Hals

Dysfagi – sväljsvårigheter hos vuxna

Innehållet gäller Halland

Dysfagi är när du har svårigheter med att tugga eller att svälja. Att svälja är en mycket komplicerad process, men så länge allt fungerar tänker vi sällan på hur det går till.

Med stigande ålder kan automatiken förändras och man kan behöva bli mer uppmärksam på vad man gör. Olika sjukdomar som exempelvis stroke, neurologiska sjukdomar, förträngningar i matstrupen och gastroesofageal reflux kan påverka sväljförmågan. Spänningar i axlar, nacke, hals och munhåla och muntorrhet kan också försämra sväljförmågan.

Vanliga symtom

Dysfagi kan yttra sig på flera sätt som exempelvis:

  • Svårigheter att hantera och bearbeta mat och dryck i munnen.
  • Svårigheter att svälja.
  • Hosta i samband med eller efter måltid.
  • Svårigheter att svälja mat och dryck, känslan av att maten fastnar.
  • Viktförändring och nedsatt allmäntillstånd.

Man räknar med att cirka 6 % av den vuxna befolkningen har sväljningssvårigheter.

När ska jag söka hjälp?

Om du har ett eller flera av de symtom som nämns ovan bör du söka läkare. Sväljningsproblem ska tas på allvar och utredas av en specialist.

Vad gör logopeden?

Logopeden kan vara med när sväljförmågan undersöks av en öron-, näs-, halsläkare eller röntgenläkare. Efter undersökningen kan logopeden informera patienten och närstående och ge individuellt anpassade sväljningsråd och i vissa fall träningsinsatser.

Sök hjälp och stöd i Halland

Personer som till följd av neurologisk skada behöver hjälp och stöd när det gäller tal, språk, läs- och skrivförmåga eller sväljförmåga kan kontakta:

  • Vårdcentralen där du kan prata med läkare om remiss till logopedimottagningen.
  • Logopedimottagningen Du kan själv kontakta en logopedimottagning genom att skicka in en egenremiss.
Till toppen av sidan