Sendoxan

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Sendoxan är en medicin som framför allt används vid olika tumörsjukdomar. Den kan ibland även bland annat användas vid SLE och kärlinflammation.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen cytostatika och det verksamma ämnet är cyklofosfamid.

Recept och högkostnadsskydd

Sendoxan finns som tabletter i styrkan 50 milligram. Medicinen finns även som sprutor som ges av sjukvårdspersonal. Medicinen är receptbelagd.

Läkemedlet ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, cyklofosfamid, hämmar celler i kroppen, framförallt de celler som nybildas i snabb takt. Vid tumörsjukdomar skadar medicinen de snabbväxande cellerna så att de inte kan föröka sig, utan dör. Behandlingen kan kombineras med andra cytostatika.

Vid inflammatoriska sjukdomar hämmar medicinen immunförsvaret och därmed dämpas inflammationen i de angripna organen. Effekten kommer vanligen inom några veckor.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna ska sväljas hela.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

När man behandlas med tabletter är en vanlig dos 2-4 tabletter per dag.

Om man får medicinen som dropp, direkt i blodet, kan det vara en behandling varannan till var fjärde vecka. Doserna varierar bland annat beroende på hur mycket man väger.

Viktigt

Grapefrukt kan minska medicinens verkan. Man bör därför inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när man använder Sendoxan.

Man bör vara försiktig med alkohol när man använder Sendoxan eftersom det ökar risken för illamående och kräkningar.

Man ska inte använda Sendoxan om man har nedsatt immunförsvar eller om man redan har en infektion. Man ska inte heller använda medicinen vid vissa urinvägsproblem.

Man ska vara försiktig när man hanterar cytostatika, särskilt med hänsyn till andra personer i omgivningen. Man ska undvika att dela eller krossa tabletter som innehåller cytostatika. Det är extra viktigt att all överbliven medicin lämnas tillbaka till ett apotek.

Om man använder läkemedlet mot tumörsjukdomar ska man inte avbryta behandlingen tvärt. Ett tvärt avbrott eller uteblivna doser kan få allvarliga följder.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som man tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Man ska inte använda Sendoxan samtidigt med:

  • Tysabri, som används vid multipel skleros, MS. Detta kan gälla även efter avslutad behandling med Sendoxan eftersom immunförsvaret kan fortsätta att vara nedsatt efteråt.
  • Celocurin, som är muskelavslappande
  • läkemedel mot hiv som innehåller saquinavir, till exempel Invirase.

Om man ska vaccinera sig bör man alltid tala om för läkaren att man behandlas med Sendoxan. Vissa vacciner bör inte användas på grund av ökad risk för sjukdomsreaktion av vaccinet.

Biverkningar

En del som använder medicinen kan få till exempel minskad aptit och magbesvär som illamående, ont i magen, diarré eller förstoppning. Vissa blir mer känsliga för infektioner och andra kan få blodbrist. Man kan även få hudutslag, ögoninflammation och håravfall.

Om man får höga doser, eller behandlas under lång tid, kan man också få inflammation i urinblåsan och blod i urinen. Man kan minska risken för den här biverkningen genom att ta tabletterna på morgonen och sedan dricka mycket under dagen. Om man får medicinen som dropp kan man även få ett annat läkemedel för att minska risken för skador i urinvägarna.

Läkaren gör regelbundna kontroller med blodprover för att kontrollera behandlingen.

Det finns en viss risk för att behandling med Sendoxan kan orsaka infertilitet, det vill säga att man inte kan få barn, hos både kvinnor och män. Risken är beroende av hur hög dosen är och hur länge man behandlas med läkemedlet.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det verksamma ämnet i medicinen påverkar fostret och kan orsaka missbildningar. Både män och kvinnor ska använda preventivmedel under behandlingen och upp till tre månader efter att man har slutat ta medicinen.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-11
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Åsa Häggström, läkare, specialist i reumatiska sjukdomar, Länssjukhuset, Kalmar