Hals

Ätsvårigheter hos barn

Innehållet gäller Halland

Barn behöver näring för att kunna växa och utvecklas, men måltiden har också en stor social betydelse. Svårigheter med att äta leder därför ofta till oro hos föräldrarna.

Ätsvårigheter hos barn kan exempelvis yttra sig som svårigheter att suga, att hantera maten i munnen, att svälja, en ovilja att äta eller motstånd mot viss mat eller vissa konsistenser. Det ser väldigt olika ut hos olika barn.

Varför får vissa barn ätsvårigheter?

Det nyfödda barnet kan av olika anledningar ha svårt att suga och svälja och på så sätt inte få i sig tillräckligt med näring. Vissa barn behöver få mat via sond men måste samtidigt få stimulering av munnen för att förebygga fortsatta ätsvårigheter.

Ätsvårigheter hos barn kan dels bero på motoriska svårigheter men också att barnet kan vara känsligt för olika konsistenser eller smaker. 

Upp till 25 % av alla barn har någon gång under uppväxten någon typ av ätsvårighet.

Vad gör logopeden?

  • Undersöker sök-, sug- och sväljreflexerna hos barnet.
  • Ger råd om hur man kan stimulera känsel och motorik i och kring munnen.
  • Ger råd om vilka nappflaskor och nappar eller andra redskap som kan underlätta när barnet ska äta.
  • Ger råd om hur man kan underlätta för barnet vid måltiden genom att till exempel anpassa matens konsistens.
  • Ger råd om rutiner och ramar för att göra måltiden till en positiv upplevelse.
  • Uppföljningar på logopedimottagningen så länge ätsvårigheterna kvarstår.
  • Logopeden samarbetar ofta med andra professioner såsom dietist, psykolog, sjuksköterska och läkare i omhändertagandet av barn med ätsvårigheter.

Sök hjälp och stöd i Halland

Om du som förälder eller närstående är orolig över sväljförmågan eller ätandet för ett barn som är under sex år kan du kontakta:

För äldre barn eller för dig som är ung och har oro eller frågor kring ätande och sväljförmåga kan du kontakta:

Till toppen av sidan