Lever, galla och bukspottkörtel

Provtagning, hepatit C på Gotland

Innehållet gäller Gotland

Region Gotland har under våren en kampanj för provtagning och ökad medvetenhet om hepatit C. Målet är att utrota hepatit C till år 2030, i enlighet med Världshälsoorganisationen (WHO:s) mål.

Vad är hepatit C?

Hepatit C är en leverinflammation som orsakas av ett virus, sjukdomen överförs framför allt genom blod. Ett problem är att sjukdomssymtom ofta uppstår många år efter att man smittats. Det finns idag inget vaccin mot hepatit C, men genom behandling med läkemedel kan de flesta bli friska. 

Ska jag testa mig?

Testa dig om du:

 • fått blodtransfusion före 1992 i Sverige, Västeuropa, Nordamerika, Japan, Nya Zeeland eller Australien
 • fått blodtransfusion eller opererat dig i ett annat land än de i punkten ovan, oavsett när.
 • piercat eller tatuerat dig i en miljö som inte var steril
 • föddes i ett land med mycket Hepatit C
 • haft oskyddat sex med någon som kan ha Hepatit C
 • injicerat narkotika eller dopingpreparat någon gång
 • varit beroende av alkohol eller andra substanser
 • har sexuellt högriskbeteende
 • har varit intagen hos kriminalvården
 • haft Hepatit C och inte längre går på kontroller, men kan ha blivit
  smittad igen

Hur testar jag mig?

För att få remiss för provtagning, ring 0498- 26 89 04 eller din vårdcentral. Sedan kan du boka tid för provtagning på vårdcentralen eller provta dig på drop-in på lasarettet.

Några dagar under våren 2023 kan du provta dig utan att först boka tid.
Öppet klockan 14:00-18:00

Ort Datum Adress Lokal
VISBY onsdag 24 maj  Jungmansgatan 474, 621 52 Visby Kvarteret Fören (mitt emot Bogen 2-parkeringen)


Testet görs genom ett
blodprovDu behöver inte tala om varför du vill provta dig, personalen har tystnadsplikt.

Till toppen av sidan