Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Jönköping

Sjukhusgatan, Jönköping, hus A2.

Telefonnummer:

010-242 31 00

Telefontider:

  • Mån10:00 - 12:00 Telefontid
  • Mån-SönDygnet runt Akuta ärenden
  • Tis13:00 - 15:00 Telefontid
  • Ons10:00 - 12:00 Telefontid
  • Tor13:00 - 15:00 Telefontid
  • Fre10:00 - 12:00 Telefontid

Öppettider:

  • Mån-Fre08:00 - 16:30

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Sjukhusgatan, Jönköping, hus A2.
Vägbeskrivning:
Kör in på Ryhovsområdet via norra infarten, från samma håll som A6 köpcenter. Ta första avtagsvägen till vänster, se skylt Hus A2. Kostnadsfri besöksparkering finns utanför mottagningen, samt på andra sidan Sjukhusgatan utanför hus M4. Närmaste busshållplats är Psykiatrivägen.
Län, kommun:
Jönköpings län, Jönköping
Postadress:
Barn- och ungdomspsykiatriska, mottagningen, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Mottagningens upptagningsområde är Jönköping, Habo och Mullsjö.


Till BUP-mottagningen kan man vända sig när det finns misstanke om psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar fram till den dag de fyller 18 år. Man kan själv kontakta mottagningen eller bli remitterad från t.ex. barnhälsovård, elevhälsa, vårdcentral eller socialtjänst.


Bedömning


Familjer som bedöms vara i behov av bedömningssamtal erbjuds en tid inom 30 dagar. Till besöket som brukar ta 1-1,5 timme kallas barnet/ungdomen tillsammans med vårdnadshavare. Besöket inleds oftast tillsammans och delas upp efter en stund så att både barnet/ungdomen och de vuxna har möjlighet att samtala fritt och ta upp egna frågor och funderingar. En barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning går ut på att få en helhetsbild med både risk- och friskfaktorer och det behövs ofta flera samtal (1-3) innan bedömningen är klar. Om bedömningen visar att familjen är i behov av fortsatt kontakt med BUP upprättas en vårdplan.

Behandling


Barn- och ungdomspsykiatri bygger på helhetssyn, ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och tvärprofessionell samverkan. Behandlingen kan t.ex. bestå av olika former av samtalsterapi, nätverksarbete, psykopedagogisk behandling/utbildning, läkemedelsbehandling med mera. Behandlingen utformas alltid i samråd med barnet/ungdomen och vårdnadshavare.


Utredning


En barnpsykiatrisk utredning syftar till att undersöka svårigheter och resurser hos barnet/ungdomen och familjen, utifrån en frågeställning om psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Utredningsteamet är tvärprofessionellt, och i utredningen ingår ofta flera olika undersökningar, intervjuer, frågeformulär och tester. När de olika undersökningarna är färdiga sammanställer utredningsteamet en utredningsrapport, som de går igenom med vårdnadhavare och barnet/ungdomen. Om familjen samtycker brukar även barnets/ungdomens skola bjudas in till ett möte för information och diskussion om behov av stöd i lärandemiljön.

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 17 år eller yngre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region