GRAVIDITETSBESVÄR OCH SJUKDOMAR

För tidig avlossning av moderkakan

När du är gravid bildas en moderkaka i livmoderväggen. Ibland händer det att en bit eller hela moderkakan lossnar från livmoderväggen innan barnet är fött. Då får fostret mindre näring och syre och livmodern börjar blöda.

Att moderkakan lossnar för tidigt är ovanligt. Om det händer är det oftast mot slutet av graviditeten. Det kan vara livshotande, både för fostret och för dig som är gravid. Men med behandling brukar det gå bra.

Symtom

Du kan få ett eller flera av följande symtom om moderkakan lossnar för tidigt:

 • Du kan få mycket ont i magen.
 • Livmodern kan bli spänd och hård, utan att slappna av emellan.
 • Du kan blöda från slidan.
 • Du kan märka av minskade fosterrörelser.

När och var ska jag söka vård?

Sök vård på en akutmottagning eller en gynekologisk akutmottagning om du är i första halvan av graviditeten och får en större blödning eller svåra smärtor i magen. 

Här kan du läsa mer om blödning under graviditet

Sök vård på en förlossningsmottagning efter graviditetsvecka 22+0.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Behandling

Du blir inlagd på sjukhus om moderkakan håller på att lossna. Oftast måste du föda med ett akut kejsarsnitt. Det måste göras snabbt eftersom syresättningen till barnet minskar och du kan förlora mycket blod. Om det nyfödda barnet har blodbrist kan hen behöva blodtransfusion.

Du kan föda genom slidan om det handlar om en mindre avlossning, men det är inte så vanligt.

Skulle endast en liten bit av moderkakan lossna kan du få stanna kvar på sjukhuset för observation. Sedan kan du gå hem och låta graviditeten fortsätta som vanligt om du slutar blöda och alla undersökningar är bra.

Du kan behöva ta förebyggande läkemedel om du har haft för tidig avlossning av moderkakan förut och blir gravid igen. Du kan också behöva extra kontroller. Vilken behandling som behövs beror på varför moderkakan lossnade.

Vad händer i kroppen?

När du blir gravid bildas en moderkaka i livmodern. Den ger syre och näring till fostret. När barnet har fötts drar livmodern ihop sig. Då har moderkakan fyllt sin funktion och därför lossnar den från livmoderväggen.

Vid för tidig avlossning av moderkakan har en bit eller hela moderkakan lossnat från livmoderväggen innan barnet är fött. Då får fostret mindre näring och syre, och livmodern börjar blöda. Det kan vara livshotande för både barnet och dig, men med behandling brukar det gå bra.

För tidig avlossning av moderkakan är ovanligt.

Vad beror för tidig avlossning på?

Varför moderkakan lossnar för tidigt ibland är det ingen som vet. Men det finns en större risk om ett eller flera av följande påståenden stämmer in:

 • Du röker.
 • Du har högt blodtryck/havandeskapsförgiftning.
 • Fostret i magen växer inte som det borde.
 • Du har diabetes.
 • Du har haft blödningar tidigt i graviditeten.
 • Du har en moderkaka som ligger för förlossningskanalen.
 • Moderkakan har lossnat i tidigare graviditeter. 
 • Du har fått ett hårt slag mot magen.

Undersökningar

Det finns inget enskilt test som visar om moderkakans lossnat. Läkaren undersöker bland annat med hjälp av ultraljud och CTG.

Komplikationer

Du kan ha blodbrist en tid efter förlossningen om du har haft en större blödning vid avlossningen. 

Hur påverkas jag efteråt?

Om din moderkaka har lossnat för tidigt kan det hända att du har funderingar och frågor. Prata med en barnmorska för att få den hjälp du behöver. Ibland uppkommer funderingarna först efter ett par månader. Genom sjukvården kan du få kontakt med någon att prata med, till exempel en kurator.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan