Olika sätt att ta läkemedel

Läkemedel som du tar i ögonen

En del läkemedel kan du använda vid besvär i ögonen. Det kan vara bra om någon annan kan hjälpa dig att ge läkemedlen om du tycker det är svårt.

Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i ade bipacksedeln. Det är ett informationsblad som följer med förpackningen. Det kan också finnas viss information på läkemedelsförpackningen.

Om läkemedel som du tar i ögonen

Person droppar läkemedel i sitt öga
Ögondroppar droppas innanför det nedre ögonlocket.

Läkemedlen finns i olika former. Här är några exempel:

 • ögondroppar
 • ögonsalva.

Ögondroppar och ögonsalva kan användas mot bland annat allergier, infektioner, ögonsjukdomar som grön starr och torra ögon. Läkemedlen verkar på plats i ögat.

Ögondroppar på flaska har en liten pip som gör det lätt att droppa vätskan i ögonen. Många ögondroppar finns också som engångspipetter. Dosen anges i antal droppar.

Om du behöver både droppar och salva ska du ta dropparna först.

Kort hållbarhet

Ögondroppar och ögonsalvor har kort hållbarhet. Du ska vanligen inte använda samma flaska eller tub mer än en månad efter att du har öppnat den. Vissa läkemedel har kortare hållbarhet eftersom de inte innehåller konserveringsmedel. Det är bra att skriva datum på förpackningen när du öppnar den.

Engångspipetter ska du bara använda en gång även om det finns läkemedel kvar i en öppnad pipett.

Ögondroppar

En del ögondroppar ska förvaras i kylskåp. Det kan kännas obehagligt att droppa kalla ögondroppar i ögonen. Om du vill kan du därför förvara den förpackning du för tillfället använder i rumstemperatur.

Gör så här

 • Tvätta händerna.
 • Ha gärna en spegel framför dig. Luta huvudet något bakåt. 
 • Titta upp i taket och dra ner det undre ögonlocket.
 • Håll pipen eller pipetten rakt över och tätt intill ögat. Försök att inte nudda ögat eller ögonfransarna med flaskans pip, för att undvika att bakterier kommer in i flaskan.
 • Droppa innanför det nedre ögonlocket.
 • Blunda lätt. Det behöver du inte göra när du använder tårersättningsmedel. Torka bort överskottet av droppar med en näsduk.

Om du har flera sorters ögondroppar

Om du ska droppa flera sorters ögondroppar i samma öga bör det oftast gå minst fem minuter emellan, men det kan skilja sig mellan olika sorters ögondroppar. Ögondroppsflaskor är oftast små med liten text som kan vara svår att läsa. Ett tips är att färgmarkera flaskorna så att det blir lättare att hålla reda på dem.

Om du har kontaktlinser

Vissa konserveringsmedel som används i ögondroppar kan missfärga mjuka kontaktlinser. Du ska därför ta ut linserna innan du tar sådana ögondroppar. Vänta sedan 10-30 minuter med att sätta in dem igen. Det varierar mellan olika ögondroppar hur länge du bör vänta, ofta står det i bipacksedeln. Du kan också fråga din läkare eller på ett apotek. Ibland ska du inte använda kontaktlinser alls under behandlingstiden.

Droppstöd

Du som har svårt att ta ögondropparna kan använda dig av så kallade droppstöd. De finns på apotek. Droppstöden fungerar som en sorts tratt och finns både för flaskor och för pipetter. Det finns droppstöd som passar de flesta flaskor och pipetter. Vissa droppstöd är kostnadsfria, andra får du betala för. De som du får på recept brukar inte kosta dig något. Droppstöd och droppskydd kan skrivas ut av läkare och en del sjuksköterskor, exempelvis distriktsköterskor.

Ögonsalva

Ögonsalva har ofta en mer långvarig effekt än ögondroppar. Salvtuben har en lång spets så att du lättare kan lägga salvan innanför det undre ögonlocket. Ögonsalva finns också i engångspipetter. Dosen anges ofta i centimeter.

