Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Värnamo, Värnamo

Vallgatan 4, Värnamo

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag10.15–11.15
Måndag13.00–14.30
Tisdag10.15–11.15
Tisdag13.00–14.30
Onsdag10.15–11.15
Onsdag13.00–14.30
Torsdag10.15–11.15
Torsdag13.00–14.30
Fredag10.15–11.15
Fredag13.00–14.30
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Vallgatan 4, Värnamo
Län, kommun:
Jönköpings län, Värnamo
Postadress:
Barn- och ungdomspsykiatriska, mottagningen, Värnamo sjukhus, 331 85 Värnamo

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Gratis parkering finns på framsidan av byggnaden.

Hitta på plats:

Mottagningen finns på plan 3. Hiss finns till vänster om trappan.

Vid misstanke om psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar fram till den dag de fyller 18 år kan man själv kontakta En väg in, barn och unga, psykisk hälsa eller bli remitterad från t.ex. barnhälsovård, elevhälsa, vårdcentral eller socialtjänst.


Alla remisser adresseras till:

En väg in, barn och unga, psykisk hälsa

Länssjukhuset Ryhov

551 85 Jönköping


Läs mer om bedömning, behandling och utredning under Vårt utbud.

Driftsform: Region

Här kan du läsa om några av våra utbud.

  • Familjer som bedöms vara i behov av bedömningssamtal erbjuds en tid inom 30 dagar. Till besöket som brukar ta 1-1,5 timme kallas barnet/ungdomen tillsammans med vårdnadshavare. Besöket inleds oftast tillsammans och delas upp efter en stund så att både barnet/ungdomen och de vuxna har möjlighet att samtala fritt och ta upp egna frågor och funderingar. En barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning går ut på att få en helhetsbild med både risk- och friskfaktorer och det behövs ofta flera samtal (1-3) innan bedömningen är klar. Om bedömningen visar att familjen är i behov av fortsatt kontakt med BUP upprättas en vårdplan.

  • Barn- och ungdomspsykiatri bygger på helhetssyn, ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och tvärprofessionell samverkan. Behandlingen kan t.ex. bestå av olika former av samtalsterapi, nätverksarbete, psykopedagogisk behandling/utbildning, läkemedelsbehandling med mera. Behandlingen utformas alltid i samråd med barnet/ungdomen och vårdnadshavare.

  • En barnpsykiatrisk utredning syftar till att undersöka svårigheter och resurser hos barnet/ungdomen och familjen, utifrån en frågeställning om psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Utredningsteamet är tvärprofessionellt, och i utredningen ingår ofta flera olika undersökningar, intervjuer, frågeformulär och tester. När de olika undersökningarna är färdiga sammanställer utredningsteamet en utredningsrapport, som de går igenom med vårdnadshavare och barnet/ungdomen. Om familjen samtycker brukar även barnets/ungdomens skola bjudas in till ett möte för information och diskussion om behov av stöd i lärandemiljön.

Åldersregler

Vi tar emot patienter som är 17 år eller yngre.

Utringning administrativa ärenden kl. 10:15-11:15, övriga ärenden kl. 13:00-14:30.

Till toppen av sidan