Operationer av könsorgan och urinvägar

Att operera bort urinblåsan och få en urostomi

Innehållet gäller Jönköpings län

Den vanligaste orsaken till att urinblåsan opereras bort är cancer. Om man opererat bort urinblåsan får man en urostomi - det innebär att urinen leds ut på magen via en stomi genom ett hål på magen. Urinen samlas i en stomipåse som fästs på magen.

Hur går operationen till?

Förberedelser

Före operationen blir du kallad till ett inskrivningssamtal där du träffar en sjuksköterska från avdelningen, sjukgymnast, stomiterapeut och eventuellt också narkosläkare. Du får information om hur operationen går till och vilken vård du kommer att få efteråt.

Operationen

Operationen sker i narkos och tar tre till sex timmar. Under operationen får du en tunn slang i ryggen som ger smärtlindring genom att bedöva nerver som går till buken. Du brukar få ha kvar slangen i två till fyra dagar.

Vid operationen tas lymfkörtlar runt urinblåsan och eventuellt också urinröret bort. Hos mannen opereras även prostatan bort, hos kvinnor livmodern, äggstockarna och främre vaginalväggen.

Stomin görs av en bit tunntarm som kopplas till urinledarna och ansluts till bukväggen.

Två tunna slangar går från vardera njuren till stomin för att underlätta läkningen. Slangarna får oftast sitta kvar en till två veckor. Vid operation läggs det även in tunna slangar för att sårvätska ska kunna rinna ut. Dessa slangar får du ha kvar från några timmar till cirka sju dagar.

Efter operationen

Du vårdas på uppvakningsavdelningen till dagen efter operationen och kommer därefter till vårdavdelningen.

När du kommer till vårdavdelningen får du börja äta och dricka försiktigt men kommer även att få dropp. Det är väldigt viktigt att du kommer upp och rör sig, sitter i fåtölj och går i korridoren för att motverka komplikationer som lunginflammation och blodpropp. Du får hjälp av personal från vårdavdelningen och sjukgymnast.

Kroppen återhämtar sig snabbare om du återgår till ett normalt liv så fort som möjligt. Ibland kan det vara svårt att få igång magen efter operationen och du kan besväras av magknip.

Under vårdtiden på sjukhuset får du lära sig att sköta och byta din urostomi. Personal på avdelningen och stomiterapeut hjälper till.

Beräknad vårdtid på avdelningen är mellan 8 och 14 dagar.

Att få en stomi

Att få en stomi är en stor förändring och det kan ta tid att acceptera och anpassa sig till den nya livssituationen. När urinblåsan opererats bort förändras den sexuella förmågan och känslan hos både män och kvinnor. Både mannen och kvinnan blir sterila, mannens förmåga till erektion och utlösning minskar och kvinnor kan få besvär med flytningar och smärta vid samlag på grund av att slidan blivit trängre eller kortare.

Om du känner sig nedstämd eller orolig ska du prata med din läkare eller sjuksköterska. På avdelningen finns en kurator som kan ge råd och stöd.

Mer information

Vid frågor om behandlingen - kontakta mottagningens planeringssjuksköterska.

Patientföreningar vid mag- och tarmsjukdomar

Här kan du hitta patientföreningar vid mag- och tarmsjukdomar i Jönköpings län: 

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar, oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte. Förbundet finns även för alla närstående och övriga intresserade.

ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet, Jönköpings län

Mag- och tarmföreningen Jönköpings län

Mag- och tarmföreningen är till för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen.

Mag- och tarmföreningen Jönköpings län

Viktigt före och efter operation

Levnadsvanor i samband med operation

Undvik tobak och alkohol före och efter din operation. Då minskar risken för komplikationer och chansen ökar att resultatet blir bra. Det är också bra om du är i så god fysisk form som möjligt.

Före och efter operation

Här kan du läsa mer om bland annat narkos och tiden efter en operation.

Till toppen av sidan