Lever, galla och bukspottkörtel

Provtagning, hepatit C på Gotland

Innehållet gäller Gotland

Inom Region Gotland pågår en kampanj för ökad provtagning av Hepatit C. Målet är att i enlighet med Världshälsoorganisationen (WHO:s) mål utrota Hepatit C till år 2030.

Vad är hepatit C?

Hepatit C är en leverinflammation som orsakas av ett virus, sjukdomen överförs framför allt genom blod. Ett problem är att sjukdomssymtom ofta uppstår många år efter att man smittats. Det finns idag inget vaccin mot hepatit C, men genom behandling med läkemedel kan de flesta bli friska. 

Ska jag testa mig?

Testa dig om du:

 • fått blodtransfusion före 1992 i Sverige, Västeuropa, Nordamerika, Japan, Nya Zeeland eller Australien
 • fått blodtransfusion eller opererat dig i ett annat land än de i punkten ovan, oavsett när.
 • piercat eller tatuerat dig i en miljö som inte var steril
 • föddes i ett land med mycket Hepatit C
 • haft oskyddat sex med någon som kan ha Hepatit C
 • injicerat narkotika eller dopingpreparat någon gång
 • varit beroende av alkohol eller andra substanser
 • har sexuellt högriskbeteende
 • har varit intagen hos kriminalvården
 • haft Hepatit C och inte längre går på kontroller, men kan ha blivit
  smittad igen

Hur testar jag mig?

För att få remiss för provtagning, ring 0498- 26 89 04 eller din vårdcentral. Sedan kan du boka tid för provtagning på vårdcentralen eller provta dig på drop-in på lasarettet.

Testet är kostnadsfritt och görs genom ett blodprov. Visar det sig att  du behöver behandling mot hepatit C är även den kostnadsfri.

Du behöver inte tala om varför du vill provta dig, personalen har tystnadsplikt.

Till toppen av sidan