Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Vävnadsprov och cellprov

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Den här texten finns även på lätt svenska.

Gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till kvinnor i Sverige. Genom att cellförändringar då kan upptäckas och behandlas tidigt ger provtagningen ett skydd mot livmoderhalscancer. Sjukdomen har därför blivit betydligt mindre vanlig under de senaste 40 åren.

Halland

Gynekologisk cellprovtagning i Halland

Ta hand om dig - ta cellprov

Om du tar ditt cellprov varje gång du blir kallad får du ett starkt skydd mot cancer i livmoderhalsen . Risken minskar med mer än 90 procent. Provet används för att upptäcka både cellförändringar och HPV (humant papillomvirus). Undersökningen tar bara ett par minuter och den är både smärtfri och ofarlig.

Vi kallar dig till cellprov

När det är dags att gå på cellprovskontroll får du ett brev hem i brevlådan med en tid. Passar inte den tid du har fått kan du boka om den direkt. Om du vet att du kommer att ha mens vid den tid du fått ska du också boka om tiden. Det går inte att ta cellprov samtidigt som du har mens. Du kan ta cellprov när du är gravid.

Logga in för att boka om din tid för cellprov. Du kan också ringa telefonnumret som står på din kallelse.

Vem blir kallad?

Cellprov berör alla med livmoderhals, oavsett vilken könsidentitet du har, och oavsett hur och vem du har sex med.

Halland erbjuder gynekologisk cellprovtagning enligt det nationella vårdprogrammet. Primär HPV-analys i vissa åldersgrupper förbättrar tillförlitligheten med provtagningen.

Vi erbjuder kvinnor i åldern 23-49 år att göra ett cellprov vart tredje år. Därefter kallas du vart sjunde år till och med det år du fyller 64  år.

Togs ditt senaste prov innan du fyllt 64 år kan du bli kallad upp till 70 års ålder.
Enligt nationella vårdprogrammet ska man, om man behandlats för allvarliga cellförändringar, kallas vart tredje år så länge man vill. 

Cellprovtagning är gratis.

Tänk på att även du som är vaccinerad mot livmoderhalscancer ska komma och kontrollera dig varje gång.

Vill du samtidigt prata om preventivmedel? Boka längre tid

Om du vill passa på att förnya ditt preventivmedel eller prata med en barnmorska om preventivmedel vid samma tillfälle som du tar ditt cellprov behöver du en längre besökstid. 

Logga in och boka en tid med en barnmorska på din kvinnohälsovårdsmottagning i Halland.
Välj Boka tid direkt
Följ guidningen till Gäller besöket och välj länk för preventivmedel eller spiral och komplettera med att du önskar ta cellprov vid besöket.

Till toppen av sidan