Sjukresor och färdtjänst

Utomlänsremitterad vård Gotland

Innehållet gäller Gotland

För att vara berättigad till sjukresa för vård och behandling i annan region krävs det en giltig remiss som är godkänd av Region Gotland.

Utomlänsremitterad vård – när du måste till fastlandet för att få vård

När du eller ditt barn blir kallad för vård på fastlandet behöver du kontakta Reseservice för att boka sjukresa.

Reseservice bokar din sjukresa med tillgång till reseplanering från remitterade läkare. Vanligtvis innebär resan båt, pendeltåg och buss. Det är viktigt att du ges möjlighet att diskutera eventuella hinder för en resa med ovan färdsätt med din läkare, innan resan bokas. I vissa fall kan den medicinska bedömningen motivera annat färdsätt och/eller behov av följeslagare under resan.

Ytterligare information framgår av det Resebrev som hälso- och sjukvården skickar hem till dig, när remiss för utomlänsvård skrivs. 

Utlägg
Om du har gjort egna utlägg av resekostnader vid remitterad vård så kontaktar du Reseservice som återbetalar utifrån gällande regelverk.

Egenavgift

Avdrag för egenavgift sker för sjukresa vid utomlänsremitterad vård.

Patientboende eller patienthotell

Du som reser långt för en behandling eller undersökning kan behöva övernatta i den stad där du får vård. Ibland finns möjligheten att bo på ett så kallat patientboende eller patienthotell.

Om sjukresan inbegriper övernattning bokar Reseservice hotellrum. 

Läs mer om Patientboende – patienthotell - 1177

Vid behov av kontakt i samband med vård eller boende i annan region

Om du har behov av kontakt gällande resor eller boende under vistelsen för din behandling ska du kontakta Reseservice.

Om boende- eller resesituationen i samband med vistelsen på fastlandet inte är anpassad för ditt hälsotillstånd, eller dina behov av stöd, kontaktas ansvarig vårdgivare på Gotland - läkare eller kontaktsjuksköterska.

Kontakt vid sjukvårdsfrågor

Vid sjukvårdsfrågor eller behov av stöd under din vårdtid i annan region kontaktas någon av nedanstående:

  • Om du har fått kontaktsjuksköterska eller annan kontaktperson på den aktuella vårdenheten
  • Din vårdgivare på Gotland – läkare eller kontaktsjuksköterska
  • Efter kontorstid ring 1177 sjukvårdsrådgivningen
  • Rörande cancer kan du kontakta Cancerrådgivningen, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
    Länk till cancerrådgivningen
  • Vid akut situation ring alltid 112, SOS alarm
Till toppen av sidan