Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet eller jobbet. I vissa landsting och regioner kallas hälsocentral för vårdcentral. Du kan också välja en hälsocentral eller vårdcentral i ett annat landsting eller region.

Alla kan fritt välja hälsocentral i Region Jämtland Härjedalen, men för barn under 18 år krävs ett godkännande/undertecknande från vårdnadshavare. Du kan boka tid genom att ringa till hälsocentralen. Om du är folkbokförd i Jämtlands län kan du även kontakta hälsocentralen genom att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter)

Visa mer

Så här väljer du

Så här väljer du

Du kan välja vilken hälsocentral du vill. Det kallas ibland för att lista sig. För att göra ditt val måste du fylla i en valblankett som du kan skriva ut här eller hämta på närmaste hälsocentral. Sedan skickar eller lämnar du in blanketten till den hälsocentral som du vill välja.

Valet är personligt. Därför behöver varje familjemedlem välja vilken hälsocentral de vill tillhöra. För barn under 18 år krävs ett godkännande/undertecknande från vårdnadshavare.

Du kommer att tillhöra din gamla hälsocentral fram till att du får meddelande om att din önskan om byte är registrerad. Hälsocentralen kan inte neka ditt val utan måste tillgodose det inom två månader.

Om du inte väljer

Om du inte gör ett aktivt val av hälsocentral i Jämtland Härjedalen blir du placerad på den hälsocentral som ligger närmast din bostad. Om du inte är nöjd kan du välja en annan hälsocentral. Du kan byta när som helst och hur många gånger du vill.

Söka vård utan att vara listad

Du kan tillfälligt söka vård på en annan hälsocentral än den du tillhör. Det kan till exempel vara om du är på en annan ort och behöver vård omedelbart eller om du har ett besvär som bara kräver något enstaka besök. Om du har en sjukdom som innebär att du behöver göra många besök eller behöver träffa flera ur personalen kan hälsocentralen hänvisa dig till din egen hälsocentral eller föreslå att du listar om dig.

Fäll ihop

Vad gäller vid besöket?

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en hälsocentral i Jämtland Härjedalen betalar du en patientavgift. Avgiften är densamma på alla hälsocentraler i landstinget. Här  finns mer information om patientavgifter i Jämtland Härjedalen.

Om du är folkbokförd i ett annat landsting eller annan region och väljer att söka vård i Jämtland Härjedalen har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald.

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en vårdcentral.

Fäll ihop

Hitta och jämföra vårdcentral

Hitta och jämföra vårdcentral

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du alla hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen. Du kan också jämföra olika hälsocentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem, hur stor andel telefonsamtal de besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar. Läs mer om hur du gör för att jämföra hälsocentralerna.

Fäll ihop

Välja hälsocentral/vårdcentral i annat landsting/region

Välja hälsocentral/vårdcentral i annat landsting/region

Du kan också välja att tillhöra (lista dig hos) en hälsocentral eller vårdcentral i ett annat landsting eller region. Olika landsting och regioner har olika regler för valet. Läs mer om hur det fungerar i det landsting eller den region som du vill byta till.

Du kan också söka vård på en hälsocentral eller vårdcentral i ett annat landsting eller region utan att vara listad. Det gör du genom att ta kontakt med den hälsocentral eller vårdcentral du vill besöka och boka en tid.

Din journal

Om du väljer att söka vård på en hälsocentral eller vårdcentral i ett annat landsting eller region än där du är folkbokförd, så kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla journal. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla hälsocentral eller vårdcentral och berätta att du byter och vart du byter.

Berätta också på din nya hälsocentral eller vårdcentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att föra över journalen, om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Publicerad:
2014-12-01
Redaktör:

Linda Henriksson, Kommunikationsstaben, Region Jämtland Härjedalen.

Granskare:

Lena Weinstock-Svedh, ansvarig för Hälsoval Jämtland Härjedalen, Region Jämtland Härjedalen.