VANLIGA BESVÄR OCH SJUKDOMAR HOS BARN

Spädbarnskolik

När små barn skriker intensivt flera timmar i sträck och dessutom återkommande vid en viss tid på dygnet brukar det kallas spädbarnskolik. Det är vanligt att barn har det. Det finns många sätt att hjälpa barnet.

Spädbarnskolik är inte någon sjukdom och är inte farligt. Kolik är vanligast mellan två veckors ålder och fem månaders ålder.

Koliken är ofta som mest besvärlig vid sex till åtta veckors ålder. 

Spädbarnskolik kallas ibland tremånaderskolik eller kolik.

Symtom på spädbarnskolik

En vanlig beskrivning av kolik är att ett barn som i övrigt är friskt skriker intensivt tre timmar i sträck per dygn flera dagar i rad. Men det finns inga exakta gränser.

Skrikperioderna kommer oftast i ett tydligt dygnsmönster, vanligen under senare delen av dagen och kvällen. Barnet skriker ofta så mycket att hen blir röd av ansträngning. Förutom att hen skriker mycket kan det även verka som att hen har ont i magen. Hen kan till exempel dra upp knäna mot magen eller tvärtom, spänna benen och sträcka dem rakt ut. Du kan ibland höra hur det bullrar och rör sig i magen. Barnet kan även verka ha svårt att bajsa.

Det kan vara svårt att avgöra vad barnets skrik beror på. Det kan till exempel bero på att barnet är trött, får för lite mat eller har kolik. Här kan du läsa mer om varför små barn skriker. 

En orsak kan vara matningen

En orsak till att barnet skriker kan vara att matningen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Ett barn kan ha kolik oavsett om hen ammas eller får bröstmjölksersättning, även kallat modersmjölksersättning.

Du kan behöva se hur det fungerar praktiskt med matningen och om du kan göra förändringar som hjälper barnet. Kanske kan det fungera att ta en paus i amningen. Ibland kan en del barn suga ivrigt och svälja mycket luft. Hos dessa barn kan det ibland hjälpa att ta pauser i matningen och sedan försöka igen.

Om du ger bröstmjölksersättning kan du testa med mindre hål i nappen på flaskan. Det får mjölken att rinna långsammare och då sväljer barnet mindre luft, vilket är bra för tarmarna.

Ammar du är det viktigt att barnet har så mycket som möjligt av vårtgården i munnen och att läpparna är utvikta. Annars kan barnet få i sig luft och det kan ge gas i tarmarna. Du kan testa att mjölka ur bröstet lite först så att bröstmjölken kommer något långsammare.

Behöver barnet rapa efter maten så kommer det en rap. Det kan minska eventuell spänning i magen.

Du kan få hjälp så matningen fungerar bättre via bvc eller en amningsmottagning.

Om barnet slutar skrika otröstligt när du undersökt hur matningen fungerar så var det kanske matningen som var problemet. Men om problemen inte går över kan du gå vidare med andra metoder för att hjälpa hen. Se förslag nedan. En del kan du testa på egen hand, andra metoder efter kontakt med vården.

Tips på sådant du kan göra själv

Du kan till exempel testa detta för att hjälpa barnet:

  • Låta hen få vara nära, pröva spädbarnsmassage eller bär barnet i sele eller över axeln. På en del bvc erbjuds en kostnadsfri kurs i spädbarnsmassage.
  • Pröva med tröstnapp om barnet har ett tydligt sugbehov.
  • Försök att sluta röka, nikotinet påverkar barnets tarmrörelser negativt. Kolik är vanligare om mamman röker. Vill du sluta röka? Här får du tips.
  • En del som ammar upplever att det hjälper att utesluta viss kost, att barnets magont blir bättre då. Prata med bvc för att få veta mer.
  • Du kan också pröva att undvika all form av koffein, såsom kaffe och andra drycker som innehåller koffein.
  • Pysventil kan ibland fungera. Prova när barnet är lugnt. Pysventil är en engångspip som du försiktigt för in i ändtarmen och som gör att gas kan komma ut.
  • Om du kan förutse skrikperioderna kan du pröva att ge barnet ett bad eller massera barnet precis innan.

Det är viktigt att komma ihåg att kolik inte beror på att du som förälder har gjort fel.

Även om kolik inte är farligt, så är det påfrestande att ha ett barn med kolik. Frustration, hjälplöshet och vanmakt är vanliga känslor då ditt barn har kolik.

Du kan bli väldigt trött när du har ett barn som skriker mycket. Försök tänk på att skrikigheten kommer att avta.

Skaka inte ditt barn

Att skaka ett barn för att få hen att sluta skrika är livshotande. Bara ett par sekunders skakning är tillräckligt för att orsaka bestående skador.

Känner du att du är på väg att tappa behärskningen är det bättre att lägga ifrån dig barnet säkert i sin säng även om hen skriker. Och därefter gå ut ur rummet en stund.

Andra tips är att sova i skift och ta hjälp av anhöriga eller vänner.

Efter kontakt med bvc eller läkare kan du testa detta

Ammar du kan du, efter kontakt med vården, pröva att utesluta mat med komjölksprotein under en till två veckor för att se om det hjälper. Om det hjälper och du fortsätter avstå från komjölk behöver du kalktabletter i samråd med bvc. En del forskning talar för att vissa barn blir bättre om de inte får komjölk via amningen.

Får barnet bröstmjölksersättning och du misstänker att barnet är överkänsligt mot komjölk kan du ta kontakt med bvc så att barnet blir undersökt av en läkare. I samråd med läkare eller sjuksköterska kan du välja vilken bröstmjölksersättning som är lämpligast.

En del föräldrar upplever att magdroppar kan hjälpa mot kolik. Prata gärna med din bvc-sköterska innan du prövar magdroppar, som finns att köpa receptfritt på apotek.

När och var ska jag söka vård?

I de flesta fall behöver du inte söka vård för ditt barn eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om barnet skriker mycket och många dagar i följd eller om man som förälder är uttröttad kan man vända sig till barnavårdscentralen, bvc, för råd och stöd. Barnet bör då undersökas, främst för att utesluta att skriken beror på något annat än kolik

Sök vård på en akutmottagning om barnet har ett eller flera av följande symtom:

  • Ditt barn skriker under en stor del av dygnet och låter sig inte tröstas.
  • Ditt barn skriker i intervaller.
  • Ditt barn verkar vara slött och vill inte äta eller dricka.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Till toppen av sidan