Gör så här

 • Tvätta händerna.
 • Stå framför en spegel.
 • Dra ner det undre ögonlocket.
 • Tryck försiktigt ut salvan i en sträng mellan undre ögonlocket och ögat. Försök att inte nudda ögat eller ögonfransarna med pipen, för att undvika att bakterier kommer in i tuben.
 • Blunda en stund och blinka några gånger så att salvan sprider sig över ögat.
 • Torka bort överskottet av salva med en näsduk.

Viktigt när du använder läkemedel

Det finns en del saker du bör veta när du tar läkemedel.

Följ anvisningarna

För att ett läkemedel ska fungera är det viktigt att du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Du kan fråga på apoteket om du vill veta mer. Läs också i bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Förvaring av läkemedel

Det är viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns risk för att det inte fungerar som det ska. Tänk också på att förvara läkemedel oåtkomliga för barn.

Viktigt att ta rätt dos

Följ doseringsanvisningarna för att läkemedlet ska ge så bra effekt och så lite biverkningar som möjligt. Läkemedlet kanske inte hjälper om du tar för låg dos. Effekten kan bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar om du tar för hög dos. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. För receptbelagda läkemedel står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Ta dina läkemedel med jämna mellanrum

För att få bra effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Tre gånger dagligen betyder tre gånger per dygn, det vill säga var åttonde timme. Läkemedel som du ska ta en gång om dagen bör du ta vid ungefär samma tid varje dag. Det gäller om inte läkaren har sagt något annat.

Koppla till regelbundna vanor

En del läkemedel ska du ta vid ett visst tillfälle, exempelvis i samband med en måltid. Ibland kan du välja själv. Tänk då på att det är lättare att komma ihåg att ta dina läkemedel om du gör det i samband med någon regelbunden vana. Det kan till exempel vara när du stiger upp på morgonen, borstar tänderna eller vid en måltid.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk ska du aldrig avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga din läkare. Ibland kan dina besvär snabbt komma tillbaka om du slutar för tidigt. Vissa läkemedel ska du inte sluta ta tvärt utan dosen måste minskas gradvis enligt ett särskilt schema.

Ibland kan vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Vilket läkemedel som du får av läkaren beror på vilken sjukdom du har, din ålder och om du har andra sjukdomar eller tar andra läkemedel. Om någon annan än du tar ditt läkemedel kan hen få oväntade biverkningar eller dålig effekt. Ge därför aldrig ditt receptbelagda läkemedel till någon annan. Du ska heller inte använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

Med tiden kan läkemedel brytas ner så att mängden av det verksamma ämnet minskar. Det kan också bildas olika nedbrytningsämnen. Det kan börja växa bakterier i flytande läkemedel. Gamla läkemedel kan därför ge sämre effekt och mer biverkningar och ibland till och med vara skadliga. Detsamma gäller läkemedel som du har förvarat felaktigt. Använd inte läkemedel som har passerat utgångsdatum eller som har ändrat smak, lukt, konsistens eller utseende.

Du som är gravid eller ammar

Ibland kan du behöva läkemedel när du är gravid eller ammar. En del läkemedel kan påverka fostret eller barnet som ammas. Vissa läkemedel kan påverka möjligheten att bli gravid. Ta därför reda på vad som gäller innan du använder läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du kan fråga din läkare eller på ett apotek. Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.

Läkemedel till barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel. Det finns därför en del läkemedel som barn inte ska ta. Du kan fråga på barnavårdscentralen, BVC eller på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra om du vill ge ditt barn receptfria läkemedel. Rådgör med BVC eller en vårdcentral innan du ger receptfria läkemedel till barn yngre än sex månader. Läs mer om att ge läkemedel till barn.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att du tar läkemedel på rätt sätt om du är äldre. Det är också viktigt att en längre tids medicinering regelbundet kontrolleras av vården. Läs mer om att ta läkemedel när du är äldre.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Vad är en bipacksedel?

Bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen är ett informationsblad som riktar sig till dig som användare av läkemedlet. Där hittar du viktig information om vad du ska tänka på när du använder ditt läkemedel. Här kan du läsa om bipacksedlar.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Till toppen av sidan