Sjukresor och färdtjänst

Patientboende – patienthotell

Du som reser långt för en behandling eller undersökning kan behöva övernatta i den stad där du får vård. Ibland finns möjligheten att bo på ett så kallat patientboende eller patienthotell.

Det är reglerna i regionen där du är folkbokförd som gäller för dig. Välj region högst upp på sidan för att få rätt information.

Var finns patientboenden?

Ett patientboende ligger i närheten av det sjukhus eller den mottagning som du ska besöka.

Boenden för barn och deras familjer

På vissa sjukhus finns det boenden som är anpassade för barn som får vård. Där kan barn bo tillsammans med närstående under tiden behandlingen pågår.

Vem kan bo på ett patientboende?

Det är personalen i regionen där du är folkbokförd som beslutar om du kan bo på ett patientboende. 

Gotland

Hotell eller patienthotell

För att vara berättigad till att bo på hotell i samband med vård och behandling i annan region krävs det en giltig remiss som är godkänd av Region Gotland.

Om sjukresan inbegriper övernattning bokar Reseservice hotellrum. Ofta ingår frukost men inga övriga måltider. Vissa hotell erbjuder möjlighet till självhushåll eller att värma färdigmat i mikrovågsugn. Du kan även välja att bo privat.

Har du gjort egna utlägg för boendekostnader vid remitterad vård? Vänd dig till Reseservice som återbetalar utifrån gällande regelverk.

Ytterligare information framgår av det Resebrev som hälso- och sjukvården skickar hem till dig, när remiss för utomlänsvård skrivs. 

Mer information om resor och utomlänsremitterad vård på 1177.se

Hur fungerar ett patientboende?

Ett patientboende fungerar ungefär som ett vanligt hotell. Tanken är att du som bor där inte har behov av vård dygnet runt. Du sköter dig därför själv så mycket som det går.

De flesta boenden serverar frukost. På en del boenden finns det också en restaurang där du kan äta lunch och middag. Ibland finns det kök där du kan laga egen mat.

På vissa patientboenden finns det vårdpersonal tillgänglig.

Vad kostar det?

Vad det kostar att bo på ett patientboende varierar mellan regionerna. I en del regioner är det kostnadsfritt och i andra regioner får du betala en mindre kostnad själv.

Oftast ingår endast frukost och du får betala för övriga måltider under dagen.

Läs mer på 1177.se

Sjukresor

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan