Är du bosatt utanför Sverige men behöver vård i Sverige

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Här får du information om regler och kostnader om du som är bosatt utanför Sverige behöver få sjukvård i Sverige. Detta gäller även dig som är utlandssvensk.

Visa mer

Är du bosatt i ett EU/EES-land utanför Sverige

Är du bosatt i ett EU/EES-land utanför Sverige

Är du bosatt i ett EU/EES-land inklusive Schweiz har du rätt till nödvändig sjukvård vid tillfällig vistelse i Sverige.

För att få sjukvård till "vanlig" patientavgift ska du visa giltigt EU-kort eller giltigt Provisoriskt intyg som visar att du har ett europeiskt sjukförsäkringskort. Du som är bosatt i Norden behöver endast lämna personuppgifter, bostadsadress och uppgift om vilket land du kommer från.

För eventuell planerad vård, eller vård som har övergått från akut vård till planerad vård, ska du visa intyg E112 om du är bosatt i Schweiz, Island, Norge eller Liechtenstein. Intyget berättigar då till "vanlig" patientavgift. Om du kommer från andra EU-länder visas intyg S2. Intyg S3 visas av dig som är pensionerad gränsarbetare.

Intyget får du från det land där du är bosatt (folkbokförd).

Precis som bosatta i Sverige har du rätt till högkostnadsskydd för sjukvård, regionens regler för sjukresor samt läkemedel.

Du som inte kan visa giltiga intyg, exempelvis EU-kort eller Provisoriskt intyg måste betala den faktiska vårdkostnaden enligt en särskild prislista, utomlänsprislista.

Vad är nödvändig vård

Nödvändig vård innebär att du under trygga medicinska omständigheter ska kunna vistas i Sverige under den tid som du har planerat. Du ska inte behöva avbryta din planerade vistelse och återvända till ditt hemland på grund av medicinska skäl. Nödvändig vård är också vård som orsakas av kronisk sjukdom. Det inkluderar också provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnavård samt förlossning.

Om vården kan vänta till du kommer tillbaka till ditt hemland betraktas den inte som nödvändig. Det är behandlande läkare som i det enskilda fallet avgör vad som ska anses vara nödvändig vård.

OBS! Rätten till nödvändig vård ger dig inte möjlighet till vård om syftet med resan till Sverige är att söka vård.

EU/EES-länder
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inklusive Åland), Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Vidare har Schweiz ett avtal med EU vilket innebär att du som är bosatt (försäkrad) i Schweiz får subventionerad sjukvård i Sverige som om du vore bosatt i EU/EES-land.

Fäll ihop

Arbetar du i Sverige

Arbetar du i Sverige

Om du är bosatt i ett EU/EES-land eller i Schweiz och arbetar i Sverige mindre än 12 månader, som anställd eller som egen företagare, har du rätt till både nödvändig och planerad sjukvård, mödravård, förlossningsvård och vård vid abort till vanlig patientavgift. Detta gäller även dina familjemedlemmar, make, maka och barn under 18 år.

Krav: Från den 1 februari 2016 gäller Försäkringskassan intyg ”Intyg om bosättning i Sverige" enligt förordning 883/2004 och ansökan sker hos Försäkringskassan i Sverige.  

Det betyder att tidigare intyg "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz" eller giltigt arbetsgivarintyg inte längre gäller.

Kopia på giltiga intyg bifogas till Försäkringskassan. Om anställningstiden överskrider 12 månader ska personen ifråga folkbokföra sig i Sverige.

Fäll ihop

Är du svensk pensionär med svensk pension och bor i ett EU-land

Är du svensk pensionär med svensk pension och bor i ett EU-land

Är du svensk pensionär med svensk pension och bor i ett EU-land har du rätt till all vård, akut, nödvändig och planerad, till vanlig patientavgift när du reser till Sverige. Du ska då alltid visa upp den svenska Försäkringskassans intyg "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz".

Fäll ihop

Är du bosatt i ett konventionsland eller land med vilket Sverige har sjukvårdsavtal

Är du bosatt i ett konventionsland eller land med vilket Sverige har sjukvårdsavtal

Algeriet: Du har rätt till akut sjukvård till vanlig patientavgift vid tillfällig vistelse i Sverige. Kravet är att du ska visa giltigt pass.

Australien: Du har rätt till nödvändig sjukvård till vanlig patientavgift vid tillfällig vistelse i Sverige. Kravet är att du ska visa giltigt pass. Vården omfattar också nödvändig mödra- och förlossningsvård.

Israel: Avtalet med Israel avser endast förlossningsvård. För att du ska få förlossningsvården till vanlig patientavgift ska du visa giltigt intyg.

Québec: Du har rätt till all sjukvård till vanlig patientavgift under tiden som du arbetar eller studerar i Sverige för kortare tid än ett år. Kravet är att du ska visa antingen giltigt försäkringsintyg från Québec och intyg om arbetstillstånd eller visa giltigt inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd.

Kanalöarna Jersey, Guernsey och Isle of Man: Kommer du från kanalöarna har du rätt till akut sjukvård till vanlig patientavgift. Kravet är att du ska visa giltigt pass eller intyg.

Ungern: Om du inte har rätt till EU-kort och kommer från Ungern har du rätt till akut sjukvård till vanlig patientavagift. Kravet är att du ska visa giltigt pass.

Turkiet: Du kan ha rätt till planerad sjukvård men inte akut sjukvård till vanlig patientavgift. Kravet är att du ska visa ett förhandstillstånd eller en betalningsförbindelse från Turkiet.

Fäll ihop

Är du bosatt i övriga länder

Är du bosatt i övriga länder

Utlandssvensk: Är du utlandssvensk, d.v.s. folkbokförd i övriga länder, med vilka Sverige saknar konventioner med, men har kvar ditt svenska medborgarskap, får du akut vård till vanlig patientavgift. Kravet är att du ska visa giltigt pass eller annan handling där det framgår att du är svensk medborgare.

Utländsk medborgare: Är du utländsk medborgare från övriga länder, med vilka Sverige saknar konventioner med, måste du betala all vård enligt en särskild prislista, utomlänsprislista.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-06-23
Manusunderlag:

Britt-Inger Pettersson, Region Halland