Så skyddas och hanteras dina uppgifter

Spärra journaluppgifter

Innehållet gäller Halland

Du kan spärra uppgifter i din journal. Vilka uppgifter du eventuellt vill spärra bestämmer du själv.

I detta informationsblad finns övergripande information om spärr. I bladet kan du läsa om skillnaden mellan inre och yttre spärr och annat som är bra att veta. 

Journalen via nätet går också att försegla. Det är inte detsamma som att spärra. På sidan om Journalen via nätet kan du läsa om försegling. Spärra journal innebär att du blockerar för viss vårdpersonal att nå din journal, medan försegla journalen innebär att du blockerar så att du själv inte kan nå Journalen via nätet.

Spärra journalen

Logga in på 1177.se och välj under rubriken  Övriga tjänster att klicka på länken Alla övriga tjänster. Scrolla i listan ner till Journalservice Halland och klicka på länken Spärra journal - Vårdens åtkomst till journalen, som leder dig till ett enkelt formulär. Fyll i uppgifter i formuläret. Dina uppgifter skickas därefter till Journalservice som inom tre arbetsdagar ringer upp dig för att informera om vad en spärr kan innebära för dig. Journalservice får inte spärra några uppgifter utan att först ha varit i kontakt med dig. Efter samtalet registreras de spärrar du eventuellt vill göra.

Spärren sätts tills vidare. Om du vill att spärrren ska tas bort, vänder du dig till Journalservice igen.

När du valt att spärra uppgifter får du själv komma ihåg att berätta för vårdpersonalen sådant som de behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

Under pågående behandling på en vårdenhet kan du inte spärra uppgifter för den vårdenheten.

Om du är vårdnadshavare har du inte rätt att begära spärr för ditt barns journal.

Om du inte kan använda e-tjänster på 1177, så kan du fylla i en blankett och skicka den till Journalservice. Blankett för att spärra journal

Så når du Journalservice

Journalservice Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Tfn: 010-476 19 47
Telefonsvarare dygnet runt: Lämna namn och telefonnummer så ringer vi tillbaka inom tre arbetsdagar.

För att spärra din journal, logga in här

Till toppen av sidan