Hörselhabiliteringen Halmstad, Halmstad

Hallands sjukhus Halmstad, huvudentrén, ingång 4, målpunkt K, plan 2

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

010-476 19 44

Öppet idag

Stängt

  Telefontid idag

  Stängt

   Fler tider och telefonnummer

   Telefontider

   • Mån - Tor10:00 - 11:30
   • Fre08:30 - 09:30

   Öppettider

   • Mån - Tor08:00 - 16:00
   • Fre08:00 - 12:00
   Besöksadress:
   Hallands sjukhus Halmstad, huvudentrén, ingång 4, målpunkt K, plan 2
   Län, kommun:
   Hallands län, Halmstad
   Postadress:
   Hörselhabiliteringen, Kommunikationscentrum, Hallands sjukhus Halmstad, 301 85 Halmstad
   Publicerad: 2020-03-16

   När du kommer till vårt väntrum anmäler du dig med hjälp av din smartphone. Har du ingen smartphone hjälper vi dig på plats. Sitt ner i väntrummet tills vi kallar in dig. Efter ditt besök får du en faktura skickad till dig (gäller inte dig som har avgiftsfritt besök eller frikort).

   Publicerad: 2021-06-14

   Har du ett ärende som inte kan vänta så kan du kontakta Hörselhabiliteringen Kungsbacka under vecka 31 och 32 via ärende i 1177 Vårdguiden eller telefon.

   Akuta ärenden gällande barnhörapparater lämnas in i centralreceptionen på Halmstad sjukhus så hjälper Hörselmottagningen till med dessa. Det går det bra att kontakta Hörselmottagningen via 1177 Vårdguiden eller telefon 010-476 19 20 för mer information eller om du behöver barnhörapparatsbatterier. 

   Publicerad: 2021-01-11

   Nu finns det även möjlighet att träffa oss via video eller telefon där det passar. Kontakta oss om du har ett inbokat besök som du hellre vill ha via video eller telefon så ser vi om detta är möjligt i ditt fall. När du ska genomföra ditt videobesök så gör du det i appen Hallands sjukhus. Här kan du läsa mer om att ladda ner appen och om hur du ansluter. Anslut till videobesök

   • Vi vänder oss till barn och ungdomar med hörselnedsättning eller dövhet och deras närstående. Att få reda på att du som barn/ungdom har en hörselnedsättning eller dövhet kan vara omvälvande för hela familjen. Barn- och ungdomsteamets uppgift inom hörselvården är att ge kunskap om din hörsel och ge dig verktyg att underlätta/hantera din hörselsituation utifrån dina förutsättningar i hemmet, i skolan och på fritiden.

    Vi hjälper till med

    • Medicinsk utredning och regelbundna kontroller av hörsel
    • Kartläggning av familjens behov av stöd 
    • Tekniska hjälpmedel
    • Stöd för språk och kommunikationsutveckling
    • Rehabilitering individuellt t.ex. råd och samtalsstöd, pedagogisk vägledning, råd och stöd i hemmet och i förskola/skola
    • Rehabilitering i grupp t.ex. föräldrautbildning, nätverksträff, teckenspråksutbildning och kompisträff

    Vårt team består av flera olika yrkesgrupper: audionom, specialpedagog, kurator, teckenspråkslärare, läkare, logoped, hörselingenjör, hörseltekniker och administratör.

   • Hörselmätningar 0 - 4 år

    • Observationsaudiometri
     Barnet kan sitta i förälderns knä. Högtalare och bildskärm finns på båda sidor om barnet. När barnet reagerar på ljudet visas en bild som belöning. Barnet lär sig snabbt sambandet mellan ljudet och bilden, vilket gör att det tittar på skärmen när ett ljud hörs.
    • Lekaudiometri
     Hörseltestet utförs till exempel med hjälp av klossar. Audionomen lär barnet att bygga med klossen varje gång ett ljud hörs.

