VÅRD OCH STÖD FÖR BARN

Hjälp och stöd i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn eller ungdom dåligt? Om du känner att du eller ditt barn inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Barn och unga

Barn under sex år

Om du som förälder eller närstående är orolig för ett barn som är under sex år kontaktar du barnhälsovården eller annan personal på familjecentralen:

Om barnet går i förskola eller förskoleklass kan du också kontakta:

Äldre barn 

För barn och unga upp till 18 år finns En väg in, barn och unga, psykisk hälsa som är en gemensam kontaktväg till barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Erfarna sjuksköterskor och kuratorer ger dig råd och bedömning av ditt vårdbehov. 

Om ditt barn är äldre än sex år och går i skola kan du också kontakta elevhälsan.

Du kan också få hjälp och stöd från kommunens socialtjänst eller vända till dig din kommun för att få stöd och hjälp

Du som är ung

Är du ung och tycker att det är jobbigt hemma kan du själv vända dig till

Vuxna

Vuxna (både män och kvinnor) som har svårt att hantera ilska och vill göra något åt det kan vända sig till Alternativ till våld, (tidigare Mansrådgivningen), Jönköpings kommun.

Akut sjukdom eller skada

Ring nödnumret 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar hjälp.

Via nödnumret 112 når du förutom ambulans också kommunens socialjour, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning.

Sjukvårdsrådgivning

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Erfarna sjuksköterskor ger medicinska råd och hänvisar rätt i vården. Om du behöver akut vård hänvisas du till akutmottagning eller närakut.

Psykiatrisk akutmottagning

Barn och ungdomar under 18 år vänder sig till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) i Jönköping, Värnamo eller Nässjö.

Under kvällar och helger vänder sig barn och ungdomar under 18 år i hela länet till:

Ungdomar över 18 år och vuxna vänder sig till den 

Råd och stöd via chatt och telefon

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. 

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Det finns också föreningar som ger stöd till dig och dina närstående som du kan kontakta. 

Till toppen av sidan