Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Att få hjälpmedel

Att få näringsprodukter – näringsdryck och andra kosttillägg

Innehållet gäller Halland

Vid sjukdom kan dina matvanor förändras och du kanske äter och dricker mindre. Det är viktigt att få hjälp med näring för att inte gå ner i vikt och tappa kraft och ork. Du kan få råd om hur du gör måltiderna lättare att äta. Ibland behöver måltiderna kompletteras med näringsdryck eller annat kosttillägg.

Om du är sjuk och ofrivilligt går ner i vikt ökar risken för att få infektioner. Det tar också längre tid för sår att läka. Det är framför allt muskelmassan som minskar, vilket innebär att styrkan i armar och ben blir mindre och risken för fallolyckor ökar. Även hjärta och andningsmuskler kan påverkas.

Din förmåga att äta kan bli nedsatt och du kan behöva anpassa maten och dina matvanor för att få i dig tillräckligt med energi och näring. En sådan anpassning kan till exempel vara att äta mat med mjukare konsistens som är lättare att tugga och svälja. Första steget i en kostbehandling är att anpassa maten efter individuella förutsättningar. Ibland är detta inte tillräckligt och måltiderna kan behöva kompletteras med näringsdryck eller annat kosttillägg, så kallade nutritionsprodukter, under kortare eller längre perioder. Vid vissa tillfällen kan näring behöva ges direkt till magtarmkanalen med hjälp av en så kallad sond, eller ges direkt i blodet.

Dietisten ger råd och hjälper till att planera måltider

Dietister har en särskild utbildning inom nutritionsområdet och hjälper dig att förändra kost- och matvanor för att förebygga, behandla och lindra sjukdom. Vid många sjukdomar är kosten en viktig del av den medicinska behandlingen.

I Halland arbetar dietister på de flesta avdelningar och mottagningar på Halland sjukhus. Man kan också få kontakt med en dietist via vårdcentralen.

Dietistmottagningar på Hallands sjukhus

Vårdcentraler i Halland

Vem kontaktar jag för att få nutritionsprodukter?

För att få nutritionsprodukter behöver du träffa en person i vården, en förskrivare, som kan skriva ut nutritionsprodukter. Du kan antingen ta kontakt med vårdcentralen eller tala med en sjuksköterska inom kommunen om du har hemsjukvård eller bor på ett äldreboende.

Förskrivaren gör en bedömning om du behöver nutritionsprodukter och vilken behandling som passar. Det gör förskrivaren utifrån orsaken till att du har svårt att äta och om du gått ner i vikt. Du kan läsa mer om hur bedömningen går till i kapitlet efter detta.

Det finns förskrivare inom många yrkesgrupper i vården. Dietisten har en specifik utbildning inom nutritionsområdet.

Förskrivaren kan vara något av följande:

  • dietist
  • distriktsjuksköterska
  • sjuksköterska inom kommun
  • läkare

Du kan få nutritionsprodukter om det är en del av en rehabilitering, habilitering, vård eller behandling.

Den som förskriver nutritionsprodukter bedömer vilka behov du har. Du får berätta om dina matvanor och måltider och beskriva vad du behöver och vilka önskemål du har. Även en närstående kan vara med och berätta. Förskrivaren ställer frågor om hur dina svårigheter att äta påverkar dig. Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer du har användning av nutritionsprodukter.

Det är ditt behov som avgör om du får nutritionsprodukter förskrivet. Den som skriver ut kosttillägg och näringsdryck är den som bedömer behovet. I Halland följer alla förskrivare samma regler.

Du ska vara delaktig i valet av produkter

Förskrivaren ska berätta om det finns flera olika nutritionsprodukter som kan passa dig. Då ska du själv få välja vilken produkt som du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver.
Varje region har ett upphandlat utbud av produkter som förskrivaren kan skriva ut. Utbudet kan skilja sig mellan regionerna.

Hur sker uppföljningen?

Förskrivaren följer upp att den nutritionsprodukt du fått fungerar som det är tänkt. Det görs vid ett eller flera besök. Så länge som du använder produkten ska förskrivaren följa hur det går och om dina behov förändras. Då kan det behöva göras en ny utredning.
Om du byter vårdkontakt har den nya vårdgivaren ansvar att följa upp och förskriva näringsprodukter.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i valet av produkter är det viktigt att du förstår den information som du får av förskrivaren. Förskrivaren ska anpassa sin information till dina behov. Du kan också behöva stöd för att själv kunna uttrycka dig. Om du får hjälp av någon för att kunna använda näringsprodukter ska även den personen få information.

