LÄS ANDRAS FRÅGOR

Min mamma klarar inte av att sköta min sjuka pappa. Vad kan jag göra?

Fråga

Min pappa vårdas av min mamma i deras privata hem efter en stroke för cirka tio år sedan. Båda är strax över 80 år och min pappa försämras allt mer genom ett naturligt åldrande, men också genom den allt sämre omvårdnad han får av min mamma. Hon orkar inte längre ta hand om pappa tillräckligt bra, men själv inser hon inte detta. Min mamma tycker att hon klarar allt själv och vill inte släppa in främmande människor i deras hem.

Flera gånger har min pappa vårdats på kommunens eller landstingets olika vårdinrättningar. Ofta kommer han in i detta system genom att helt enkelt bli så dålig att ambulanstransport behövs till sjukhus. Dessa besök på allmänna vårdinrättningar blir återhämtningsperioder då min pappa får rätt vård och omsorg, som i sin tur medverkar till att hans allmäntillstånd blir mycket bättre. När han anses färdigbehandlad får pappa åka hem igen och det hela börjar om.

Vad kan man som anhörig göra?

Svar

Det här är ett vanligt problem. I princip är det din pappas behov av vård som ska avgöra vilka vårdinsatser som ska ske i hemmet. Inte din mammas önskan att inte släppa in främmande. Min erfarenhet är att det bästa är att försöka vinna den misstänksamma anhörigas förtroende.

De flesta äldre människor i dina föräldrars situation brukar acceptera ett hembesök av en eller två personer som arbetar i sjukvården om det inte finns några villkor ställda före besöket. Oftast kan de äldre tänka sig att släppa in en distriktssköterska för att hälsa på. Men man kanske inte från början vill lova att öppna sitt hem två timmar fyra gånger dagligen för människor man inte känner.

Äldrevården är olika organiserad i olika delar av landet. En distriktssköterska som är anställd av landstinget eller kommunen brukar finnas tillgänglig för att göra hembesök på det här sättet. Om den distriktsköterska som kommer hem tar det varsamt och förklarar i lugn och ro, brukar det gå att komma överens med de gamla om att de behöver ta emot hjälp.

Det finns stora fördelar med att några få personer bjuds in i hemmet för att träffa gamla människor på det här sättet jämfört med en vårdplanering på sjukhus. Den som är gammal känner ofta mer värdighet vid ett hembesök. Då är den äldre hemma i sin trygga miljö och vårdpersonalen kommer som gäster. Sist men inte minst ser en sjukvårdare oerhört mycket vid ett hembesök, till exempel att den som kanske är vilsen och förvirrad i miljön på vårdcentral eller sjukhus kanske klarar sig mycket bättre hemma. Tyvärr kan det ju också vara så att man som sjukvårdare möts av misär och vanvård i hemmiljön.

Du skriver inte så mycket om dina föräldrars psykiska hälsa. En anledning till att din mamma inte vill ha hjälp kan vara att hon själv inte är frisk. Om någon på grund av tillexempel sjukdom eller psykisk störning behöver ha hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan överförmyndaren utse en förvaltare. Detta är ungefär samma sak som det som förut kallades förmyndare. Ett läkarintyg krävs då.

Jag tycker att du ska ta kontakt med din pappas läkare och förklara situationen. Be honom eller henne ordna ett hembesök så att du får sjukvårdens hjälp att hjälpa dina föräldrar.

Här kan du läsa mer om äldreomsorg  och att vara anhörig.

 

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan