BARNSÄKERHET

Säkerhet för barn

Barn utvecklas snabbt och upptäcker världen omkring sig. Du behöver se till att det är säkert och att hen undviker olyckor. Här får du bland annat tips om vad du kan göra hemma, när barnet cyklar eller leker utomhus.

Den här texten handlar framför allt om saker du kan tänka på från att barnet är nyfödd upp till att hen är cirka sex år.

Kontakta en barnavårdscentral, BVC, om du har fler frågor om barnsäkerhet.

När barn upptäcker världen

Barn använder sin kropp och sina sinnen för att utforska miljön omkring sig. På så sätt utvecklas de. De upptäcker världen genom att röra sig, känna och smaka på saker, klättra och springa. Liksom att härma andra barn och vuxna.

Olika åldrar medför olika risker. Barn utvecklas i olika takt och ibland går utvecklingen snabbt. Plötsligt kanske barnet kan röra sig på ett sätt du inte har sett tidigare, eller gripa tag i saker som du trodde var utom räckhåll. Det tar tid innan ditt barn har lärt sig att behärska sin kropp och förstå konsekvenser. Därför behöver du hjälpa till att bedöma risker och förebygga olyckor, så att hen kan pröva sina färdigheter i en trygg miljö.

Undvik fallrisker

Det säkraste är att byta blöja på ett mjukt liggunderlag på golvet. Fotograf: Emma Hasselgren

Den vanligaste olyckan bland små barn är att de faller ner från skötbord, sängar, soffor, barnvagnar eller andra höjder. Även nyfödda barn kan ibland röra sig när de skriker eller sprattlar så att de lyckas förflytta sig. Lämna därför aldrig barnet utan uppsikt på skötbordet, sängen eller andra höjder.

Läs mer om hur du skyddar ett nyfött barn.

På skötbordet

Det säkraste är att byta blöja på ett mjukt liggunderlag på golvet.

Lämna aldrig barnet på skötbordet och gå i väg. Håll alltid en hand på ditt barn när hen ligger på skötbordet om du till exempel sträcker dig efter något. Då känner du om barnet rör sig och kan förhindra ett fall.

Små barn sover säkrast i egen säng

Barn upp till tre månader sover säkrast i sin egen spjälsäng. Ha ett spjälskydd i sängen, så att barnet inte fastnar mellan spjälorna med armar eller ben. Barn som ännu inte kan rulla runt själva ska sova på rygg, eftersom risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om de sover framförallt på mage, men även på sidan. Låt gärna ditt barn använda napp när hen sover, eftersom det också kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd något.

Se till att barnets ansikte är helt fritt från filtar eller täcken, så att hen kan andas fritt.

Sänk botten i spjälsängen när barnet börjar kunna resa sig. Det gör att barnet inte kan klättra över kanten och trilla ner.

Ställ babysittern på golvet

Läs i bruksanvisningen till babysittern för vilka åldrar den kan användas. Där står det också hur mycket barnet får väga som mest.

Ställ babysittern på golvet när barnet sitter i den. Spänn fast skyddsbältet så att barnet inte kan trilla ur babysittern. Ställ inte babysittern på mjuka och instabila underlag som en säng eller soffa. Inte heller på bord eller stolar. Bär heller inte babysittern med barnet i den. Om den välter och faller ner på golvet kan barnet skada sig.

Barn som ännu inte lärt sig sitta själva bör inte sitta i en babysitter mer än korta stunder, eftersom deras ryggar inte är tillräckligt starka för att hålla uppe kroppen.

Ställ in bärselen rätt

Om du använder en babysjal eller bärsele så följ produktanvisningarna. Justera den så att barnet sitter bekvämt och inte riskerar att glida ur den.

Använd skyddsbältet i barnstolen

Ha uppsikt över barnet när hen sitter i barnstolen. Lyft ner barnet ur barnstolen om du inte har hen under uppsikt. Använd skyddsbältet om barnstolen har ett sådant. Det hindrar barn som kan ställa sig upp från att ramla ner. Det är bra om barnstolen är trång, så att barnet inte kan resa sig upp och trilla ur.

Ibland kan barn ta spjärn mot bordet med fötterna och försöka tippa barnstolen. Är barnstolen ostadig finns en risk att den ramlar bakåt. Många barnstolar har ett särskilt ankare som kan förankras i bordet, så att de inte kan välta.

Kontrollera barnvagnen regelbundet

Kontrollera regelbundet att barnvagnens bromsar fungerar. De kan slitas ut med tiden. Kontrollera också att alla delar av vagnens underdel är fästa på rätt sätt, så att den inte fälls ihop. Liggdelen eller sittdelen ska vara ordentligt fäst på underdelen innan barnet läggs eller sätts i vagnen.