    Alla mätningar kan utföras med högtalare, hörlurar, benledare och bildskärm/tittlåda.
    Mätningarna kan också användas som verifieringsmätningar med och utan hörapparat.

    Hörselmätningar 5 - 20 år

    • Lekaudiometri
    • Ton och talaudiometri

    Alla mätningar kan utföras med högtalare, hörlurar och med benledare.
    Mätningarna kan också användas som verifieringsmätningar med och utan hörapparat.

    Hörapparatutprovning
    Barn och ungdom 0 - 20 år samt vuxna med flerfunktionsnedsättning.

    Hörapparatutprovning kan ske redan vid 6 veckors ålder men påbörjas oftast runt 3 månader.

    Nybesök:

    • Information
    • Avtryckstagning
    • Val av hörapparatmodell och färg, baserat på patientens behov

    Återbesök:

    • Individuell anpassning av hörapparat
    • Verifieringshörselmätningar och valideringsmätningar
    • Förskrivning av tekniska hjälpmedel

     

     

     

     

   • AVT är en habiliteringsform där föräldrar ges kontinuerligt stöd i att hjälpa sitt barn som har hörapparater och/eller cochleaimplantat att utveckla talspråk genom att använda sin hörsel och förmåga att lyssna optimalt.

    Arbetssättet utgår från barns normala tal- och språkutveckling och det långsiktiga målet är att barnet ska komma i nivå med sin kronologiska ålder.
    Vi arbetar med olika tekniker och strategier som kan hjälpa barnet att utveckla sitt lyssnande och användande av talspråk i vardagen. För att varje barn ska utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar utarbetar vi individuella målsättningar som följs upp kontinuerligt. Habiliteringsinsatserna enligt AVT vänder sig först och främst till föräldrar till barn med måttlig/grav hörselnedsättning i åldern 0 - 3 år.

    Om du är intresserad av AVT för dig och ditt barn eller vill komma på ett informationssamtal för att få veta mer är du välkommen att kontakta oss.

     

   • Vi på Vuxenteamet arbetar för dig som har hörselnedsättning, dövhet och tinnitus. Du och dina närstående är alltid välkomna till oss.

    Är du vuxen och har frågor om din hörsel, hörapparat eller hörselmätningar kontakta Hörselmottagningen

    Känner du att du har svårt att uppfatta vad som sägs i vissa sammanhang? Tycker du att det är svårt att delta i samtal på grund av att du inte hör vad andra säger och att du ofta måste be personer repetera det han/hon sa?

    Att leva med en hörselnedsättning kan påverka hela din livssituation. Du kan ha svårt att följa med i samtal om flera personer pratar samtidigt vilket kan leda till en känsla av utanförskap.

    När kan Hörselhabiliteringen hjälpa dig?
    När du och dina anhöriga vill få ökad kunskap om din hörselnedsättning och dess konsekvenser.
    När du och dina anhöriga vill ha rådgivning och stöd kring din hörselnedsättning.
    När du vill få hjälp med hanteringen av dina hörseltekniska hjälpmedel i olika miljöer.

    Vilka är vi?
    Vi arbetar i team för dig och dina anhöriga. Vårt team består av flera olika yrkesgrupper; audionom, specialpedagog, kurator, teckenspråkslärare, läkare, logoped, och administratör.

    Vad kan vi erbjuda?
    Rehabilitering både individuellt och i grupp.
    Vi har kursverksamhet för dig och dina närstående tex Aktiv Kommunikation och TSS tecken som stöd.

    All planering görs i samråd med dig utifrån dina behov. Insatserna kan göras hos oss eller i din närmiljö.

     

   • Vad är Teckenspråk?

