Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 5 sidor)

Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i mitt landsting eller i min region?

Klicka på landstings- och regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter det landsting eller den region som du har valt och du får information från det landstinget eller regionen. 

Olika information från olika landsting och regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje landsting och region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad. 

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

  • Du själv, om du är 18 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
  • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.
  • Ett ombud, om du har lagt till något. Läs mer om ombud i nästa stycke.
Fäll ihop

Du som fått vård i Jönköpings län

Jönköpings län

Du som fått vård i Jönköpings län

Har du fått vård i Jönköpings län så kan du läsa din journal via nätet. Genom att ta del av din journal kan du bli mer delaktig i din egen vård. Att kunna läsa din journal via nätet ger dig också möjlighet att förbereda dig inför ett besök i vården och i efterhand förstå vad som hänt och sagts. Om du vill kan du dela din journalinformation med dina anhöriga.

Läsa din journal via nätet

Vill du läsa din journal via nätet loggar du in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du hittar din information under rubriken "Journalen".

Logga in och ta del av din journal

Film: Så fungerar Journalen via nätet, YouTube

Vad kan jag läsa i min journal via nätet?

I Jönköpings län kan du se journalinformation från och med 1 juli 2014. Anteckningar från psykiatrisk vård, kuratorer och psykologer visas från 1 december 2016. Äldre journalinformation lämnas som tidigare ut i pappersformat. Du ser anteckningar som gjorts när du besökt vården, varit inlagd på sjukhus, tagit blodprov, röntgensvar eller kontaktat vården på telefon. Du ser också vilka vaccinationer du har tagit sedan lång tid. Tillväxtkurvan från barnhälsovården visas för barn födda 2011 och senare. 

All journalinformation kommer med tiden visas via nätet och olika delar av journalen, som till exempel röntgensvar, remisstatus och läkemedel, kommer att läggas till successivt. Anteckningar från barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och genetiska utredningar visas inte.

Signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar. Du väljer själv vilka uppgifter i din journal som du vill se. Anteckningar som är osignerade eller nyare än 14 dagar är markerade med en gul symbol ”Nytt/Osignerat”. Tänk på att uppgifter som är nyare än 14 dagar kan innehålla besked som vårdpersonalen inte har hunnit ge dig.

Provsvar visas sedan 2006 och nya prover blir synliga i samma ögonblick som de blir synliga för vården, och med tydlig information om vilka intervaller som är normalt för de olika proverna. 

Röntgensvar visas också sedan 2006 och nya undersökningar blir synliga direkt. Röntgensvaren visas under rubriken Remisser. 

Vem ser informationen?

  • Som vuxen (från 18 år) kan du se din egen journalinformation. 
  • Är du vårdnadshavare har du direktåtkomst till ditt barns journalinformation tills barnet fyller 13 år. 
  • Barn upp till 18 år kan inte se sin egen journalinformation via nätet. 

I journalen via nätet finns två loggar. Den ena visar när du själv, eller någon du delat journalen via nätet med, varit inne i systemet. Inom något år kommer det också att visa vilken sjukvårdspersonal som varit inne i själva journalen. 

Försegling av journalen via nätet

Du kan välja att försegla din egen journal, vilket betyder att du stänger av möjligheten att nå journalinformationen via nätet. Att försegla journalen är inte detsamma som att spärra sin journal. Du kan själv försegla din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad. Vill du ha hjälp att försegla din journal kan du vända dig till Region Jönköpings kontaktcenter, telefon 010-241 00 00. Vill du låsa upp förseglingen ringer du samma nummer. Upplåsning av försegling sker enligt en särskild procedur.

 

Fäll ihop

Kan jag få tillgång till någon annans journal?

Kan jag få tillgång till någon annans journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här.

Ombud för en vuxen person

Du som är 18 år eller äldre kan utse en annan person till att vara ditt ombud. Den personen måste också vara över 18 år. Då kan hen läsa information ur din journal. För att utse ett ombud klickar du på Dela din journal när du är inloggad. 

Du kan också göra någon till ombud genom att fylla i en blankett och lämna på din vårdmottagning. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Ditt ombud får bara tillgång till din journal om du har gett ditt samtycke till det. 

Jönköpings län

Ditt barns journal

Så gör du för att läsa ditt barns journal på nätet. 

Fäll ihop

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett.

Förseglingen gäller både för dig själv och för ditt ombud, om du har lagt till ett sådant. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Fäll ihop

Vad innebär det att spärra journalen?

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem. Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Fäll ihop

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats.  För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Fäll ihop

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefon 08-123 135 00 mellan klockan 6 och klockan 22 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Fäll ihop

Medicinska frågor

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-10-06
Skribent och redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2017-10-11
Redaktör:
Anna Franzén Ekros, kommunikatör, Region Jönköpings län.
Granskare:
Inga Jonzon Eriksson, projektledare för journalen via nätet, Region Jönköpings län.