Om du inte är nöjd

Kontakta förskrivaren om du inte är nöjd med den produkt du har fått förskriven. Du kan behöva få mer information eller utbildning. Det kan också vara så att dina behov har förändrats och det behöver göras en ny bedömning och en ny förskrivning.
Är du inte nöjd med den förskrivare du har träffat, kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att få träffa någon annan.

Du kan kontakta patientnämnden om du anser att du inte har fått rätt nutritionsprodukt eller om du inte kommer vidare i kontakten med din förskrivare. Patientnämnden finns i varje region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer i texten Om du inte är nöjd med vården.

Vad kostar det att få nutritionsprodukter?

Det finns ett särskilt högkostnadsskydd för nutrition, för personer från 16 år. Det betyder att du betalar max 1400 kr per kalendermånad för produkterna. Ibland betalar du även en besöksavgift hos förskrivaren.

Du som är yngre än 16 år betalar 120 kronor per beställning.

Kan jag köpa nutritionsprodukter själv?

Du kan köpa nutritionsprodukter själv utan att ha kontakt med vården. Nutritionsprodukterna går att köpa via apotek eller direkt av en leverantör men har då en högre kostnad.

Nutritionsprodukter för barn

Nutritionsprodukter till barn och ungdomar under 16 år förskrivs av specialistläkare. Det finns dietister både på vårdcentralen och inom specialistsjukvården. För att komma i kontakt med en dietist för barn krävs remiss från en läkare.

För dig som redan har nutritionsprodukter

Så beställer du nutritionsprodukter

Du som är 13 år och äldre beställer dina förskrivna nutritionsprodukter genom att logga in på e-tjänst för beställning. Är du yngre än 18 år behöver du kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst, 010-476 19 30, när du gör din första beställning. Därefter kan du beställa via e-tjänsten. 

Du som är vårdnadshavare kan beställa nutritionsprodukter åt barnet genom att logga in på 1177.se. Det kan du göra fram till att barnet fyller 13 år. När du har loggat in klickar du på barnets namn under rubriken Agera ombud. Sedan väljer du Övriga tjänster, Läkemedelsnära produkter och tjänsten "Beställ förskrivna förbrukningsprodukter". Du kan stjärnmarkera e-tjänsten för att spara den som en genväg på din startsida. Första gången du beställer behöver du kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst, 010-476 19 30. Därefter kan du beställa via e-tjänsten. 

Leverans av nutritionsprodukter

Produkterna levereras vanligtvis inom fyra arbetsdagar. Din leverans kan bli uppdelad på flera tillfällen. Du får dina produkter levererade till din postadress eller närmaste utlämningsställe. Frakten kostar ingenting. 

Om du av någon anledning inte skulle hämta ditt paket på utlämningsstället skickas detta tillbaka till leverantören. Eftersom produkterna är klassade som livsmedel och inte kan returneras kommer du att behöva betala för produkterna även om du inte hämtat ut dem. 

Är något fel i din leverans? 

Saknar du en eller flera produkter som du beställt i din leverans? Om några produkter som du beställde inte fanns på lager när paketet packades skickas dem så snart som möjligt. Du kommer då få ett nytt paket men betalar inte för frakten. Kontrollera hela din leverans direkt när du får den. Om du har fått fel produkt, fel antal produkter eller om något är trasigt så kontakta Hjälpmedelscentrum så snart som möjligt. Ring Hjälpmedelcentrums kundtjänst på tel. 010-476 19 30. 

Kan jag ångra mig? 

De produkter du beställt är klassade som livsmedel. Därför har du ingen ångerrätt och kan inte heller returnera överblivna produkter. 

Förvaring av produkterna 

Dina produkter behöver inte förvaras i kylskåp om du inte ska dricka dem direkt. Produkterna mår som bäst i en temperatur mellan 4 och 25 grader. Kortare tids förvaring i högre eller lägre temperatur, till exempel i samband med leveransen, skadar inte produkterna.

Till toppen av sidan