Innan barnet kan sitta upp själv ska du använda liggdelen. När barnets rygg är tillräckligt stark så att hen kan sitta upp själv kan du byta till sittdelen. Då är det bra att använda selen i barnvagnen, så att barnet inte trillar ur vagnen.

Fäst gärna reflexer på barnvagnen, särskilt på vintern. Det gör att den syns bättre i trafiken.

Montera en grind vid trappor

Om det finns trappor i hemmet är det bra att montera en barngrind, på båda våningsplanen. Känn efter regelbundet så att grinden sitter fast. Kontrollera också att avståndet mellan trappstegen inte är för högt, så att barnet kan fastna eller ramla igenom trappan. Likaså att barn inte kan klättra över trappans räcke.

Sätt spärrar på fönster och balkongdörrar

Se till att barn inte kan öppna fönster, balkongdörrar eller altandörrar själv, så att de inte kan trilla ut. Ha även säkerhetsspärrar på när du vädrar. Håll dörrarna låsta eller ha särskilda spärrar så att barnet inte kan öppna dem själv.

Fäst tunga möbler i väggen

Möbler kan välta om barn börjar klättra på dem. För att förhindra olyckor bör du förankra byråer, bokhyllor och tv-apparater i väggen. Det gör du med hjälp av särskilda möbelankare.

Undvik kvävningsrisker

En av de största olycksriskerna för barn är att saker kan fastna i luftvägarna så att de inte får luft. När små barn lär sig gripa stoppar de ofta sakerna i munnen. Det är ett sätt för dem att undersöka och förstå omvärlden. Det bästa sättet att förebygga kvävningsolyckor är att se till att barnet inte får tag i de små sakerna.

Små saker kan fastna i luftvägarna

Saker som är tillräckligt små för att fastna i barnets luftvägar är exempelvis följande:

 • större bitar av mat eller frukt
 • nötter
 • godis
 • små leksaker
 • små stenar
 • små runda batterier
 • hård djurmat.

Dra i nappar och nappflaskor

Dra i nappen för att kontrollera att den är hel.

Dra i nappen för att kontrollera att den är hel. Dra i gummiknoppen på nappar och nappflaskor då och då för att se att de inte släpper.

Kontrollera också att barnet inte har bitit sönder gummiknoppen. Lösa delar kan åka ner i halsen och fastna i luftvägarna. Släng trasiga nappar och ersätt dem med nya.

Låt barn sitta ner och äta

Mat som fastnar i luftvägarna kan orsaka allvarliga olyckor. Anpassa matens konsistens efter vad barnet kan hantera och tugga.

Även större barn bör sitta ner när de äter, för att inte sätta i halsen. Låt aldrig barn springa omkring med mat i munnen.

Undvik att låta barn äta när de åker bil, eftersom de kan sätta i halsen när bilen rör sig.

Testa om sakerna är för små

Konsumentverket har en smådelscylinder, som är ungefär lika stor som en treårings strupe. Om ett föremål är så litet att det får plats i cylindern kan det fastna i barnets hals. Då bör du ta undan det. Små bollar, kulor och andra klotformade saker ska helst vara mer än fem centimeter i diameter för att inte kunna täppa till luftvägarna.

Du kan be om att få en smådelscylinder på bvc, barnavårdscentralen, eller hos konsumentvägledaren i kommunen där du bor.

Snören kan fastna runt halsen

Var uppmärksam på saker som barnet kan få runt halsen eller över ansiktet och som kan hindra dem från att andas.

Det kan exempelvis vara

 • plastpåsar
 • halsdukar
 • rep och snaror
 • snören till persienner och gardiner.

Tröjor och jackor som har huvor kan utgöra en risk för kvävning, om barnet skulle fastna med huvan i något. Därför är det bra om huvan sitter fast med tryckknappar. Då lossnar den om barnet skulle fastna i exempelvis en klätterställning.

Välj leksaker efter ålder

Välj leksaker som är CE-märkta. Fotograf: Emma Hasselgren

Leksaker ska vara CE-märkta och vara lämplig för barnets ålder. Leksaker för barn under tre år får inte ha lösa smådelar, som barnet kan sätta i halsen. Vilken ålder leksaken är lämplig för brukar stå på förpackningen.

Undersök då och då om ögon, nos och andra smådelar på mjukdjur sitter fast. Om de är lösa kan de trilla av och barnet kan sätta dem i halsen.

Höga ljud kan skada hörseln

Kontrollera ljudet på leksaker som låter innan de används, så att det inte är för högt. Höga ljud kan göra att barnet får hörselskador. Ha också uppsikt på ljudnivån om barnet använder hörlurar, så att ljudet inte är för högt.

