–fredag 7.30–17.00.

  Vi ger dig råd och tips om behandlingsåtgärder och möjligheter till egenvård vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt.

  Vårt arbete går ut på att hjälpa dig att förändra din livsstil och följa upp din sjukdom med regelbundna kontroller. Det är viktigt att du själv kan styra behandlingen och hantera de symtom som uppkommer.

  Vi hjälper även till vid insättning och justering av vissa läkemedel efter samråd med ansvarig läkare

 • Telefontid måndag–fredag 8.00–10.00.

  Urininkontinens är ett hälsoproblem som kanske mer än andra sjukdomar kan leda till påtagliga försämringar av livskvaliteten. Därför är det viktigt att på ett tidigt stadium söka hjälp för sina besvär. Problemet medför svårigheter att hålla urin, och kvinnor drabbas oftare än män.

  Visste du att det normala under ett dygn är att:

  • dricka mellan 1,5 - 2 liter vätska
  • kasta vatten 5 - 8 gånger, varav 1 - 2 gånger under nattetid
  • vid varje toalettbesök bör urinmängden vara 3 - 4 deciliter och tömningsintervallen 3 - 4 timmar.

   Vår inkontinenssjuksköterska kan ge dig råd, göra utredning, erbjuda behandling och hjälpa till med beställning av inkontinenshjälpmedel.
 • Telefontid måndag–fredag 7.30–17.00.

  Vi tycker det är viktigt att välja goda livsstilsvanor och arbetar mot både patient och personal. Vi gör hälsokurvor efter tydliga kriterier.

  • Provtagning - boka tid via e-tjänsten "Boka tid" ovan 
 • Telefontid måndag – fredag 8.30–9.00.
  Psykosociala teamet vänder sig till personer över 18 år.

  Vår målsättning är att människor med psykiska ohälsa ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att psykiskt lidande minskar.

  Vi arbetar med

  • Bedömning av psykisk ohälsa
  • Korttidspsykoterapi
  • Konsultation/Rådgivning
  • Samverkan med andra vårdgivare och verksamheter

  Vi gör tillsammans med dig en bedömning och kan därefter vid behov erbjuda samtal utifrån ett flertal behandlingsinriktningar. Samtalsbehandlingen är oftast korttidsinriktad.

  Vi som arbetar i teamet är psykologer och kuratorer.

  Akuta ärenden hänvisar vi till psykiatriska klinikens akutmottagning på telefon 010-242 30 10.

 • Telefontid måndag-fredag 8.00-9.30, därefter röstbrevlåda.

  Rehabsamordnarens uppgift är att vara samordnare av de åtgärder som bedöms värdefulla för utvecklingen av en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Din läkare ansvarar för att göra en medicinsk bedömning och att utifrån denna ta ställning till om du kan eller inte kan klara att arbeta.

  Hit kan du vända dig om du har funderingar i sjukskrivningsfrågor.

  Jag samarbetar framförallt med Försäkringskassan, men vid behov även med Arbetsförmedlingen och Socialtjänst, i de ärende som rör sjukskrivningsprocessen, både övergripande och i enskilda fall. Vi omfattas alla av sekretesslagstiftningen vilket innebär att vi har tystnadsplikt.

 • Telefontid måndag–fredag 8.30–9.30, övrig tid telefonsvarare.

  Sjukgymnasten undersöker, bedömer och behandlar besvär från nacke/rygg, muskler, leder, funktionsnedsättning efter sjukdom eller skador, stressrelaterade besvär, huvudvärk, idrottsskador, balansproblem, yrsel och kvinnohälsa.

  Vi har vidareutbildning inom OMT (Ortopedisk Manuell Terapi), McKenzie, BK (Basal Kroppskännedom), TA (Tillämpad avspänning), OMI, inkontinensträning, smärta, idrottsmedicin, specifik träning, akupunktur samt fysisk aktivitet på recept.

  Välkommen att boka tid för bedömning, med eller utan läkarremiss. Du får information om dina besvär och vi lägger gemensamt upp en plan för behandling och ger råd.

  Vi kan också erbjuda artrosskola, stötvågsbehandling, träningsgrupp för artrospatienter, livsstilsrådgivning samt fysiotek.

 • Telefontid måndag–fredag 8.00–17.00.

  Har du funderat på att sluta röka eller snusa? Att sluta är en klok satsning på dig själv. En satsning som gör dig friskare, starkare, vackrare och rikare.

  Oavsett var i länet du bor så kan du alltid själv kontakta Sluta-röka-linjen.
  Telefonnummer 020-840000
  Mån-tor 09:00-20:00
  Fre 09:00-16:00

  Du kan också kontakta oss på vårdcentralen för hjälp. Rosenlunds tobaksavvänjare är specialistutbildade för att kunna hjälpa dig som vill sluta röka och snusa. Du kan komma till oss utan remiss, fråga efter tobaksavvänjning när du kontaktar vårdcentralen.

  Behandlingen inleds med ett samtal där vi tillsammans går igenom dina aktuella tobaksvanor. Utifrån detta samtal planeras sedan den fortsatta behandlingen.

  Vi diskuterar förberedelser inför tobaksstoppet, abstinensbesvär, nikotinläkemedel, mat, motion och stress. Receptbelagda läkemedel hjälper vi till med då behov föreligger.

 • Vi har en tidsbokad mottagning då vi mäter blodtryck på ordination av vårdcentralens läkare. Tid erbjuder vi dig när du är här på besök, per telefon eller via brevkontakt.

  Undersköterskorna finns också till hands vid ditt besök på läkarmottagningen. Vi assisterar och utför olika undersökningar.

  Vid övriga önskemål om blodtryckskontroll kan du kontakta distriktssköterskan på telefon 036-32 99 30.

 • Telefontid måndag–fredag 7.30–17.00.

  Du kan vända dig till oss när du vill ha råd och tips angående vaccination inför utlandsresan.

  Läs mer om Reseråd och vaccinationer på 1177 

   

Åldersregler

Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

Vårdcentralen har endast öppet helgfria dagar. När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna närakuter. Du når närakuten på telefon genom att ringa 1177.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Till toppen av sidan