Vården i Halland

Service för besökare på Hallands sjukhus Kungsbacka

Innehållet gäller Halland

För dig som vårdas på eller besöker Hallands sjukhus Kungsbacka kan det vara bra att känna till vilken service som finns.

Hallands sjukhus Kungsbacka

Adress

Hallands sjukhus Kungsbacka, Tölövägen 5, 434 80 Kungsbacka, Telefon (växel) 0300 - 56 50 00

Apotek

Apoteket Tärnan ligger vid huvudentrén, ingång 7. Här kan du hämta ut medicin i samband med ditt sjukhusbesök.
Öppettider: Måndag-fredag 8.00-18.00. Lördagar, söndagar och helgdagar stängt.
Tfn: 0300-728 42,
länk till Apoteksgruppen Kungsbacka

Besökstider

Vårdavdelningen har besökstid vardagar kl. 15.00-19.00, helger kl.13.00-18.00. Besöken ska vara föranmälda till avdelningen.
Den palliativa enheten har inga begränsade besökstider.

Blommor, växter och dofter

Blommor, växter och starka dofter, som till exempel parfymerade produkter, kan orsaka besvär för personer med astma, allergi och annan överkänslighet. Vänligen tänk på det när du besöker sjukhuset.

Buss

Busshållplats finns utanför huvudentrén. 
Länk till Västtrafik.

Fotografering

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma andra människor inom Hallands sjukhus, varken personal eller patienter och närstående, utan medgivande från personerna i fråga.

Handhygien

Minska risken för smittspridning av bakterier genom att använda handsprit, som finns på mottagningar och vårdavdelningen.

Handikapparkering

Handikapparkering finns i anslutning till i stort sett samtliga entréer.

Informationstavlor

Informationstavlor finns i huvudentrén och vid ingång 1 samt vid parkeringen.

Internet och Wifi

Du kan använda egen dator på vårdavdelningen, men det finns vissa säkerhetsbestämmelser att följa om el-skydd m.m. Tillgången till trådlöst nätverk är begränsad. Fråga personalen om vad som gäller.

Kafeteria

Café Kungsbacka finns i huvudentrén. 
Öppettider: Måndag-torsdag 09.00-16.00 och fredag 09.00-13.00. 
Lördag, söndag och helgdag stängt.
Kontantfri kafeteria.

Parkering

Söder om huvudentrén finns en stor parkering. Det finns även parkeringsplatser i anslutning till andra entréer på sjukhusområdet.

Präst och diakon

Präst och diakon finns till för dig som vårdas här eller är närstående. För samtal och besök, när du vill ha någon att tala med, någon som lyssnar, när du känner ensamhet. Vid förfrågan finns möjlighet till enskild nattvard och förbön.
Både präst och diakon har tystnadsplikt. Du kan själv ta kontakt med dem via sjukhusets växel, tfn 0300-56 50 00 eller med hjälp av sjukhusets personal.

Reception

Receptionen på Hallands sjukhus Kungsbacka har öppet helgfri måndag-torsdag, kl. 07.00-16.00, helgfri fredag, kl. 07.00-12.00. Dag före helgdag, kl. 07.00-15.00.

Rökning och snusning

Hallands sjukhus är ett tobaksfritt sjukhus. Rökning är tillåten endast på anvisade platser utomhus.
Patienter som vårdas på sjukhuset erbjuds hjälp med att sluta röka eller snusa.

Sjukresor

Du som bor i Halland har i vissa fall rätt till ersättning för resor i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. En viss del av resekostnaden måste du dock alltid stå för själv.
Mer information på sidan om sjukresor, www.1177.se/sjukresor

Telefon

Det är tillåtet att använda mobiltelefon i gemensamma utrymmen som entréer, korridorer, kulvert och restaurang, men inte inne på vårdavdelningen och mottagningar. Det är inte heller tillåtet att använda mobiltelefonen för ljudupptagning eller som kamera, utan omgivningens medgivande. Vissa verksamheter kan erbjuda patienttelefon. Fråga personalen vad som gäller.

Till toppen av sidan