VÅRD OM DU KOMMER FRÅN ETT ANNAT LAND

Tandvård i Sverige om du kommer från annat land

Du kan ha rätt till tandvård på samma villkor som de som är försäkrade för tandvård i Sverige. Det gäller om du till exempel är försäkrad i något EU- eller EES-land eller Schweiz.

Den här texten beskriver övergripande vad som gäller om du söker tandvård i Sverige och kommer från ett annat land. Kontakta aktuell region eller Försäkringskassan för att få veta vad som gäller specifikt för dig om du planerar att söka tandvård i Sverige.

För att du ska kunna få tandvård på samma villkor som den som försäkrad för tandvård i Sverige behöver du uppfylla vissa villkor. De beskrivs i följande kapitel.

Storbritannien

Storbritannien är inte längre medlem i EU. På Försäkringskassans webbplats finns information om vad som gäller just nu. 

Akut tandvård och planerad tandvård

Tandvården kan antingen vara akut eller planerad. Med akut tandvård menas tandvård som inte kan vänta tills du kommer hem igen. All annan tandvård är planerad tandvård.

Det är tandläkaren som utifrån din situation avgör om det handlar om akut tandvård. Det beror till exempel om du är på semester, studerar eller arbetar i Sverige. Om du till exempel slår av en tand beror det på hur mycket besvär du har av skadan och hur länge du befinner dig i Sverige som avgör om du får akut vård eller inte.

Personer försäkrade i ett EU-, EES-land eller i Schweiz

Alla som är försäkrade i ett EU-, EES-land eller i Schweiz har rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort, EU-kort. Det ska garantera att du får akut tandvård på samma villkor som svenska medborgare när du är tillfälligt i Sverige. Kortet visar att du har en tandvårdsförsäkring i ditt hemland. Har du glömt ditt EU-kort eller inte hunnit skaffa det, ska du kunna visa upp ett provisoriskt intyg, som intygar att du har ett EU-kort.

Intyg för planerad tandvård

För planerad tandvård behöver du ha ett intyg med dig. Det är ett förhandstillstånd från ditt hemland som du behöver för att få tandvård på samma ekonomiska villkor som den som är försäkrad i Sverige. Av intyget framgår vilken tandläkare i Sverige som ska behandla dig och vilken behandling du ska få. Tandläkaren måste vara ansluten till svenska Försäkringskassan.

Möjligt söka ersättning efteråt

Om du inte har vare sig EU-kort, provisoriskt intyg eller förhandstillstånd med dig betalar du själv hela tandvårdskostnaden. Tandläkaren, som du besöker, behöver inte vara ansluten till Försäkringskassan.

När du kommer hem igen kan du söka ersättning för dina tandvårdskostnader från ditt hemlands socialförsäkringsinstitution. Då krävs att du kan visa kvitton på inbetalningarna. Det kan finnas särskilda regler i ditt hemland kring ersättning för tandvårdskostnader i efterhand. Kontakta din socialförsäkringsinstitution för mer information.

Om du är försäkrad i Schweiz kan du inte ansöka om ersättning i efterhand.

Personer från ett nordiskt land

En person från ett nordiskt land som söker tandvård i Sverige får akut tandvård på samma villkor som svenskar. Det gäller oavsett om du är i Sverige tillfälligt, om du bor här eller är så kallad gränsarbetare, det vill säga bor i ett land och arbetar i ett annat land i Norden. Det enda som krävs är att du kan visa ditt pass, ditt id-kort eller identifiera dig på något annat sätt. Du ska också kunna tala om vilken bostadsadress du har.

När du har tillfälligt arbete

Om du arbetar tillfälligt i Sverige och bor i ett annat EU-, EES-land eller i Schweiz ska du vara försäkrad i Sverige och får då akut och planerad tandvård på samma villkor som alla andra försäkrade i Sverige.

Barn och ungdomar

Alla barn och ungdomar från ett EU-, EES-land eller Schweiz får fri akut tandvård vid tillfällig vistelse i Sverige till och med den sista december det år de fyller 23 år. Även du som har rätt till fri tandvård ska ha med dig ett EU-kort.

Barn och ungdomar som kommer från länder utanför EU, EES eller Schweiz har inte rätt till fri tandvård i Sverige. Undantagna är de som kommer från Australien och Québec i Kanada.

Studenter

Studenter från ett EU-,EES-land eller Schweiz som är tillfälligt i Sverige har får akut tandvård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Du ska då visa upp ditt EU-kort. Är du student från något annat land, som Sverige inte har något avtal med, betalar du hela tandvårdskostnaden själv.

När du flyttar till Sverige

Det viktigt att veta vilka rättigheter till tandvård du har om du planerar att flytta till Sverige. Det kan skilja sig beroende på varför du kommer till Sverige, var du tidigare bott och varför du vill flytta. Försäkringskassan kan ge svar på vilka rättigheter du har utifrån din egen situation.

Om du har bott utomlands och flyttar tillbaka till Sverige är det viktigt att veta vad som gäller för att du inte ska gå miste om ekonomiskt stöd när du kommer tillbaka och söker tandvård i Sverige.

Du kan bli utförsäkrad beroende på varför du bott utomlands, var du har bott och hur länge du varit från Sverige. Vad som gäller just för din situation kan du fråga om hos Försäkringskassan.

Du ska också anmäla dig till Försäkringskassan när du kommer tillbaka till Sverige igen.

Asylsökande

Halland

Vad gäller i Halland

I Halland har asylsökande fri tandvård till och med det kalenderår då man fyller 23 år. Det är samma rättigheter som alla hallänningar.

Tandvård som inte kan anstå

Personer som söker asyl i Sverige ska erbjudas tandvård som inte kan anstå, det vill säga personen behöver tandvård för att det inte ska bli akut eller riskera att bli det. Vården sker hos Folktandvården eller en privat mottagning som har avtal med regionen. Tandläkaren avgör om dina besvär är akuta. Det kan till exempel handla om en inflammation i en tand.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år får tandvård på samma villkor som andra barn och ungdomar i Sverige, det vill säga utan att behöva betala för den.

Vuxna asylsökande får betala för akut tandvård hos tandläkaren eller tandhygienisten. Avgiften är 50 kronor för varje besök. Kan du inte betala för sin behandling omedelbart har du ändå rätt att få akut tandvård.

Det finns också en övre gräns för vad du betalar för medicin på recept. Om du inom sex månader kommer upp i en viss summa för sjuk- och tandvård samt receptbelagd medicin kan du ansöka om bidrag från Migrationsverket för de utgifter som överstiger den summan.

Kort som styrker vem du är

För att få tandvård för 50 kronor per besök ska alla asylsökande kunna visa upp ett kort som Migrationsverket delar ut, ett så kallat LMA-kort. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande och kortet är en tillfällig identitetshandling som gäller medan du söker asyl.

Flyktingar som gömmer sig

Papperslösa flyktingar som har gömt sig för att inte bli avvisade från Sverige, till exempel personer som fått avslag på sin asylansökan, ska ha tillgång till tandvård som inte kan anstå. Du betalar då 50 kronor för varje besök.

Barn och ungdomar under 18 år, som har gömt sig, ska kunna få tandvård som andra barn och ungdomar i Sverige, det vill säga utan att betala för den.

Till toppen av sidan