Pung och testiklar

Testikel som inte kommit ner i pungen

Hos en del barn har en eller båda testiklarna inte kommit ner i pungen när barnet föds. Ibland kommer testikeln ner i pungen av sig självt under det första halvåret. Hos för tidigt födda är det rätt vanligt att testiklarna inte finns i pungen redan vid födseln. Ibland behöver testikeln flyttas med en operation.

Det är bra att berätta på barnavårdscentralen, BVC om du misstänker att testiklarna inte är på plats i pungen.

Symtom

Du kan själv känna om testiklarna finns i pungen. Det gör du när barnet är lugnt och avslappnat, till exempel när barnet tar ett bad. 

När och var ska jag söka vård?

Kontakta barnavårdcentralen, BVC, om du inte kan känna att testiklarna finns i pungen.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar

Barnets testiklar undersöks på BB och på BVC. Där brukar det upptäckas om barnet har en testikel som inte har kommit ner i pungen. 

Behandling

Mot slutet av fostertiden ska testiklarna komma ner i pungen, men ibland har de inte kommit ner när barnet föds.

När en testikel eller båda testiklarna inte har kommit ner i pungen behöver barnet opereras. Det förekommer att testikeln kommer ner av sig själv efter sex månader, men väldigt sällan efter tolv månader. Operationen bör göras innan barnet är 18 månader.

Operationen görs medan barnet är sövt. Det är vanligast att barn sövs genom att få smärtstillande läkemedel eller sömnmedel direkt i blodet, genom en tunn plastslang. Det kallas för en venkateter.   

Operationen brukar ta en halvtimme. Ofta används stygn som löser upp sig av sig självt.

Efter operationen kan barnet må illa och kräkas. Att få vätska genom venkatetern kan vara bra om barnet kräks mycket. De flesta kan åka hem samma dag som operationen har skett.

Ibland måste läkaren göra en titthålsoperation för att se om testikeln ligger i magen eller saknas helt.

Efter operationen

Det finns receptfri smärtlindrande medicin som hjälper om barnet har ont efter operationen. Efter ungefär en vecka brukar barnet kunna röra sig och leka som vanligt.

Följdsjukdomar

Det är viktigt att operera testikeln, så att den ligger i pungen. Möjligheten att få biologiska barn minskar om testikeln inte ligger i pungen. Det finns också en ökad risk för testikelcancer om testikeln inte ligger i pungen.

Vad händer i kroppen?

Under fosterlivet bildas testiklarna i magen. Mot slutet av fostertiden ska testiklarna komma ner i pungen, men ibland har de inte kommit ner när barnet föds. Ju tidigare barnet föds desto vanligare är det att testiklarna inte har kommit ner i pungen.

Hos en del barn kommer testiklarna ner i pungen av sig själva under det första levnadsåret, men ibland stannar ena testikeln för högt upp. Testikeln brukar inte komma ner av sig själv om den inte har kommit ner när barnet är sex månader. Det är oftast bara en av testiklarna som inte kommit ner, men det kan vara båda två.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur lång väntetid det kan vara innan du får behandlingen.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Läs mer på 1177.se

Så fungerar det manliga könsorganet

Det manliga könsorganet består av flera olika delar. Några sitter utanpå kroppen och en del sitter inuti kroppen.

Pung och testiklar

Här kan du läsa om sjukdomar och besvär i pung och testiklar.

Förhud

Här kan du läsa om olika förhudsproblem.

Till toppen av sidan