Rehabiliteringsmedicin Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad

Ingång 19, målpunkt E

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

035-13 15 32

Öppet idag

Stängt

  Telefontid idag

  Stängt

   Fler tider och telefonnummer

   Telefontider

   • Mån - Tor08:15 - 16:00
   • Fre08:15 - 14:30

   Öppettider

   • Mån - Tor08:15 - 16:00
   • Fre08:15 - 14:30
   Besöksadress:
   Ingång 19, målpunkt E
   Län, kommun:
   Hallands län, Halmstad
   Postadress:
   Rehabiliteringsmedicin, Rehabmottagning 19, Hallands Sjukhus Halmstad, 30185 Halmstad

   Vägbeskrivning

   Hitta hit:

   Passera sjukhusets huvudentré. Fortsätt ca 200 m. Rehabmottagning 19 hittar du snett till höger via ingång 19, målpunkt E.

   Bild på Rehabiliteringsmedicin Hallands sjukhus Halmstad

   Vi arbetar i team med dig som patient i centrum och dina närstående och strävar efter att du/ni ska fungera så bra som möjligt i en ny livssituation. Teamet utformas efter dina individuella behov och består av personal med olika yrkesprofessioner – arbetsterapeut, kurator, specialistläkare, logoped, neuropsykolog, rehabassistent, rehabcoach, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare.

   Om du skrivs in för rehabilitering utformar vi tillsammans en individuell rehabiliteringsplan.

   Rehabiliteringsmedicin har en ackrediteringen enligt CARF vilket innebär dokumenterad hög kvalitet inom både slutenvård och dagrehabilitering. För mer information ta kontakt med vårdpersonalen på mottagningen alternativt gå in på www.CARF.org.

   Driftsform

   Driftsform: Region

   Publicerad: 2020-03-30

   När du kommer till vårt väntrum anmäler du dig med hjälp av din smartphone. Sitt sedan ner i väntrummet tills vi kallar in dig. Efter ditt besök får du en faktura skickad till dig (gäller inte dig som har avgiftsfritt besök eller frikort). Om du inte har en smartphone behöver du först gå till receptionen och anmäla dig innan du kommer till oss på mottagningen.

   Publicerad: 2021-03-22

   Flera mottagningar inom hälso- och sjukvården i Region Halland erbjuder besök via video.

   Här beskrivs hur du gör för att ansluta via mobil, läsplatta eller dator.

   Vi erbjuder specialiserad, teambaserad rehabilitering eller rehabiliteringsbedömning av vuxna i aktiv ålder som till följd av sjukdom eller skada fått betydande svårigheter att delta i samhällsliv, familj, fritidsaktiviteter och/eller arbete. Vi tar emot patienter från hela Halland.

   Rehabiliteringsmedicin har en ackrediteringen enligt CARF vilket innebär dokumenterad hög kvalitet inom både slutenvård och dagrehabilitering. För mer information ta kontakt med vårdpersonalen på mottagningen alternativt gå in på www.carf.org

   • Med dagrehabilitering avses en poliklinisk tidsbegränsad rehabilitering med definierade in- och utskrivningsdatum. Målsättningen är ökad aktivitets- och delaktighetsnivå samt att lära sig leva i en förändrad livssituation.
    Alla patienter har en individuell rehabiliteringsplan, som följs upp varje vecka, med delmål som har en till tre veckors tidsplanering. Rehabiliteringsinsatserna består av handledd träning av minst två olika teammedlemmar minst två ggr/vecka.
    I teamet finns arbetsterapeut, dagsamordnare/undersköterska, kurator, logoped, läkare, neuropsykolog, rehabassistent, rehabcoach och sjukgymnast/fysioterapeut. Teamet utformas efter patientens behov.
    Vid behov av glesare, långvarig kontakt med en eller flera teammedlemmar övergår patienten till vår övriga öppenvård.

   • På gåskolan erbjuds du som blivit amputerad träning tillsammans med sjukgymnast/ fysioterapeut, arbetsterapeut och rehabassistenter från amputationsteamet.  Du träffar också ortopedingenjör om du behöver prova ut, byta eller justera din protes. Vid behov finns också sjuksköterska, dagsamordnare/undersköterska och läkare tillgängliga. När du börjar gåskolan skrivs en  individuell rehabiliteringsplan som underlag för din rehabilitering. Tillsammans formulerar vi de mål som du vill uppnå under din träningsperiod samt gör upp en tidsplan för att uppfylla målen. När målen är uppfyllda kan träningen fortsätta utanför gåskolan i kommun eller närsjukvård.

   • Du som har eller misstänkt ha haft polio erbjuds en teambedömning av arbetsterapeut, läkare och sjukgymnast/fysioterapeut samt, vid behov, ortopedingenjör. Antingen har du aldrig tidigare blivit bedömd av ett postpolioteam eller också har du fått nytillkomna besvär. Vi utreder dig medicinskt, ditt behov av rehabilitering och eventuell hjälpmedelsbehov samt ger råd om hur du ska hitta fungerande strategier för att klara av din vardag, fritid och eventuellt arbete.

   • En ryggmärgsskada kan få stora konsekvenser och varaktiga komplikationer kan uppstå. För att kunna förebygga eller tidigt upptäcka dessa komplikationer erbjuds du som har en ryggmärgsskada regelbunden teamuppföljning hos vårt specialiserade team. Under uppföljningen, som tar en halvdag, kommer du att träffa arbetsterapeut, läkare, rehabiliteringscoach, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska. Vi samarbetar med enheterna för ryggmärgsskador på Orupssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

   • På spasticitetsmottagningen gör läkare och sjukgymnast/fysioterapeut bedömningar av funktionsnedsättande ökning av muskeltonus (spasticitet) hos patienter med förvärvad hjärnskada eller ryggmärgsskada. Behandling ges med injektioner av botuliumtoxin i utvalda muskelgrupper. Medicinen orsakar en tillfällig försvagning av de överaktiva (spastiska) musklerna vilket underlättar viktiga motoriska funktioner, som exempelvis gångförmågan. Det är vanligt att behandlingen upprepas några gånger per år.

   • Specialiserad öppenvårdsrehabilitering riktar sig till dig med mer omfattande rehabiliteringsbehov som har förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig teaminriktad rehabilitering. Rehabiliteringen läggs upp individuellt utefter dina målsättningar och teamets bedömningar.

    I de fall det är aktuellt med arbetsrehabilitering gör teamet en preliminär bedömning av din arbetsförmåga då vi tillsammans med dig utgår från din aktuella funktionsnivå och vad ditt ordinarie arbete kräver.
    I samarbete med din arbetsgivare och Försäkringskassan planeras din arbetsrehabilitering som även kan innefatta arbetsplatsbesök och avstämningsmöte. Det är arbetsgivaren och Försäkringskassan som har ansvaret för din arbetsrehabilitering och rehabiliteringsteamet bidrar med information och rekommendationer.

   Till toppen av sidan