Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Provta dig endast om du har symtom. Många provsvar tar nu längre än 3 dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar. Ta inte nytt prov i väntan på provsvar. Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Att få hjälpmedel

Att få näringsprodukter – näringsdryck och andra kosttillägg

Innehållet gäller Halland

Vid sjukdom kan dina matvanor förändras och du kanske äter och dricker mindre. Det är viktigt att få hjälp med näring för att inte gå ner i vikt och tappa kraft och ork. Du kan få råd om hur du gör måltiderna lättare att äta. Ibland behöver måltiderna kompletteras med näringsdryck eller annat kosttillägg.

Om du är sjuk och ofrivilligt går ner i vikt ökar risken för att få infektioner. Det tar också längre tid för sår att läka. Det är framför allt muskelmassan som minskar, vilket innebär att styrkan i armar och ben blir mindre och risken för fallolyckor ökar. Även hjärta och andningsmuskler kan påverkas.

Din förmåga att äta kan bli nedsatt och du kan behöva anpassa maten och dina matvanor för att få i dig tillräckligt med energi och näring. En sådan anpassning kan till exempel vara att äta mat med mjukare konsistens som är lättare att tugga och svälja. Första steget i en kostbehandling är att anpassa maten efter individuella förutsättningar. Ibland är detta inte tillräckligt och måltiderna kan behöva kompletteras med näringsdryck eller annat kosttillägg, så kallade nutritionsprodukter, under kortare eller längre perioder. Vid vissa tillfällen kan näring behöva ges direkt till magtarmkanalen med hjälp av en så kallad sond, eller ges direkt i blodet.

Dietisten ger råd och hjälper till att planera måltider

Dietister har en särskild utbildning inom nutritionsområdet och hjälper dig att förändra kost- och matvanor för att förebygga, behandla och lindra sjukdom. Vid många sjukdomar är kosten en viktig del av den medicinska behandlingen.

I Halland arbetar dietister på de flesta avdelningar och mottagningar på Halland sjukhus. Man kan också få kontakt med en dietist via vårdcentralen.

Dietistmottagningar på Hallands sjukhus

Vårdcentraler i Halland

Du kan få nutritionsprodukter om det är en del av en rehabilitering, habilitering, vård eller behandling.

Den som förskriver nutritionsprodukter bedömer vilka behov du har. Du får berätta om dina matvanor och måltider och beskriva vad du behöver och vilka önskemål du har. Även en närstående kan vara med och berätta. Förskrivaren ställer frågor om hur dina svårigheter att äta påverkar dig. Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer du har användning av nutritionsprodukter.

Det är ditt behov som avgör om du får nutritionsprodukter förskrivet. Den som skriver ut kosttillägg och näringsdryck är den som bedömer behovet. I Halland följer alla förskrivare samma regler.

Du ska vara delaktig i valet av produkter

Förskrivaren ska berätta om det finns flera olika nutritionsprodukter som kan passa dig. Då ska du själv få välja vilken produkt som du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver.
Varje region har ett upphandlat utbud av produkter som förskrivaren kan skriva ut. Utbudet kan skilja sig mellan regionerna.

Hur sker uppföljningen?

Förskrivaren följer upp att den nutritionsprodukt du fått fungerar som det är tänkt. Det görs vid ett eller flera besök. Så länge som du använder produkten ska förskrivaren följa hur det går och om dina behov förändras. Då kan det behöva göras en ny utredning.
Om du byter vårdkontakt har den nya vårdgivaren ansvar att följa upp och förskriva näringsprodukter.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i valet av produkter är det viktigt att du förstår den information som du får av förskrivaren. Förskrivaren ska anpassa sin information till dina behov. Du kan också behöva stöd för att själv kunna uttrycka dig. Om du får hjälp av någon för att kunna använda näringsprodukter ska även den personen få information.

Om du inte är nöjd

Kontakta förskrivaren om du inte är nöjd med den produkt du har fått förskriven. Du kan behöva få mer information eller utbildning. Det kan också vara så att dina behov har förändrats och det behöver göras en ny bedömning och en ny förskrivning.
Är du inte nöjd med den förskrivare du har träffat, kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att få träffa någon annan.

Du kan kontakta patientnämnden om du anser att du inte har fått rätt nutritionsprodukt eller om du inte kommer vidare i kontakten med din förskrivare. Patientnämnden finns i varje region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer i texten Om du inte är nöjd med vården.

Till toppen av sidan