MENS, BLÖDNINGAR OCH FLYTNINGAR

Riklig mens

Det är olika hur mycket man blöder när man har mens. En del har riklig mens och blöder mycket. I så fall finns det bra hjälp att få. Att blöda så mycket att vanliga mensskydd inte räcker till är vanligt. Det beror oftast inte på att någonting är fel om mensen fortfarande är regelbunden.

Riklig mens kan också vara att du har mens längre än en vecka.

Symtom

Att ha riklig mens kan innebära att du blöder så mycket att ditt mensskydd inte räcker till. 

  • Du kan behöva gå upp på natten och byta mensskydd.
  • Du kan behöva använda dubbla mensskydd för att inte blöda igenom. Till exempel både tampong och binda.
  • Du kan behöva byta mensskydd så ofta att det känns som ett problem i din vardag. Du kanske inte kan träna som du brukar, eller väljer att inte gå till jobbet eller skolan när du har mens.

Du kan känna dig trött och orkeslös om du har mycket riklig mens och inte får i dig tillräckligt med järn när du äter. 

När och var ska jag söka vård för riklig mens?

Kontakta en vårdcentral, barnmorskemottagning eller gynekologisk mottagning om du behöver byta mensskydd så ofta att det känns besvärande.

Du som går i grundskolan eller på gymnasiet kan kontakta elevhälsan. Du kan också kontakta en ungdomsmottagning. Dit kan du gå om du är 12 eller 13 år tills du är mellan 20 och 25 år, det är olika på olika mottagningar.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

Den vanligaste behandlingen mot rikliga menstruationer är behandling med hormoner, som p-piller, gulkroppshormon eller hormonspiral.  Du kan också behöva få tillskott av järn om du har fått blodbrist av de rikliga blödningarna.

Behandling med operation

Det finns en operation som kan göra så att du blöder mindre. Läkaren behandlar livmoderns slemhinna med värme. Efter operationen kan det bli svårt för ägg att fastna i slemhinnan. Därför rekommenderas operationen bara om du inte vill bli gravid i framtiden. 

Du kan behöva operera bort hela eller delar av livmodern om ingen av ovanstående behandlingar fungerar. Operationen innebär att du inte längre kan bli gravid.

Komplikationer och följdsjukdomar

Du kan få lågt blodvärde om du har mycket riklig mens och inte får i dig tillräckligt med järn när du äter. Det kan göra att du känner dig trött och orkeslös. Tänk på att äta en bra sammansatt kost så att du får i dig tillräckligt mycket järn. Du kan behöva ta kosttillskott.

Vad händer i kroppen?

En orsak till riklig mens kan vara myom, som är en muskelknuta i livmodern. Det är vanligast för de som är äldre än fyrtio år. En annan orsak kan vara endometrios som innebär att det finns livmoderslemhinna på andra ställen än inuti livmodern.

Riklig mens kan vara ett tecken på blödarsjuka, men det är ovanligt.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan