Före en behandling eller undersökning

Perifert inlagd central venkateter - PICC-line

En perifert inlagd central venkateter är en tunn plastslang som förs in i ett blodkärl på överarmen. Genom slangen kan du få behandling och lämna prover ofta, utan att behöva bli stucken i armen eller på händerna. Katetern tas bort när du inte behöver den längre.

En perifert inlagd central venkateter kallas också PICC-line. Den kan användas både för korttidsbruk och långtidsbruk. Det är vanligt att ha den från några veckor upp till ett år.

Det finns olika typer av centrala venkatetrar. De kallas också CVK.

Subkutan venport är en dosa med en slang som opereras in under huden.

Till toppen av sidan