Vårdcentralen Tannefors, Linköping

Nya Tanneforsvägen 43 C, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
010-105 96 70
Öppet idag

Stängt

  Telefontid idag

  Stängt

   Fler tider och telefonnummer

   Telefontider
   • Mån - Fre07:30 - 16:30
   Öppettider
   • Mån - Fre08:00 - 12:00 Vårdcentralen
   • Mån - Fre08:00 - 12:00 Laboratoriet
   • Mån - Fre13:00 - 16:00 Laboratoriet
   • Mån - Fre13:00 - 17:00 Vårdcentralen

   Besöksadress:
   Nya Tanneforsvägen 43 C, Linköping
   Län, kommun:
   Östergötlands län, Linköping
   Postadress:
   Vårdcentralen Tannefors, Nya Tanneforsvägen 43 C, 581 91 Linköping

   Vårdcentralen Tannefors betjänar cirka 13 600 invånare i innerstad och landsbygd med flera barnrika områden. Verksamheten består av ett flertal specialistmottagningar. Målsättningen är att erbjuda trygg och säker vård med hög medicinsk kompetens och ett bra bemötande. I närheten av vårdcentralen finns tillgång till apotek och goda bussförbindelser.

   Driftsform

   Driftsform: Region

   Information till patienter

   Parkeringstillstånd till vårdcentralens parkering på Vetegatan erhålls på anslagstavla i entrén alternativt i receptionen.

   Återbud kan lämnas dygnet runt på 010-105 96 70.

   Endast tidsbokade besök om inte annat anges.

   Remisskrav

   Nej

   Publicerad: 2022-10-24

   Den 8 november 2022 börjar vi vaccinera mot säsongsinfluensan. Du som löper ökad risk att bli allvarligt sjuk av influensa erbjuds gratis vaccination. Det gäller dig som är 65 år eller äldre, gravid och har passerat graviditetsvecka 12 eller har vissa kroniska sjukdomar. 

   Kom på drop in eller boka tid
   1177.se/Ostergotland/influensa-vaccin finns information om drop in-tider och hur du gör för att boka tid för vaccination.

   Publicerad: 2020-10-01

   Från och med den 1 oktober 2020 är laboratoriet lunchstängt mellan klockan 12:00-13:00.

   Vårdcentralen är låst måndagar 12:00 - 12:45 och tisdag - fredag 12:00-13:00. Vid akuta ärenden kan en sjuksköterska nås via porttelefon till höger om entrédörren.

   Publicerad: 2021-07-06

   För att minska risken för smitta i väntrum och entré ber vi dig att om möjligt komma till ditt besök utan medföljande. Tack för visad hänsyn!

   Publicerad: 2020-06-11

   Du med förkylningssymtom som hosta, halsont, snuva eller feber ska stanna hemma för att inte smitta andra. Har du ett bokat besök sedan tidigare och får förkylning, influensasymptom eller feber, ska du boka om tiden. Ring vårdcentralen för bedömning.

   För att du som patient ska känna dig trygg under ditt besök har vi en separat ingång för patienter med luftvägssymtom och/eller feber. Vi meddelar dig inför ditt bokade besök vart du ska gå.

   Samlad information om covid-19 i Östergötland

   Välkommen till Vårdcentralen Tannefors. Vid ankomsten anmäler du dig i receptionen. Kom gärna 15 minuter innan bokad tid, då det kan vara kö till receptionen. Återbud lämnas på telefon 010-105 96 70.

   När vårdcentralen är stängd kan du söka efter råd om sjukdomar och symtom här på 1177.se. Hittar du inget svar kan du ringa 1177. Sjuksköterskorna på 1177 ger dig allmänna medicinska råd, gör en medicinsk bedömning och lotsar dig vidare om du behöver besöka jourcentral eller akutmottagning. Du kan inte boka eller avboka tid på vårdcentralen via telefonnumret 1177.

   • Mottagning för patienter med astma/KOL

    Susanne Edwardsson, distriktssjuksköterska
    Tilda Angelöv, sjuksköterska

    För kontakt ring telefonrådgivningen på 010-105 96 70

   • Till mottagningen

    Här finner du även Familjecentralen.

   • Distriktssköterska eller undersköterska kontrollerar ditt blodtryck, ofta i samband med nyinsättning av blodtrycksmedicin eller vid förändringar i medicineringen.

    Undersköterskorna nås på telefon 010-103 55 39

    Distriktssköterskorna nås på telefon 010-105 96 70 kl 08.00-17.00

    Du har även möjlighet att kostnadsfritt kontrollera ditt blodtryck i vårt hälsorum under ordinarie öppettider.

   • Mottagning för personer med kost-, tablett- och insulinbehandlad diabetes samt personer med förhöjt blodsocker. Förutom regelbundna kontroller ges instruktioner, kostråd och övrig rådgivning.

    Diabetessköterskor:
    Camilla Brandstedt
    Pernilla Torberntsson 
    Karolina Starkenberg

    För kontakt ring telefonrådgivningen på 010-105 96 70.

   • Dietisten ger råd om diet och lämplig kost vid till exempel diabetes, höga blodfetter, känslig mage (IBS), laktosintolerans, undernäring och övervikt.

    Dietist: Helena Järnåsen

    Telefontid: Torsdagar och fredagar kl 07.30-07.50

    Telefonnummer: 010-103 55 93

   • Till distriktssköterskemottagningen kan du vända dig om du behöver hjälp med lättare åkommor som såromläggning, injektioner, rådgivning med mera.

    Distriktsjuksköterskor:
    Susanne Edwardsson
    Ingela Lundberg
    Pernilla Torberntsson
    Sandra Lundmark

    För kontakt ring telefonrådgivningen på 010-105 96 70.

   • Mottagningen erbjuder information om inkontinenshjälpmedel samt rådgivning för patienter med urinläckage, även utredning och remiss inför eventuell operation.

    Ingela Lundberg, distriktssjuksköterska
    Sandra Lundmark, distriktssjuksköterska

    För kontakt ring telefonrådgivningen på 010-105 96 70.

   • Samtliga besök till läkare bokas i förväg via sköterska på telefonnummer 010-105 96 70.

    Följande läkare arbetar på Tannefors Vårdcentral:

    Distriktsläkare:

    Eirini Liagka
    Gudrun Tillander
    Snezana Omeragic
    Kristian Gjessing
    Vesna Jovanovic
    Sabina Hegic
    Charlotte Wasteson
    Morris Mousa
    Manosh Mansoub Basiri

    ST-läkare:

    Patrik Ljungberg
    Sara Kaufmann
    Maria Berge
    Mikaela Roginski

    Utöver dessa tjänstgör även underläkare och AT-läkare på vårdcentralen.

   • Fotvård vid vårdcentralen är huvudsakligen för diabetiker efter remiss från läkare eller diabetessjuksköterska.

    Malin Danielsson, fotvårdsterapeut

    Telefontid: Tordagar och fredagar kl 08.00-08.30

    Telefonnummer: 010-103 55 47

   • Välkommen till oss för provtagning måndag-fredag klockan 8.00-16.00. Lunchstängt mellan 12:00-13:00.

    För att ta prov behöver en läkare eller sjuksköterska ha ordinerat provet. Vi har drop-in men du kan även boka tid i våra e-tjänster högst upp på sidan, välj "Boka tid direkt" och sedan "Provtagning - ordinerade prover på lab" så ser du vilka tider du kan välja på.

    Inför provtagning:

    • Ta med giltig legitimation.
    • Anmäl dig i vårdcentralens reception.
    • Sitt ner och vila cirka 15 minuter innan du ska ta provet. Detta för att ditt provtagningsresultat ska bli så rättvisande som möjligt.

    För fasteprover, till exempel blodsocker och blodfetter, gäller följande:

    • Du ska vara fastande minst 10 timmar inför provtagningen, till exempel från klockan 22.00 till klockan 8.00.
    • Du får inte äta, dricka, röka, snusa eller tugga tuggummi inom denna tid.
    • Eventuella mediciner kan du ta tillsammans med ett halvt glas vatten på morgonen.

    För prov för läkemedelsanalys, exempelvis Levaxin, gäller följande:

    • Provet ska tas före du tar morgondosen.

    För urinprov gäller följande:

    • Det bästa är om du lämnar morgonurin.
    • Urinprov ska förvaras i kylskåp och lämnas in på laboratoriet inom 4 timmar.
    • Använd bara de godkända provtagningskärlen för urinprov som finns att få hos oss på vårdcentralen. Välkommen att hämta i receptionen eller hos oss på provtagningen.
    • Urinprov som ska skickas på odling måste vara på laboratoriet senast klockan 11.30.

    Du kan också lämna blodprov på någon av sjukhusens provtagningsenheter.

   • För receptförnyelse ring telefonrådgivningen på 010-105 96 70 eller använd e-tjänsten Förnya recept. 

   • Öppettider: Vardagar kl 08.00-17.00, lunchstängt 12:00-13:00

    Anmäl dig i receptionen när du kommer till vårdcentralen för besök, provtagning etc. Vi ser helst att du betalar med betalkort, men även kontant betalning är möjlig. Tänk på att ta med legitimation. Här hämtar du även pappersrecept, intyg och blodtrycksmätare.

   • Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig att samordna rehabiliteringsinsatser som planeras tillsammans med dig under din sjukskrivning. Det kan gälla åtgärder på vårdcentralen, kontakter med arbetsgivaren, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller andra vårdgivare som medverkar i din rehabilitering.

    Målet är återgång till arbete eller studier samt att förebygga sjukskrivning. För mer information kan du prata med din läkare eller rehabkoordinatorn.

    Maria Haavisto - Rehabkoordinator
    Telefonnummer: 010-105 96 70

   • Individuell rådgivning och hjälp med tobaksavvänjning.

    Susanne Edwardsson, distriktssjuksköterska

    För kontakt ring telefonrådgivningen på 010-105 96 70.

   • På Tannefors Vårdcentral inleder vi med ett eller flera bedömningssamtal vid psykisk ohälsa som syftar till att ringa in ditt problem och hur det kan hanteras för ökat psykiskt välmående. Ibland leder dessa inledande samtal till att du på egen hand förmår genomföra de förändringar som behövs för att lindra de psykiska symtomen som du besväras av. Då och då leder de samtalen fram till att du är i behov av samtalsbehandling som erbjuds på annan plats och ibland kommer vi fram till att behandling bäst hanteras hos oss på vårdcentralen.

    Vi erbjuder:

    • Föreläsning vid stress
    • Stressens fysiska och psykiska yttringar, stressfaktorer, stresstolerans/sårbarhet, balans i tillvaron, egenvård, behandling.
    • Föreläsning om PTSD
    • Psykologisk traumatisering; orsaker, symtom, samsjuklighet, behandling.
     Gruppbehandling med inriktning stress I vår gruppbehandling med inriktning mot stress utgår vi från olika teman, bland annat; stressens fysiska och psykiska yttringar, stresstolerans/sårbarhet, andnings och avspänningsövningar, vårt nätverk/relationer, livskompassen, tidsplanering/energibalansering, olika typer av trötthet/återhämtningsaktiviteter, situationsanalys, våra affekter/känslor, sambandet mellan affektsystem och anknytningsbeteende, självbild/självkänsla, självmedkänsla och vidmakthållandeplan. Efter att patienten i den inledande kartläggningsfasen inom denna behandlingsform fått syn på utlöande och vidmakthållande faktorer av stressen och börjar jobba mot förändring lättar ofta symtomen med en ökad psykisk hälsa som följd.

    Du som gruppmedlem skriver ett mål med gruppbehandlingen, vilket följs upp under gruppbehandlingens gång och vid det enskilda uppföljningssamtalet efter avslutad gruppbehandling. 


    Gruppbehandling med inriktning depression

    Denna gruppbehandling utgår från IPT- interpersonell psykoterapi en evidensbaserad terapiform, rekommenderad av Socialstyrelsen för depression. IPT för depression är en manualbaserad och tidsbegränsad korttidsterapi. IPT utgår från att relationer påverkar den psykiska hälsan och tvärt om, alltså att psykisk ohälsa påverkar relationer. Fokus är mänskliga relationer, de förluster, förändringar och konflikter som dessa innehåller. Behandlingsmålet är att lindra patientens symtom, lösa de sociala och interpersonella problem i pågående relationer som kan sammankopplas till starten och vidmakthållandet av patientens nuvarande symtom.
    Du som gruppmedlem skriver ett mål med gruppbehandlingen, vilket följs upp under gruppbehandlingens gång och vid det enskilda uppföljningssamtalet efter avslutad gruppbehandling.

    Gruppbehandling med inriktning affekter och mentalisering

    Att tänka, känna och reflektera kring sina egna och andras känslor är en förmåga som de flesta människor utvecklar under sina fem första levnadsår. Det handlar alltså om att förstå både sin egen och andras inre värld; vad det är som får mig att agera och reagera som jag gör och vad det är som får andra att agera och reagera som de gör. Det kallas för att mentalisera. Vid sviktande mentalisering överväldigas vi av känslor och får svårt att tänka klart. Vilket i sin tur kan leda till ökad stress, ångest och depression.
    På Tannefors vårdcentral lär vi människor att reflektera och mentalisera kring egna och andras känslor i grupp. I takt med att den förmågan ökar, lindras ofta de psykiska symtomen.
    Du som gruppmedlem skriver ett mål med gruppbehandlingen, vilket följs upp under gruppbehandlingens gång och vid det enskilda uppföljningssamtalet efter avslutad gruppbehandling.

    Gruppbehandling med inriktning ångest

    Gruppbehandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptansbaserad terapi (ACT), relationell psykoterapi (BRT) och compassionfokuserad terapi (CFT). Det är behandlingsmetoder med god evidens av behandlingsutfall för en ångestproblematik. Gruppbehandlingen är till för dig som lider av ångest, oro, hälsoångest, paniksyndrom, social fobi, specifika fobier eller generaliserat ångestsyndrom. Under behandlingen kommer du få information om ångest, kartlägga din egen ångest och lära dig olika strategier för ångesthantering. Under behandlingen arbetar du även med att få en mer fungerande vardag gällande jobb, relationer, självbild och fritid. Du kommer att lära känna dig själv genom att ta hjälp av andra med en liknande problematik. I början av behandlingen skriver du upp ett mål med gruppbehandlingen, vilket följs upp under gruppbehandlingens gång och vid det enskilda uppföljningssamtalet efter avslutad gruppbehandling.

    IKBT, kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet

    Du som är intresserad av KBT via nätet kan logga in här för att läsa mer och anmäla ditt intresse: Läs mer om KBT på nätet.

    Enskild behandling - psykoterapi

    Inom denna behandlingsform utgår vi från flera evidensbaserade psykoterapimetoder som Socialstyrelsen rekommenderar. Läs mer om de nationella riktlinjerna här. Valet av behandlingsmetod grundar sig på diagnos, dina individuella behov, förutsättningar och önskemål, med målet att du ska tillfriskna samt återfå en god funktionsnivå. De behandlingar som rekommenderas och som vi erbjuder på Tannefors vårdcentral är:

    IPT interpersonell psykoterapi
    KBT kognitiv beteendeterapi
    PDT psykodynamisk/relationell psykoterapi

    När du är sjukskriven samarbetar vi med din läkare och rehabkoordinator. Vid behov deltar vi på avstämningsmöten med Försäkringskassan, arbetsgivare och Arbetsförmedling samt Socialtjänsten. 

    Kontakt via TeleQ på telefonnummer 010-105 96 70

    Disa Stevrin - Leg. psykolog

    Inez Borgenback - Socionom, kurator

    Lena Abrahamsson - Socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator 

    Gunilla Eriksson - Beteendevetare, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator, IPT terapeut ackrediterad på nivå C

    Cecilia Åkeborg - Kurator

    Benjamin Carlander - Psykologassistent

   • Sexualrådgivare: Helena Järnåsen

    Telefontid: Torsdagar och fredagar kl 07.30-07.50

    Telefonnummer: 010-103 55 93

    Övrig tid kan du ringa till vårdcentralen på 010-105 96 70

   • Två-tre månader efter att barn har fått behandling för en dubbelsidig öroninflammation eller perforerad trumhinna bör man kontrollera att infektionen har läkt ut, då det annars kan få effekter på barnets hörsel och talutveckling. Denna undersökning, så kallad tympanometri, görs med en enkel apparat som kontrollerar trumhinnans rörlighet. Undersökningen är smärtfri och tar bara några minuter. Barnet ska inte ha varit förkylt veckan innan undersökningen.

    Du bokar tid till tympanometrimottagningen via e-tjänsten Boka tid direkt.

   • Undersköterskor:

    Emina Delic
    Ing-Marie Andersson
    Marie Hjertenstein
    Rose-Marie Andersson 
    Lena Samuelsson

    Telefontid: Ingen särskild. Lämna meddelande på telefonsvararen för att bli uppringd.
    Telefonnummer: 010-103 55 39

   • För vaccination mot HPV och livmoderhalscancer ring telefonrådgivningen på 010-105 96 70.

    Samtyckesblankett HPV för utskrift

    För rådgivning och vaccination inför utlandsresa och vaccinering mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) - kontakta Vaccinationsmottagningen på Universitetssjukhuset. 

   • Till äldrevårdsmottagningen kallas du som är 75 år eller äldre och som behöver extra hjälp och stöd. Du erbjuds en särskild utformad vård som ska ge trygghet och förbättrad hälsa. Under ett besök här får du träffa en sjuksköterska. Vid besöket får du möjlighet att diskutera och reflektera över din hälsa och hur du kan hantera eventuella hälsoproblem. Sjuksköterskan kommer också göra några enklare undersökningar, till exempel kontrollera ditt blodtryck och gå igenom dina läkemedel. Detta kommer sedan att ligga till grund för en gemensam planering av din fortsatta vård.

    Mathilda Ringertz, sjuksköterska
    Cristian Jonsson, sjuksköterska

    Kontakta oss via vårdcentralens rådgivningssjuksköterska på vardagar klockan 08:00-17:00, telefonnummer 010-105 96 70, eller fråga i samband med ditt nästa vårdbesök på vårdcentralen. 

   • Lättakut – för ett nytillkommet kroppsligt besvär. OBS! Ej luftvägssymtom, feber, halsont eller psykiska besvär.
    Här arbetar undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Vid besöket får du träffa en av oss för en första bedömning.
    För tidsbokning ring vårdcentralens rådgivningssköterskor via telefon 010-105 96 70. 

    Du kan även boka tid i våra e-tjänster högst upp på sidan, välj "Boka tid direkt" och sedan
    "Tid till lättakutteamet (ej luftvägssymtom, feber, halsont eller psykiska besvär" så ser du vilka tider du kan välja på."

   Till toppen av sidan