Polycytemi – för många röda blodkroppar i blodet

Skriv ut (ca 3 sidor)

Polycytemi innebär att du har för många röda blodkroppar i blodet. Om du har för många röda blodkroppar i blodet blir blodet tjockflytande. Polycytemi kan vara en sjukdom men det kan också vara en följd av andra sjukdomar. Behandlingen som du får beror på vilken form av polycytemi som du har. Om du har en så kallad primär polycytemi behandlas du med blodtappningar och läkemedel.

Skriv ut

Det finns två olika former av polycytemi:

  • Primär polycytemi, som kallas för polycytemia vera.
  • Sekundär polycytemi. 

Symtom

Symtom

Det är vanligt att inte känna av några symtom alls vid polycytemia vera. Här är några symtom som du kan känna av:

  • Huvudvärk och yrsel.
  • Trötthet och känsla av tyngd i huvudet.
  • Klåda efter att ha duschat eller badat varmt.
  • Fyllnadskänsla i magen.
  • Hudrodnad och smärta i huden på underbenen eller fötterna och händerna.
  • Svullet ben eller andra symtom på blodpropp.

Symtom vid sekundär polycytemi

Symtomen vid sekundär polycytemi är delvis samma som vid polycytemia vera. Symtomen beror på hur tjockflytande blodet är och om det finns en annan sjukdom som har orsakat den ökade mängden röda blodkroppar.

Vanliga symtom:

  • Trötthet.
  • Huvudvärk.
Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har upprepade besvär av något av symtomen som beskrivs ovan. 

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Fäll ihop

Undersökning

Undersökning

De flesta symtom vid polycytemi kan bero på flera olika sjukdomar. Därför börjar läkaren misstänka att du har polycytemi om ditt blodvärde är högt. Om läkaren misstänker att du har polycytemi, tas fler blodprover för att undersöka om mängden röda blodkroppar är förhöjd. Ett genetiskt blodprov tas också eftersom nästan alla som har polycytemia vera har en speciell förändring, en mutation, i en gen som styr hur blodet bildas. 

Fäll ihop

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

Polycytemia vera

Polycytemia vera är en blodsjukdom. Den innebär att benmärgen producerar för mycket röda blodkroppar.

Normalt finns en balans mellan stimulerande faktorer och faktorer som bromsar blodbildningen. De gör att produktionen av röda blodkroppar är på en lagom nivå. Vid polycytemia vera finns en förändring i den gen som sköter den balansen. Förändringen gör att det bildas för mycket röda blodkroppar.

Det leder till ett högt hemoglobinvärde i blodet och ett högt värde på ett prov som visar fördelningen mellan röda blodkroppar och blodplasma. Det provet kallas för hematokritvärde. Blodplasman är den vätska som omger blodkropparna.

Blodet blir tjockflytande om du har ett förhöjt hematokritvärde.  Då ökar risken för blodproppar. I många fall upptäcks polycytemia vera efter en blodpropp. Det kan vara en blodpropp i benet, i hjärtat eller i hjärnan, det är ovanligare med en blodpropp i magen.

Polycytemia vera är en kronisk, livslång sjukdom som räknas som en cancersjukdom. Efter några år kan du få andra symtom, som till exempel att mjälten förstoras.

Sekundär polycytemi

Sekundär polycytemi kallas det när kroppen upplever ett ökat behov av röda blodkroppar och därför producerar mer, eller när det sker en överproduktion av hormonet Epo. Epo är ett hormon som bildas i njurarna och som styr bildningen av röda blodkroppar.

Sekundär polycytemi kan uppstå om kroppen har fått för lite syre under en längre tid. Det kan bero på en sjukdom som påverkar andningen som kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, eller vissa hjärtsjukdomar.

Sekundär polycytemi kan också uppstå om man har en viss typ av cancertumörer som producerar för mycket av hormonet Epo. Det kan ske vid till exempel njurcancer.

Skenbar polycytemi

Det finns en tredje form av polycytemi som kallas skenbar polycytemi. Det är inte en sjukdom i sig utan innebär att blodet innehåller för lite blodplasma i förhållande till antalet röda blodkroppar. Det kan bero på stress eller uttorkning. Det kan också bero på att du får behandling med vätskedrivande läkemedel. Skenbar polycytemi behöver inte behandlas men du får behandling mot det som har orsakat minskningen av mängden blodplasma.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Behandling av polycytemia vera

Behandlingen går ut på att minska symtomen och att minska risken för blodproppar. Det sker i främst genom att minska antalet röda blodkroppar i blodet med hjälp av blodtappningar.

För att snabbt minska blodvärdet till en normal nivå sker till en början tappning mer än en gång per vecka. Därefter sker tappningen med jämna mellanrum, oftast var fjärde till var sjätte vecka. Det beror på hur stor överproduktionen av röda blodkroppar är.

Du som har polycytemia vera bör också få behandling med salicylsyretabletter för att förebygga blodproppar. Det beror på att det finns en ökad risk för blodproppar även efter att du har behandlats med tappningar.

Du som har polycytemia vera och som har haft blodpropp eller är över 60 år har en större risk för blodproppar. Då behöver du behandling med läkemedel som bromsar benmärgens produktion av röda blodkroppar.

Du som har polycytemia vera får behandling och uppföljning resten av livet. Behandlingen som du får botar inte sjukdomen men gör så att du kan leva i stort sett normalt.

Behandling av sekundär polycytemi

Sekundär polycytemi medför inte samma risk för blodproppar som polycytemia vera. Behandlingen riktar sig i första hand mot grundorsaken, som är en annan sjukdom. Vid kraftigt förhöjda blodvärden och symtom kan du få behandling med regelbunden blodtappning. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-14
Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden.

Granskare:

Gunnar Birgegård, läkare, professor emeritus i blodsjukdomar, Uppsala universitet.