Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Smärtbehandlingar och rehabilitering

Grön rehab i Halland

Innehållet gäller Halland

Grön rehab kan förbättra hälsan och vara en hjälp för dig som är sjukskriven på vägen mot återgång i arbete, studier eller annan sysselsättning. Aktiviteten vänder sig till dig som har lätt till medelsvår depression, ångest eller stressrelaterade tillstånd. Aktiviteten ska vara ett komplement i en rehabiliteringsplan som du genomför via din vårdcentral och sker i kombination med pågående behandling på vårdcentralen.

Grön rehab

Grön rehab i Region Halland äger rum på de gårdar som regionen upphandlat och tecknat avtal med. Gårdarna erbjuder aktivitet och social samvaro i natur och grön miljö anpassat efter årstiderna.

Ett samarbete med din vårdcentral

Gårdarna samarbetar med remitterande vårdcentraler och du kommer att fortsätta med behandlingen på din vårdcentral som vanligt. Du får själv välja vilken av de avtalade gårdarna du vill vara på.

Gårdar med eller utan djur

Det finns gårdar både med och utan djur. Gårdar med djur arbetar med djur i verksamheten. Gårdar utan djur arbetar inte med djur, men det kan ändå finnas ett fåtal djur för sällskap.

Så här går det till

Gårdens aktiviteter bedrivs i huvudsak individuellt för deltagaren, antal deltagare uppgår till åtta personer per tillfälle. Deltagandet sker på en gård fyra timmar per tillfälle, två-tre dagar i veckan, under en sammanhängande period på sammanlagt åtta till tolv veckor.

Ett uppstartsmöte genomförs för deltagaren innan aktivitetsperioden startar. Ett uppföljningsmöte genomförs efter halva aktivitetsperioden. Mötet görs mellan deltagare, representant från gårdens verksamhet och Rehabkoordinator från din vårdcentral. Aktivitetsperioden avslutas med ett avslutningsmöte och efter det skickar gården ett remissvar till vårdcentralen med dokumentation av deltagarens genomförda aktiviteter på gården, nivå på deltagande samt närvarotid.

Ersättning för sjukresor

Du kan få ersättning för dina resor i samband med rehabiliteringen genom att ansöka hos Region Halland. Det är din hälsa som avgör vilken resa som är aktuell för just dig. Grundregeln är att du ska använda det billigaste färdsättet, med hänsyn till vad din hälsa tillåter.

Mer information kan du få från Rehabkoordinator på din vårdcentral.

Sjukresor i Halland

Så remitteras du

Du kan remitteras till Grön rehab från en vårdcentral. Om du tror att detta kan vara något för dig, kontakta vårdcentralen för bedömning.

Gårdar i Halland

Här har vi samlat länkar till de gårdar som Region Halland har tecknat avtal med för Grön rehab. Gårdarna presenteras efter geografisk placering.

Varberg/Falkenberg

RÅkraft Grön rehab & naturterapi

Lilla Hälsoträdgården

Halmstad/Hylte/Laholm

SOLSIDAN grön hälsa vid kroksjön

Nature Me

Kungsbacka

Öbergs gård

Till toppen av sidan