Vården på Gotland

Dietistmottagning på Gotland

Innehållet gäller Gotland

Dietisten jobbar med hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och behandlande samtal om mat, hälsa och levnadsvanor.

Du som patient kan exempelvis få evidensbaserade råd om bra kost inför en operation, för ett särskilt sjukdomstillstånd, för att gå ned eller eller för att öka i vikt. Maten har också stor betydelse för hur vi utvecklar kroniska sjukdomar.

Mat och ätande är komplext. Sociala, psykologiska, kulturella, ekonomiska och fysiologiska faktorer samverkar och påverkar förutsättningarna för hur vi äter och lever samt för hur vi bäst kan ta upp energi och näring.

Hur vi lever och äter kan även påverka risken att utveckla kronisk sjukdom som diabetes, olika tarmproblem, cancer och hjärt- och kärlsjukdom. Ett problem är att mediernas information om mat många gånger kan vara motsägelsefull. Det är här som dietistens råd kan bidra med information om vad som bevisligen har rätt effekt.

Remiss

För att träffa dietisten krävs en remiss från din distriktsläkare som remitterar dig till dietistmottagningen på lasarettet

Till toppen av sidan