Så skyddas och hanteras dina uppgifter

Spärra journaluppgifter

Innehållet gäller Halland

Du kan spärra uppgifter i din journal. Vilka uppgifter du eventuellt vill spärra bestämmer du själv. 

Journalen via nätet går också att försegla. Det är inte detsamma som att spärra. På sidan om Journalen via nätet kan du läsa om försegling. Spärra journal innebär att du blockerar för viss vårdpersonal att nå din journal, medan försegla journalen innebär att du blockerar så att du själv och eventuella ombud inte kan nå Journalen via nätet.

Spärra journalen

Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och klicka på rubriken Övriga tjänster -> Alla övriga tjänster -> Spärra journal. Dina uppgifter skickas direkt till Journalservice som sedan ringer upp dig för att informera om vad en spärr kan innebära för dig. Journalservice får inte spärra några uppgifter utan att först ha varit i kontakt med dig. Efter samtalet registreras de spärrar du eventuellt vill göra.

Spärren sätts tills vidare. Om du vill att spärrren ska tas bort, vänder du dig till Journalservice igen.

När du valt att spärra uppgifter får du själv komma ihåg att berätta för vårdpersonalen sådant som de behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

Under pågående behandling på en vårdenhet kan du inte spärra uppgifter för den vårdenheten.

Om du är vårdnadshavare har du inte rätt att begära spärr för ditt barns journal.

Om du inte kan använda 1177 Vårdguidens e-tjänster, så kan du fylla i en blankett och skicka den till Journalservice. Blankett för att spärra journal

Så når du Journalservice

Journalservice Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Tfn: 010-476 19 47
Telefonsvarare dygnet runt: Lämna namn och telefonnummer så ringer vi tillbaka.

För att spärra din journal, logga in här (1177 Vårdguidens e-tjänster).

Till toppen av sidan