Mottagningens logotyp

Odensala hälsocentral, Östersund


Sköterskeledd drop-in mottagning för akuta infektioner, olycksfall, sårskador vardagar kl 08.15-09.45.

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Av/omboka tid

 • Beställa tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Förnya recept på preventivmedel

 • Kontakta mig

Telefonnummer och Öppettider

063-14 22 00
Telefontid idag:
08:15–11:30 , 13–14
Öppet idag:
08–17
Drop-in-tid idag:
08:15–09:45 Lättakut

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08:15–11:30
Mån-tis 13–14
Tor-fre 13–14
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Drop-in-tider:
Mån-fre 08:15–09:45 Lättakut

ADRESS

Besöksadress
Klövervägen 2,831 65 Östersund
Län, kommun
Jämtlands län, Östersund
Postadress
Klövervägen 2
831 65 Östersund
Vägbeskrivning

Till hälsocentralen kan du åka med stadsbussarna nr 2 och 4. 2:ans hållplats är Tranbärsvägen, 4:ans hållplats är Vickervägen.

Vårt utbud

Välkommen till Odensala hälsocentral!

Här hittar du information om våra e-tjänster samt telefonnummer och telefontider för rådgivning eller tidsbokning.

När vi har stängt kan du ringa 1177 för att få råd. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare till rätt vård.

De flesta besök på hälsocentral för vuxna över 18 år kostar vanligtvis 300 kr, undantag är t ex ordinerad provtagning, besök hos barnhälsovården m fl. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Utförligare information om patientavgifter hittar du här.

Du hittar följande utbud hos Odensala hälsocentral:
(Klicka på "Fler utbud" nere till höger för att se hela utbudet.)

Lättakut

Lättakuten är en sköterskeledd drop-in mottagning och tar endast hand om besvär som:

 • Akuta infektioner
 • Olycksfall
 • Sårskador

Öppettider: Vardagar kl. 8:15-9:45

För andra besvär än ovanstående ber vi att du tar kontakt per telefon, 063-14 22 00, för en bedömning.

Vi priorierar utifrån medicinska behov vilket innebär att det kan bli väntetider, och att någon som kommit efter dig får gå före.

Vår bedömning kan bli att ditt tillstånd bedöms bättre via vår ordinarie mottagning och i så fall hänvisar vi dig dit.

Läkarmottagning

Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 22 00

Efter telefontid får du göra ett aktivt val (tonval 9) om det är akut/brådskande för dagen.

Sjuksköterskemottagning

Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

 • ge sjukvårdande behandling
 • ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
 • bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
 • arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
 • göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
 • bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 22 00

Barnhälsovård (BVC)

Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.

Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.

- Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidsbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.

BVC-besök är kostnadsfria men uteblivna besök som inte avbokats i tid faktureras patientavgift enligt gällande taxa.

Telefon: 063-14 22 17

Telefontider: Vardagar kl. 8.30-9.30

Barnmorska / mödrahälsovård (MHV)

Hit kan du vända dig för:

 • förberedelse inför föräldraskap
 • graviditetskontroll
 • gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
 • preventivmedelsrådgivning
 • provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
 • samtal och stöd som gäller abort
 • sex- och samlevnadsfrågor

Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

Telefon: 063-14 22 19

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 11.15-12.00

Ungdomsmottagning: se länk nedan vid "Relaterade mottagningar".

Diabetesmottagning

Som diabetiker kan du sköta om stora delar av din behandling på egen hand – och diabetessjuksköterskan finns där som stöd och sakkunnig.

Diabetessjuksköterskan kan bland annat:

 • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
 • undersöka dig och bedöma ditt behov av vård
 • informera om kost och motion i förebyggande syfte
 • lära ut hur du tar prover för självkontroll
 • lära ut hur du tar insulininjektioner
 • följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig
 • vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera

 

Diabetessköterskor:
Maj-Britt Karlsson för patienter födda dag 1-15
Malin Norman för patienter födda dag 16-31

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 22 00

Efter telefontid får du göra ett aktivt val (tonval 9) om det är akut/brådskande för dagen.

