Undersökning av tänder

Undersökning av barns tänder

Ungefär vid tre års ålder kallas alla barn till en första undersökning av tänderna på en tandvårdsmottagning. Hur ofta barn och unga sedan behöver undersöka sina tänder är olika. Det kan till exempel beror på om det finns risk för att barnet kan få sjukdomar i munnen, till exempel hål i tänderna.

Både tandhygienister och tandläkare kan undersöka barnets tänder. I den här texten används ordet tandvårdspersonal.

Läs en lättläst version av texten här.

Förberedelser

Barnet blir kallad till den tandvårdsmottagning som du som vårdnadshavare har valt till barnet. Det kan också vara den klinik som har ansvar för området där ni bor. 

Kallelsen skickas till din folkbokföringsadress. Gör en flyttanmälan till Skatteverket om du inte är folkbokförd där du bor. Läs om flyttanmälan på Skatteverkets webbplats.

Skapa trygghet hos barnet

Du kan förbereda barnet genom att berätta vad som ska hända vid besöket, till exempel att tänderna ska räknas. Försök att göra så att barnet tycker det känns bra inför besöket.

Är du själv orolig kan det vara bra att inte prata så mycket om besöket i förväg. Du kan till exempel bara säga att "nu ska vi gå och räkna dina tänder".

Du kan förmedla trygghet till barnet genom att själv vara lugn och trygg, både innan och under tiden undersökningen varar. Det kan kännas ovant för barnet att göra något nytt eller att bli undersökt. Ge barnet den tid hen behöver för att undersökningen ska kännas bra.

Förbered dig på frågor

Det är bra att vara förberedd på frågor om hur barnet mår. Det kan vara frågor om matvanor, till exempel hur ofta barnet dricker söta drycker eller småäter. Du kan också få frågor om barnet tar läkemedel som påverkar munnen eller har sjukdomar som kan påverka munhälsan.

Hur går undersökningen till?

Ett barn i en tandläkarstol som blir undersökt i munnen.
Tandvårdspersonalen undersöker regelbundet barnets tänder.

Under undersökningen berättar och visar tandvårdspersonalen vad som ska hända. Det sker på ett sätt som barnet kan förstå utifrån hens ålder och mognad.

En undersökning brukar ta mellan 10 och 15 minuter. Om det är första gången som barnet får sina tänder undersökta kan det behövas lite extra tid för barnet att vänja sig. Ni får komma tillbaka vid ett senare tillfälle om det inte går som planerat vid första besöket.

Tänderna räknas

Tandvårdspersonalen räknar tänderna. Hen undersöker att tänderna växer som de ska, att de står i rätt läge och om de är hela.

Barn har oftast fått sina tjugo mjölktänder vid tre års ålder.

Tandkött och tändernas läge undersöks

Tandvårdspersonalen undersöker också om tandköttet är friskt. Ett friskt tandkött betyder att tandborstningen fungerar som den ska.

Suger barnet intensivt på napp eller tumme märks det ofta på tändernas ställning. Det är bra om barnet vänjs av vid att suga på nappen eller tummen i treårsåldern. Det gör att tändernas läge blir bättre. Du kan minska tiden barnet suger på nappen genom att till exempel bara ge nappen en kort stund före vila eller nattning. Du kan läsa om att suga på napp eller tumme här.

De nya tänderna börjar växa fram från femårsåldern. Då är det viktigt att undersöka hur bettet utvecklas. Barnet får bita ihop tänderna för att visa om överkäken och underkäken passar bra ihop.

Ibland kan barnet behöva tandställning för att tänderna ska bita ihop bra. En del får börja använda tandställning tidigt, från ungefär nio till tio-årsåldern. Andra får börja senare i 13 till 20-årsåldern.

Tänderna putsas

Om undersökningen har gått bra kan tandvårdspersonalen ibland fortsätta med att putsa tänderna.

Då används något som liknar en elektrisk tandborste fast utan borsten längst fram. Den har i stället en liten gummikopp som tandkrämen läggs i. Det kan kittla lite när den snurrar på tänderna.

Barnet kan få fluoridlack på tänderna för att de ska bli starkare. Lacket målas dit med en liten pensel.

Ibland behövs röntgen

Ibland kan tänderna behöva röntgas. Det beror på vad undersökningen visade och vad du har berättat om barnets matvanor och tandborstning.

En tandröntgen kan behövas om barnet ha stor risk för att få hål i tänderna. Det kan till exempel vara om barnet ofta småäter eller har mycket socker i det hen äter.

På en femåring brukar kindtänderna sitta tätt. Då kan tänderna behöva röntgas eftersom det lättare bildas karies på de ytor som inte syns eller är svåra att komma åt med tandborsten.

Hur går röntgen till?

Barnet får en halskrage eller en skärm att hålla under hakan som skyddar mot röntgenstrålningen.

Tandvårdspersonalen sätter en liten fyrkantig bildplatta i barnets mun. Bildplattan kallas också sensor. Hen biter lätt ihop tänderna. En röntgenkamera riktas mot kinden. Barnet får sitta alldeles stilla för att bilden ska bli skarp. Det tar bara några sekunder att ta röntgenbilder när barnet har fått träna lite.

När bilden tas går du och personalen ut ur rummet för att undvika röntgenstrålning. Du kan få ett röntgenförkläde och vara kvar i rummet om barnet behöver det.

När får vi svar?

När undersökningen är klar berättar tandvårdspersonalen om resultatet av undersökningen.

Röntgenbilderna visas direkt på tandvårdspersonalens datorskärm. Hen berättar vad röntgenbilderna visar och om barnet behöver någon behandling.

Du får råd och förslag på bra mat och dryck för barns tänder. Du får också information om hur du ska borsta barnets tänder och använda fluorid.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

 

Mer på 1177.se

Förbereda barn för besök i vården

Besök, undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du är rädd och orolig är det lätt att barnet känner likadant. Förbered först dig själv och sedan ditt barn. Här får du råd om hur du kan göra.

Tandvårdsrädsla hos barn

Tandvårdsrädsla innebär att barnet är rädd och orolig för att få tandvård. Det kan påverka hur hen kan delta i undersökningar och behandlingar. Barnet kan till exempel vara rädd för att det ska göra ont. Ni kan få hjälp så att barnet blir av med rädslan.

Undersökning av vuxnas tänder

En vanlig tandläkarundersökning brukar ta 20-40 minuter. En undersökning av tänderna syftar till att ta reda på om man har några problem eller sjukdomar i tänderna.

Till toppen av sidan