Behandlingsremiss - klamydia och gonorré hemtest

Innehållet gäller Gotland

Information till behandlande hälso- och sjukvårdspersonal.

Behandlingsremiss - klamydia och gonorré hemtest

Patienten har tagit prover för klamydia- och gonorréhemtest via 1177.

Provet är positivt och analyserat på Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Behandling, smittspårning och fallanmälan måste ske enligt aktuella riktlinjer, Smittskyddslagen 2004:168, 3 kap 4 §. Kontrollera patientens identitet genom legitimation/id-handling.

Du som behandlande vårdpersonal måste snarast informera Smittskyddsenheten Region Gotland om att du övertagit behandlingsansvaret för patienten. Du gör det på följande sätt:

Till toppen av sidan