Ryggbedövning

Skriv ut (ca 4 sidor)

Vid en ryggbedövning sprutar läkaren ett bedövande läkemedel in i ryggen. Du kan få en ryggbedövning om du ska opereras i nedre delen av kroppen eller om du ska föda barn. Antingen får du behandlingen som smärtlindring eller som en helbedövning. De metoder som används för att ge ryggbedövning är epiduralbedövning och spinalbedövning. Det som skiljer metoderna åt är hur långt in bedövningsmedlet sprutas.

Skriv ut

Ditt medvetande påverkas inte av ryggbedövningen. Du kan alltså vara vaken och klar i huvudet. 

Så går en ryggbedövning till

Så går en ryggbedövning till

Innan du får ryggbedövningen får du en venkateter. Det är en tunn plastslang som sätts i ett blodkärl i armvecket eller på ovansidan av handen. Genom venkatetern kan du få vätska och läkemedel om det behövs.

När läkaren ska ge ryggbedövningen får du antingen ligga på sidan eller sitta upp. I båda fallen är det viktigt att du gör dig kutryggig och böjer ut ryggen så mycket som möjligt. Då blir det lättare för läkaren att känna ett lämpligt ställe för sticket. Därefter tvättas huden med sprit. Oftast får du en steril duk fasttejpad runt stället där läkaren ska sticka. 

En del får först en spruta med lokalbedövning i huden, innan läkaren ger själva ryggbedövningssprutan.

De flesta som får ryggbedövning tycker att det går lättare än vad de hade trott innan. 

Vanligtvis tar behandlingen fem till tio minuter. 

Enstaka spruta eller kateter

Du kan få ryggbedövningen med en spruta vid ett enstaka tillfälle. 

Du kan också få en kateter, en tunn plastslang, som får sitta kvar i ryggen. Då kan bedövningen fyllas på med flera doser. Katetern brukar man inte märka av.

När du får bedövning som smärtlindring

Vid smärtlindring används läkemedel så att smärtan känns mindre eller försvinner helt. Du kan känna dig tung i benen, speciellt direkt efter bedövningen. Annars kan du röra dig som vanligt.

Den smärtstillande effekten brukar komma efter fem till femton minuter. Det kan ta en halvtimme att nå full effekt. Smärtlindringen verkar oftast i en till två timmar. 

När du får helbedövning

Inför en operation används läkemedel så att du blir helt bedövad i underkroppen. Först kommer oftast en värmekänsla. Därefter blir benen tunga och till slut orörliga. Då känner du inte längre smärta. Däremot kan du uppleva beröring, tryck eller drag inom det bedövade området. Känslorna beror på att olika typer av nervtrådar bedövas olika. 

Oftast tar det fem till tjugo minuter innan bedövningen får full effekt. 

Läkaren brukar testa bedövningen genom dra en bomullstuss med sprit över huden. Det känns kallt om huden inte är bedövad. Om huden är bedövad känns inte tussen. Då känner du inte heller någon smärta. 

Helbedövningen verkar oftast i två till fyra timmar. Det kan pirra i tårna och benen när bedövningen släpper. Det kan också vara svårt att röra benen. Du får stanna på sjukhusets tills bedövningen har släppt ordentligt.

Fäll ihop

Biverkningar och komplikationer

Biverkningar och komplikationer

I samband med eller efter en ryggbedövning kan du få

• blodtrycksfall
• klåda
• skakningar och frossa
• svårt att kissa
• ömhet i ryggen
• feber, om du fått bedövningen i samband med förlossning
• huvudvärk.

Det är vanligt att blodtrycket sjunker när bedövningen verkar, särskilt vid en operation. I så fall kan du få blodtryckshöjande medicin. Blodtrycket brukar inte sjunka så mycket när bedövningen används för smärtlindring.

Ofta blandas bedövningsmedlet med något morfinliknande läkemedel. Läkemedlet kan ibland ge klåda i huden. Det är ingen allergisk reaktion, utan en biverkan som går över.

Det är vanligt att skaka och huttra timmarna efter att du fått en ryggbedövning för en operation. Det går över av sig självt.

Du kan ha svårt att kissa precis efter en ryggbedövning. Det brukar gå över efter några timmar.

Du kan vara öm i ryggen och få ett blåmärke efter nålsticket. Blåmärket försvinner och ömheten går vanligen över inom några dagar.

Du kan få feber om du fått ryggbedövning under en förlossning.

En del får en speciell typ av huvudvärk efter en ryggbedövning. Huvudvärken kommer om du står eller sitter, men försvinner om du ligger ner. Det kan hjälpa att dricka mycket vätska och ta värktabletter. Du kan få annan behandling om huvudvärken inte gått över efter ett till tre dygn.

Det är mycket ovanligt med allvarliga och bestående nervskador efter en ryggbedövning.

Fäll ihop

Ryggbedövning vid förlossning

Ryggbedövning vid förlossning

Ryggbedövning är den effektivaste smärtlindring du kan få under en förlossning. Det är vanligast att få bedövningen när värkarbetet är igång och livmoderhalsen är öppen tre till fyra centimeter.

Du kan få ryggbedövningen även om du har ätit under förlossningen.

En ryggbedövning kan hjälpa dig att klara smärtan bättre om du behöver värkstimulerande dropp.

Från beslutet om ryggbedövning kan det ta mellan en halvtimme och en timme innan en läkare kan komma och lägga bedövningen. Det kan också gå snabbare. Smärtlindringen fungerar för det mesta mycket bra under första delen av förlossningen. I slutet av förlossningen, när livmoderhalsen är helt öppen, brukar bedövningen inte vara lika effektiv.

Förlossningen kan ta längre tid

En ryggbedövning kan göra så att värkarna blir svagare. Förlossningen kan ta längre tid och det kan vara svårare att krysta. Det är vanligt att du behöver få dropp med värkstimulerande medel. Om det blir svårt att krysta kan en läkare använda en sugklocka för att hjälpa till att få ut barnet.

Ibland blir effekten av ryggbedövningen inte tillräckligt bra. Då kan doseringen av bedövningsmedlet eller läget på slangen som bedövningen ges igenom behöva ändras. Ibland behöver man få en helt ny ryggbedövning.

Barnets hjärtfrekvens kan påverkas

Hjärtfrekvensen hos det ofödda barnet kan sänkas av ryggbedövningen. Det behöver inte betyda att barnet mår dåligt. Troligen är det för att stresshormonerna sänks hos dig som är gravid. Hjärtfrekvensen rättar oftast till sig av sig själv.

Rekommenderas vid vissa sjukdomar

Det kan vara bra med ryggbedövning om du har havandeskapsförgiftning. Ryggbedövningen sänker blodtrycket, som blir högt av havandeskapsförgiftningen.

Ryggbedövning brukar också rekommenderas om du har vissa hjärt- eller lungsjukdomar.

Fäll ihop

Ryggbedövning vid operation

Ryggbedövning vid operation

Ryggbedövning är en vanlig bedövningsmetod vid operationer av underkroppen. Till exempel om du ska operera ett ljumskbråck, ett ben, en fot eller underlivet.

Inför en operation ska du fasta, alltså inte äta eller dricka. Det bäst att ha tom mage, om du skulle behöva narkos.

Antingen får du endast ryggbedövning eller så får du den som ett komplement till narkos. Om du får den som komplement är det vanligt att få en kateter som sitter kvar. Då kan bedövningsmedlet fyllas på även efter operationen om du har ont.

Det är vanligast att bli bedövad från fötterna upp till navel- eller brösthöjd.

Fäll ihop

Olika metoder för ryggbedövning

Olika metoder för ryggbedövning

De metoder som finns för att ge ryggbedövning är

• epiduralbedövning, EDA
• spinalbedövning, SPA.

Det som skiljer metoderna åt är hur långt in bedövningsmedlet sprutas. Det är inte själva ryggmärgen som bedövas, utan nerverna som går ut från ryggmärgen.

Båda bedövningsmetoderna kan användas för smärtlindring eller som helbedövning. Det är typen av läkemedel och mängden som avgör hur bedövad du blir.

Det är vanligast att en epiduralbedövning ges via en kateter som smärtlindring vid förlossning eller i samband med vissa operationer.

En variant av epiduralbedövning är sakralbedövning. Den läggs längst ner i ryggen och den används främst till barn, efter att barnet sövts med narkos.

Spinalbedövning brukar ges som en enstaka injektion för helbedövning vid operationer.

Fäll ihop

När är ryggbedövning olämplig?

När är ryggbedövning olämplig?

Det är inte lämpligt med en ryggbedövning om du

• blöder lättare eller längre än vad som är vanligt
• har en infektion i huden där nålen ska stickas in
• har en infektion i blodet, så kallad sepsis
• har någon sjukdom som ökar trycket i ryggmärgsvätskan
• tar vissa blodförtunnande läkemedel
• har vissa sjukdomar som påverkar nervsystemet
• har vissa ryggsjukdomar eller missbildningar i ryggraden.

Tatueringar på ryggen är sällan något problem eftersom narkosläkaren oftast kan sticka in nålen vid sidan om tatueringen.

Barn får oftare huvudvärk efter ryggbedövning än vuxna. Läkaren brukar välja sakralbedövning om barn ska få ryggbedövning. Det brukar fungera bättre.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-17
Redaktör:

Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katarina Levin, narkosläkare, intensiv- och perioperativ vård, Skånes universitetssjukhus, Lund

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg