Vävnadsprov och cellprov

Knäpunktion

En knäpunktion innebär att en läkare för in en nål i knäleden för att undersöka eller behandla besvär i ett knä.

I knät finns ledvätska som fungerar som smörjmedel för leden. Ledvätskan kan undersökas om du till exempel har ett svullet knä eller om du har varit med om en olycka. Då kan läkaren se om det finns tecken på en allvarligare skada eller en infektion i knäleden. Vid en knäpunktion är det vanligt att läkaren suger ut ledvätska ur knät med hjälp av en spruta.

Du kan också få läkemedel insprutat direkt in i knät. Det vanligaste är då att få kortison mot inflammation i leden, till exempel vid ledgångsreumatism.

Läs mer om infektion och inflammation.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt innan punktionen.

Hur går punktionen till?

Först får du sitta eller ligga ner. Läkaren undersöker knät genom att titta och känna på det. Sedan tvättas huden med desinfektionsmedel. Du kan få lokalbedövning med spruta innan punktionen om du vill.

Läkaren sticker in sprutan från sidan av knät. Det kan göra ont när nålen går igenom huden och det kan kännas obehagligt om läkaren suger ut ledvätska från knät.

Om du ska få läkemedel sprutar läkaren sedan in det genom samma nål. Det gör inte ont.

Punktionen brukar ta högst fem minuter.

Hur mår du efteråt?

Efter punktionen kan det svida en liten stund av nålsticket. Det går bra att belasta benet efteråt, men du bör ta det lugnt och inte bada dygnet efter undersökningen.

Punktionen kan lindra om du har varit mycket svullen i knät. Det beror på att trycket i leden minskar.

Det är bra att linda knät med en elastisk binda om det var svullet innan punktionen. Då minskar risken för att svullnaden kommer tillbaka.

En del prover sparas

När du lämnar prov i vården sparas en del prov i en biobank. Prover sparas för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Läs om prov i vården som sparas.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Läs mer på 1177.se

Förbered ditt läkarbesök

Har du ett läkarbesök inbokat? Här finns tips på hur du kan förbereda dig.

Patientlagen

I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. 

Till toppen av sidan