Fysioterapi / sjukgymnastik

Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga – till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning.

 

Sjukgymnaster:
Birgitta Åslund, telefon: 063-14 22 24
Monika Karlsson, telefon: 063-14 22 13

Provtagning

För provtagning behöver du oftast en remiss från läkare eller distriktssköterska.

Provtagning inför och i samband med läkarbesök är kostnadsfria. Vid provtagning i särskilda körkortsärenden betalar du enligt gällande taxa.

Endast tidsbokad provtagning

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 22 00, tryck 3 och följ därefter instruktionerna.

Psykosocial enhet (PSE)

Vi tar emot patienter som är 18 år fyllda, boende i Odensala och listade på Odensala hälsocentral. Är du listad på annan hälsocentral vänder du dig i första hand till den PSE som är knuten till denna hälsocentral.

Är du boende i Torvalla och har listat dig på Odensala HC efter den sista maj 2018 kontaktar du Psykosociala enheten i Torvalla som fortfarande finns kvar på 063-14 23 97.

Det behövs ingen remiss för att komma till oss. Det bästa är därför om du tar kontakt själv.

Hos oss kan du få hjälp om du:

 • har råkat ut för en kris av något slag
 • har drabbats av personliga förluster
 • behöver tala med någon om sådant du inte kan tala med någon annan om
 • känner dig nedstämd
 • har ångest
 • har ett utmattningssyndrom eller en stressproblematik
 • hamnat i omständigheter som du tycker att du har svårt att klara själv

Gäller det relationsproblem så ska du ta kontakt med familjerådgivningen, telefon: 063-15 02 50

Är det alkohol- eller annan typ av beroendeproblematik, kontakta beroendeenheten i kommunen

Är du under 23 år gammal kan du också kontakta Ungdomsmottagningen för samtal hos psykolog eller kurator. Tel 063-14 24 47.

Är ditt ärende akut skall du vända dig till akutpsykiatrin på 063-15 32 50, dygnet runt.

Vi vill som regel träffa dig vid 1-2 inledande bedömningssamtal, därefter tar vi gemensam ställning till om det är härifrån PSE du kan få fortsatt hjälp.

Känner du dig osäker på vem du ska vända dig till så är du alltid - oavsett ålder och problem - välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig vidare till rätt instans.

Telefon: 063-14 22 40. Lämna meddelande i röstbrevlådan så ringer vi upp så snart vi kan.

Rehabkoordinator

Är du i arbetsför ålder och sjukskriven, eller i riskzonen för att bli sjukskriven? I så fall finns hälsocentralens rehabkoordinator som en resurs för dig.

Det gäller om du har lättare psykisk ohälsa så som ångest, depression eller stressrelaterade sjukdomar och symtom. Det gäller även dig som har symtom i form av långvarig smärta i axlar, nacke eller rygg.

Rehabkoordinatorn kan:

 • lotsa och stötta patienten i sin rehabiliteringsprocess inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen, vårdgarantin och rehabiliteringsgarantin
 • aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede
 • delta i planering av åtgärder för att patienten ska kunna återgåtill, och klara av, sitt arbete
 • ha återkommande möten och kontakter för att följa upp att de planerade åtgärderna blir genomförda och vilken effekt de ger

Rehabkoordinator:

Maria Askaner-Ottosson,telefon: 063-14 22 44

Tobaksavvänjning

På vår hälsocentral finns tobaksavvänjare, som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Det gäller såväl rökare, snusare och e-cigarettanvändare. Remiss behövs ej.

Diplomerad tobaksavvänjare: Maria Jönsson

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 22 00

Om oss

Odensala hälsocentral är belägen 5 km söder om Östersunds centrum.


Vi har lunchstängt kl 12.00-12.45

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Odensala hälsocentral, Östersund.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

63 %

Det aktuella värdet är
63%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

75 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
75 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

80 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
80 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

84 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
84 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

80 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
80 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information