Förberedelser inför förlossningen

Vändningsförsök och sätesbjudning

Mot slutet av graviditeten ligger några få barn med stjärten neråt i livmodern. Det kallas sätesbjudning eller att barnet ligger i säte. En läkare kan försöka att vända på barnet. Läkaren trycker med händerna utanpå magen. Ungefär hälften av vändningsförsöken lyckas.

Barn som ligger kvar i säte föds oftast med kejsarsnitt. En del kan också födas genom slidan.

Till toppen av sidan