Hals

Dysfagi – sväljsvårigheter hos vuxna

Innehållet gäller Halland

Dysfagi är när du har svårigheter med att tugga eller att svälja. Att svälja är en mycket komplicerad process, men så länge allt fungerar tänker vi sällan på hur det går till.

Med stigande ålder kan automatiken förändras och man kan behöva bli mer uppmärksam på vad man gör. Olika sjukdomar som exempelvis stroke, neurologiska sjukdomar, förträngningar i matstrupen och gastroesofageal reflux kan påverka sväljförmågan. Spänningar i axlar, nacke, hals och munhåla och muntorrhet kan också försämra sväljförmågan.

Till toppen av sidan