    • Teckenspråket är ett fullvärdigt och visuellt språk med ett eget ordförråd och egen grammatik. Skillnaden mellan teckenspråket och talspråket är att teckenspråket uppfattas med synen, visuellt och produceras med händerna, gestuellt. Talat språk däremot uttrycks med rösten, vokalt och uppfattas med hörseln, auditivt.
    • I teckenspråket används handalfabetet när man bokstaverar namn, främmande ord eller ord som inte har något tecken.
    • Teckenspråket är inte internationellt. Varje land har sitt eget teckenspråk som hör ihop med landets kultur. 

     

    Vad är TSS? (Tecken Som Stöd)

    • TSS är en förkortning av Tecken Som Stöd för tal. Det är en kommunikationsform där man talar som vanligt och stödtecknar samtidigt.
    • Trots att tecknen är lånade från det svenska teckenspråket är TSS en helt annan språkform. TSS är inte ett separat språk utan följer talspråket och används som ett stöd i kommunikationen.
   • Hörselskada innebär ett kommunikationshinder i sociala samanhang. Hörselskadan kan ge följdsymtom som trötthet, muskelbesvär, stress och utanförskap. Upplevelse av hörselförlust kan medföra att personen kan reagera med irritation, sorg, skam och depression. Ofta är hörselskada förenad med tinnitus som i sig kan vara ett problem.
    I samverkan med personen med hörselnedsättning görs en kartläggning av funktionsförändring, omgivning men också av personens resurser. Därefter upprättas en rehabiliteringsplan som kan innebära medicinska, tekniska, pedagogiska och psykosociala åtgärder. Syftet med sammanhållen rehabilitering är att skapa bästa möjliga livssituation. 

   • Audionom
    Utför alla hörseltester, förskriver individuellt anpassade hörselhjälpmedel samt ger rådgivning och teknisk service på hörapparater

    Hörselingenjör
    Ansvarar för och anpassar hörselteknisk utrustning

    Pedagog
    Ger pedagogiskt stöd samt hörseltaktiska råd

    Kurator
    Erbjuder rådgivande, stödjande och krisbearbetande samtal samt social information

    Logoped
    Erbjuder information och gör bedömningar av tal och språk

    Läkare
    Är medicinskt ansvarig

    Medicinsk sekreterare
    Administrativa funktioner

    Psykolog
    Erbjuder rådgivande och stödjande samtal samt krisbearbetning

    Specialpedagog
    Erbjuder i samråd med föräldrar pedagogisk vägledning samt råd och stöd

    Teckenspråkslärare
    Undervisar i teckenspråk, tecken som stöd (TSS) och tecken som alternativ kompleterande kommunikation (TAKK)

     

     

     

   • Alla mottagningar inom Kommunikation har nära samarbete med varandra. Där ingår även Syn- och Hörselsamordningen, som arbetar med personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning.
    För att komma till Syn- och Hörselsamordningen krävs remiss.

   Bild på Hörselhabiliteringen Halmstad.

   Hörselhabiliteringen finns i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. I Halmstad och Kungsbacka är det uppdelat i Barn- och ungdoms- samt Vuxenteam och i Varberg finns Barn- och ungdomsteam. Vår uppgift inom hörselhabiliteringen är att ge kunskap om din hörsel och ge dig verktyg att underlätta och hantera din hörselsituation utifrån dina förutsättningar i hemmet, i skolan eller arbetet och på fritiden.


   Är du under 20 år med hörselnedsättning/dövhet eller närstående är du välkommen att kontakta Barn- och ungdomsteamet.


   Är du över 20 år och har frågor om din hörsel, hörapparat eller hörselmätningar ska du istället kontakta Hörselmottagningen.


   Är du över 20 år och i behov av pedagogiskt och/eller psykosocialt stöd och har haft kontakt med Hörselmottagningen eller är du närstående och upplever svårigheter på grund av att någon i familjen inte hör är du välkommen att kontakta Vuxenteamet.


   Rehabilitering kan ske individuellt och i grupp.

   Driftsform

   Driftsform: Landsting/Region