Undersökning av urinblåsan i Jönköpings län

Skriv ut (ca 1 sida)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Man kan behöva göra undersökningen vid till exempel urinläckage (inkontinens) eller tömningssvårigheter, samt vid misstänkt förträngning/hinder i urinröret. Undersökningen ger information om nedre urinvägarnas och urinblåsans funktion.

Visa mer

Förberedelser

Förberedelser

Man behöver inte förbereda sig på något speciellt sätt.

Fäll ihop

Hur går undersökningen till?

Hur går undersökningen till?

Undersökningen utförs av två biomedicinsk analytiker.

En kateter (ett tunt rör av mjuk plast) förs in i blåsan genom urinröret efter att urinröret först fyllts med en bedövningssalva. Katetern mäter trycket inne i blåsan och den används också för att fylla blåsan med vätska. En tunn och mjuk kateter förs även in i ändtarmen en liten bit för att mäta trycket i bukhålan utanför blåsan. På så sätt ser man hur de muskler som finns i urinblåsans vägg fungerar och hur de samverkar när man kissar.

Muskelaktiviteten i urinrörets ringformade muskel och bäckenbotten mäts med hjälp av två elektroder som fästs på huden nära ändtarmsöppningen.

Blåsan fylls med vätska (ljummen koksaltlösning) tills man känner sig kissnödig. Sedan får man med katetrarna på plats kissa som vanligt. Vätskan rinner bredvid blåskatetern ner i en behållare som mäter flödet. Eventuell vätska som är kvar i blåsan töms genom katetern.

Fyllnaden av blåsan kan sedan upprepas med olika hastigheter och ibland med en sur vätska eller en liten mängd kall vätska. Detta för att undersöka hur blåsan reagerar i olika situationer.

Tryck och längd mäts på den ringformade muskeln som finns vid urinröret nära blåsan. Katetern förs sakta ut ur blåsan och urinröret, detta upprepas vid behov. Hos män görs mätningen för att se hur prostatakörteln och ringmuskeln inverkar på blåstömningen. För att provocera fram eventuellt läckage hos kvinnor får de även hosta under en pågående tryckmätning.

Fäll ihop

Efter undersökningen

Efter undersökningen

Besked om resultatet får man av den läkare som skrivit remissen till undersökningen. Svaret finns hos läkaren inom en vecka från det att man genomförde undersökningen.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2015-01-12
Skribent:

Maj-Inger Nilsson, sjuksköterska, klinisk fysiologi, Region Jönköpings län

Redaktör:

Vesna Papacikic, kommunikatör, Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län

Manusunderlag:

Lene Rosendahl, överläkare, klinisk fysiologi, Region Jönköpings län