Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 4 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Fäll ihop

Du som fått vård i Jönköpings län

Jönköpings län

Du som fått vård i Jönköpings län

Har du fått vård i Jönköpings län så kan du läsa din journal via nätet. Genom att ta del av din journal kan du bli mer delaktig i din egen vård. Att kunna läsa din journal via nätet ger dig också möjlighet att förbereda dig inför ett besök i vården och i efterhand förstå vad som hänt och sagts. Om du vill kan du dela din journalinformation med dina anhöriga.

Läsa din journal via nätet

Vill du läsa din journal via nätet loggar du in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du hittar din information under rubriken "Journalen".

Logga in och ta del av din journal

Film: Så fungerar Journalen via nätet, YouTube

Vad kan jag läsa i min journal via nätet?

I Jönköpings län kan du se journalinformation från och med 1 juli 2014. Anteckningar från psykiatrisk vård, kuratorer och psykologer visas från 1 december 2016. Äldre journalinformation lämnas som tidigare ut i pappersformat. Du ser anteckningar som gjorts när du besökt vården, varit inlagd på sjukhus, tagit blodprov eller kontaktat vården på telefon. Du ser också vilka vaccinationer du har tagit sedan lång tid. Tillväxtkurvan från barnhälsovården visas för barn födda 2011 och senare. 

All journalinformation kommer med tiden visas via nätet och olika delar av journalen, som till exempel röntgensvar, remisstatus och läkemedel, kommer att läggas till successivt. Anteckningar från barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och genetiska utredningar visas inte.

Signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar. Du väljer själv vilka uppgifter i din journal som du vill se. Anteckningar som är osignerade eller nyare än 14 dagar är markerade med en gul symbol ”Nytt/Osignerat”. Tänk på att uppgifter som är nyare än 14 dagar kan innehålla besked som vårdpersonalen inte har hunnit ge dig.

Provsvar visas sedan 2006 och nya prover blir synliga i samma ögonblick som de blir synliga för vården, och med tydlig information om vilka intervaller som är normalt för de olika proverna. 

Röntgensvar visas också sedan 2006 och nya undersökningar blir synliga direkt. Röntgensvaren visas under rubriken Remisser. 

Vem ser informationen?

  • Som vuxen (från 18 år) kan du se din egen journalinformation. 
  • Är du vårdnadshavare har du direktåtkomst till ditt barns journalinformation tills barnet fyller 13 år. 
  • Barn upp till 18 år kan inte se sin egen journalinformation via nätet. 

I journalen via nätet finns två loggar. Den ena visar vilken sjukvårdspersonal som varit inne i själva journalen. Den andra visar när du själv, eller någon du delat journalen via nätet med, varit inne i systemet.

Försegling av journalen via nätet

Du kan välja att försegla din egen journal, vilket betyder att du stänger av möjligheten att nå journalinformationen via nätet. Att försegla journalen är inte detsamma som att spärra sin journal. För att låsa upp förseglingen ringer du Region Jönköpings läns kontaktcenter, telefon 010-241 00 00. Upplåsning av försegling sker enligt en särskild procedur.

Att utse ombud i journalen via nätet

Du kan ge någon annan tillgång till dina journaluppgifter genom att utse en annan vuxen person som ombud och dela din journal med honom eller henne. Den du vill dela journalen med måste ha eget e-legitimation för att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.  

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Jönköpings län

Ditt barns journal

Så gör du för att läsa ditt barns journal på nätet. 

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2017-07-03
Redaktör:
Anna Franzén Ekros, kommunikatör, Region Jönköpings län.
Granskare:
Inga Jonzon Eriksson, projektledare för journalen via nätet, Region Jönköpings län.