Bankeryds vårdcentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Av- och omboka tid

 • Beställa journalkopior

 • Boka tid

 • Frågor inför resevaccination

 • Frågor inför TBE-vaccination (fästingburen hjärninflammation)

 • Förlänga sjukskrivning

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Läkemedel mot malaria

 • Stöd och behandling

 • Synpunkter och klagomål på vården

Telefonnummer och Öppettider

010-242 38 00
Telefontid idag:
07:30–17
Öppet idag:
07:30–15:30 Laboratoriet , 08–17 Vårdcentralen

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 07:30–17
Öppettider:
Mån-tor 07:30–15:30 Laboratoriet
Mån-fre 08–17 Vårdcentralen
Fre 07:30–14:30 Laboratoriet
Textelefon:
010-241 00 00

ADRESS

Besöksadress
Sjöåkravägen 18, Bankeryd
Län, kommun
Jönköpings län, Jönköping
Postadress
Box 83
564 22 Bankeryd

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Bankeryds vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon, 010-242 38 00. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider ser du nedan.

Bra Liv nära - vårdbesök via app

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

Gå till appen

Läs mer om Bra Liv nära

Arbetsterapin, 010-242 38 22

Telefontid måndag-fredag klockan 08:00-12:00

Vi stödjer dig som på grund av skada eller sjukdom har svårt att klara ditt dagliga liv. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter.

Astmamottagningen, 010-242 38 00

Telefontid måndag-fredag 07:30-17:00

Vi ger råd om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi och tips om medicinering. Vi gör även kontroller av lungfunktionen.
På vår Astmamottagning lär vi dig hur du kan hantera din astma. Du får råd och tips kring medicinering.

Blodtrycksmottagningen, 010-242 38 00

Telefontid måndag-fredag 07:30-17:00

För dig som diagnostiserats med högt blodtryck (hypertoni) finns en tidsbokad blodtrycksmottagning. Där kan du får råd, information och uppföljning av ditt blodtryck

Du kan också kostnadsfritt kontrollera ditt blodtryck i vårt hälsorum när det passar dig.

Diabetesmottagningen, 010-242 38 00

Telefontid måndag-fredag 07:30-17:00

På diabetesmottagningen ger vi dig råd, information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

Distriktsläkarmottagningen, 010-242 38 00

Telefontid måndag-fredag 07:30-17:00

Distriktsläkarmottagningen erbjuder rådgivning, behandling och omvårdnad av skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

Distriktssköterskemottagningen, 010-242 38 00

Telefontid måndag-fredag 07:30-17:00
Öppen mottagning måndag-fredag 09:00-11.30 och 14:00-16:00

På distriktssköterskemottagningen får du råd och stöd om egenvård. Distriktssköterskan utför vissa behandlingar och bedömningar.

Exempel på vad distriktssköterskan gör:

 • tar bort stygn
 • lägger om sår
 • provar ut och skriver ut hjälpmedel vid inkontinens
 • provar ut kompressionsstrumpor
 • gör hälsobedömningar
 • gör fallriskbedömningar
 • ger råd om egenvård.

Psykosociala teamet

Vi gör psykosociala bedömningar, funktionsbedömningar, ger råd, stödsamtal och samtalsbehandling. De som kommer till oss har till exempel akut kris, ångest, depression, utmattning och stressproblematik. Teamet består av kurator och psykolog.

Kontakta oss genom att ringa och tala in ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp.

 • Kurator, 010-242 38 15 eller 010-242 38 82

Rehabkoordinator, 010-242 38 33

Rehabkoordinator finns på plats måndag - fredag 8:00 - 102:00

Rehabkoordinator är en resurs på vårdcentralen för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller är sjukskrivna, i syfte att underlätta för patienten att återgå i arbete/arbetssökande eller vara kvar i arbete.

Rehabkoordinatorn arbetar nära din läkare och övrig personal på vårdcentralen. Samt samarbetar med Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och vid behov även med Socialtjänsten.

Sjukgymnastiken, 010-242 38 00 Knappval 4

Uppringningstid måndag-fredag 11:30-12:30.

Till sjukgymnastiken kommer du som behöver anpassad träning och behandling på grund av sjukdom, skador eller smärta. Det kan vara smärtor i muskler, leder, rygg, nacke och övriga kroppen, rehabilitering, stroke, neurologiska sjukdomar, huvudvärk, migrän, yrsel, stressrelaterade symtom eller andningsrelaterade besvär. Tillsammans med dig bedömer och planerar vi din behandling och åtgärder. Ger information, råd och stöd om god egenvård. Utarbetar vård- och rehabiliteringsplaner.
Du kan söka med eller utan remiss.

Tobaksavvänjningsmottagningen, 010-242 38 00

Telefontid måndag-fredag 08:00-17:00 

Du kan även få hjälp att bli tobaksfri genom att träffa oss via vår app, Bra Liv nära. Ladda ner appen Bra Liv nära för att boka din tid.

Till oss kan du vända dig om du vill ha hjälp med att sluta röka eller snusa. Besök hos tobaksavvänjare kostar inget.

Vaccinationsmottagningen, 010-242 38 00

Telefontid måndag-fredag 07:30-17:00

På vaccinationsmottagningen ger vi dig råd inför resan om vilka vaccinationer som rekommenderas för ditt resmål.

När du ringer oss, vänligen ha ditt vaccinationskort till hands för att underlätta bokningen. Vaccination på vårdcentralen kostar 250 kr + kostnad för vaccinet. Kostnaden för vaccination ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Du kan läsa mer om resevaccinationer på 1177 Vårdguiden

Om oss

På Bankeryds vårdcentral får alla ett gott bemötande på lika villkor. Vårt mål är att erbjuda dig snabb tillgång till vård av högsta kvalitet med hjälp av välutbildad personal. Vi arbetar tillsammans på att relationen med dig grundar sig på omtanke, helhetssyn och kvalitet.

På Bankeryds vårdcentral finns specialistläkare i allmänmedicin, sjuksköterskor/ distriktssköterskor, sjukgymnaster, vårdadministratörer, arbetsterapeut/rehabiliteringssamordnare, psykolog och kurator. Vi har vårdteam för diabetes, rehabilitering och astma/KOL samt vaccinationsmottagning inför utlandsresa. Under samma tak finns även laboratorium och apotek.

Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna Närakuter. Du når Närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via Närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Bankeryds vårdcentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

90 %

Det aktuella värdet är
90%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

65 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
65 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

77 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
77 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

87 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
87 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

87 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
87 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

84 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
84 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information