Sjukresor och färdtjänst

Utomlänsremitterad vård Gotland

Innehållet gäller Gotland

För att vara berättigad till sjukresa för vård och behandling i annan region krävs det en giltig remiss som är godkänd av Region Gotland.

Till toppen av sidan