Att tänka på i köket

I köket finns många vassa och varma saker som är viktiga att hålla uppsikt över.

 • Placera knivar och saxar så att barnet inte kommer åt dem.
 • Ställ diskmaskintabletter och andra rengöringsmedel så att barnen inte når dem.
 • Ha ett skydd på spisen, så att barnet inte kan lägga händerna på plattorna eller få tag i kastruller.
 • Ha ett tippskydd på spisen, så att barnet inte kan välta den.
 • Ha en barnspärr på ugnsluckan, så att barnet inte kan öppna den och bränna sig.
 • Ställ kaffebryggare, strykjärn och andra heta apparater så att barnet inte kan nå dem. Både när de används och när de svalnar. Se till att sladdar inte hänger så att barnet kan dra ner apparater över sig.

Varm mat och dryck kan ge brännskador

Barn kan få brännskador av bland annat varm mat och varma drycker.

Tänk därför på följande:

 • Ställ heta drycker och varm mat så att små barn inte når dem.
 • Inte dricka varma drycker eller äta varm mat när barnet sitter i ditt knä.
 • Var uppmärksam så att barnet inte är nära dig när du bär vattenkokare eller kastruller med hett innehåll.

Även andra saker kan orsaka brännskador. Tänk därför på följande:

 • Placera tändstickor och tändare så att barnet inte kommer åt dem.
 • Känn efter så att element inte blir för varma.
 • Passa så att barn inte bränner sig på grillar eller kaminer.

Om barnet skulle få en brännskada som är större än ytan av barnets egen hand behöver du söka vård på vårdcentralen eller akutmottagning.

Sätt klämskydd på dörrar

Det är lätt hänt att barns fingrar kläms i dörrar. Risken att klämmas är störst i dörrar, fönster, skåp och bildörrar. Det finns klämskydd som du kan köpa och montera på dörrar i hemmet.

Minska risken för förgiftning

Barn kan bli förgiftade och mycket sjuka om de får i sig farliga kemikalier. Förvara farliga kemikalier som maskindiskmedel, rengöringsmedel, tvättmedel och tändvätska högt upp där barn inte kommer åt. Det gäller även mediciner. Ha dem i skåp med lås på. Ha uppsikt över produkterna och medicinerna när du använder dem och ställ undan dem efteråt.

Tobak, snus och fimpar bör också förvaras så att barn inte kommer åt dem. Även vissa krukväxter och svampar kan vara giftiga.

Vissa kemikalier är så farliga att det är bra att undvika att ha dem hemma. Till exempel kaustiksoda, propplösare och starka syror.  

När ni är på besök hos andra människor, tänk på att de kan ha farliga kemikalier och medicin framme där barn kan komma åt dem. Tänk också på att besökare hos er kan ha medicin och annat i väskor som de ställer på golvet där barnet kommer åt.

Byt inte till en lockande förpackning

Ha inte farliga ämnen i förpackningar som gör att barnet kan tro att det är något som går att äta eller dricka, till exempel läskflaskor eller glassförpackningar.

Ring Giftinformationscentralen först

Ring alltid 1177 eller 112 och be att bli kopplad till Giftinformationscentralen om ett barn får i sig skadliga ämnen och situationen är akut. Du kan även ringa till Giftinformationscentralen om du vill ha råd om farliga ämnen, när situationen inte är akut.

Telefonnumret är 010-456 6700. De har öppet måndag till fredag, klockan 9.00-17.00. Läs mer information om förgiftning på Giftinformationscentralens webbplats.

Ha flytande medicinskt kol hemma

Det är bra att alltid ha flytande medicinskt kol hemma. Det kallas också kolsuspension och finns att köpa på apotek. Medicinskt kol kan ges till barn som har blivit förgiftade och förhindra att de blir allvarligt sjuka. Men ibland är det olämpligt att ge medicinskt kol till ett barn. Till exempel om hen är svår att få kontakt med. Därför ska du alltid ringa Giftinformationscentralen först.

Undvik risk för drunkning

Ha alltid barnet under uppsikt när hen badar. Det gäller även lite större barn. Om ett barn skulle trilla och hamna med ansiktet neråt i vatten kan hen ha svårt att resa sig. Även några centimeter djupt vatten i badkaret kan därför innebära en risk att drunkna. När någon drunknar händer det fort och tyst. Lämna därför aldrig barnet utan uppsikt även om du har dragit ur proppen.

Bada bebisar i en badbalja

Använd en badbalja för att bada bebisar. Ställ baljan på ett stabilt underlag, som ett bord. Använd din arm som ett stöd för barnets huvud. Håll armen bakom barnets huvud och greppa tag med handen runt barnets ena överarm. Håll i barnet hela tiden, så att huvudet hålls över vattenytan.

När barnet har lärt sig sitta själv behöver du vara så nära att du snabbt kan gripa tag i barnet om hen tappar balansen.

Här kan du se en film om att bada ett litet barn.

Ha lagom temperatur i badvattnet

Känn alltid på vattnet själv först, för att kontrollera att det inte är för varmt eller för kallt. Är vattnet för varmt kan barnet få brännskador.

Du kan känna med din armbåge att vattnet känns skönt, eller använda en badtermometer. Vattnet ska vara ungefär 37 grader Celsius. Tänk på att vattnet i varmvattenskranen kan bli mycket hett.

Använd en halkmatta i badkaret eller duschen. Det hindrar att barnet halkar och slår sig.

Lek säkert vid vatten

Ha alltid uppsikt när barn leker vid vatten även utomhus. Oavsett om det är på en strand, en pool, en brygga eller vid en damm. Barn kan ha svårt att ta sig upp om de skulle ramla och kan drunkna även i grunt vatten, exempelvis i stora vattenpölar eller vattenfyllda diken. Töm därför alltid uppblåsbara småbarnspooler på vatten när de inte används.

Det är bra om barnet lär sig att simma

Det bästa är att lära barnet att umgås med vatten på sina egna villkor, till exempel att barnet får plaska och leka med vatten innan hen ska lära sig simma.

Det är bra om barnet får lära sig simma vid omkring fem års ålder. Det gör tillvaron vid vattnet betydligt säkrare och roligare. Även om ett barn har lärt sig simma bör en vuxen finnas på plats.

Använd räddningsväst

En räddningsväst med krage.

När små barn åker båt eller är på en brygga behöver de använda en räddningsväst med krage. Räddningsvästens storlek ska vara anpassad efter barnets vikt och CE-märkt. Kragen gör att barnet vänds på rygg om hen hamnar i vattnet med ansiktet och magen neråt.

Låt barnet gärna provbada med räddningsvästen, så att barnet lär sig hur den känns och fungerar. Tänk på att inte spänna grenbältet mellan barnets ben för hårt.

I många kommuner kan du hyra eller låna en väst genom Svenska livräddningssällskapet. Konsumentverket har bra råd om vad du ska tänka på om du ska köpa räddningsvästar för barn.

Skydda barn i trafiken

Använd reflexer eller kläder med reflextyg under vinterhalvåret. Det gör att bilförare och cyklister kan se barnen mycket bättre när det är mörkt. Det minskar risken för olyckor.

Bilbarnstol är livsviktigt

Det är mycket viktigt att du kopplar ur krockkudden vid passagerarsätet när du monterar dit ett babyskydd eller en bilbarnstol. Fotograf: Emma Hasselgren

När barn åker bil ska de sitta fastspända i en godkänd bilbarnstol. Det gäller alla barn som är kortare än 135 centimeter. Det är livsviktigt för att skydda barnet vid en eventuell olycka. 

Vilken sorts bilbarnstol du ska ha beror på barnets vikt och storlek:

 • Nyfödda barn upp till cirka 9 månader ska sitta i ett så kallat babyskydd, som monteras bakåtvänt.
 • Barn från cirka 7 månader upp till minst 4 år ska sitta i en bakåtvänd bilbarnstol.
 • Barn från 4-5 år upp till 10-12 år ska använda en bältesstol.

Det är viktigt att babyskydd och bilbarnstolar monteras bakåtvända i bilen. Anledningen är att ett litet barns huvud är stort i förhållande till kroppen. Skulle barnet sitta framåtvänd vid en krock kan hen inte hålla emot den starka kraften och riskerar att få allvarliga skador i nacke och huvud.

Koppla ur krockkudden på passagerarplatsen

De flesta nya bilar har en krockkudde vid passagerarsätet där fram. Krockkudden är byggd för att skydda personer som är över 140 centimeter långa vid en kollision.

Det är mycket viktigt att du kopplar ur krockkudden vid passagerarsätet när du monterar dit ett babyskydd eller en bilbarnstol. Annars kan barnet skadas allvarligt om krockkudden löses ut vid en kollision. Är ditt barn stort nog att sitta i en bältesstol men är under 140 centimeter lång ska du också koppla ur krockkudden. Sidokrockkuddar utgör däremot ingen fara.

Läs mer om säkerhet för barn i bil hos Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF.

Cykla säkert

Enligt lagen ska barn under 15 år ha hjälm när de färdas på en tvåhjulig cykel. Använd hjälm också om barnet sitter i en cykelsits eller en cykelkärra.

Tänk på att barn inte är mogna att cykla i trafiken förrän de är omkring tolv år. Innan dess kan det vara svårt för barn att bedöma avstånd, hur snabbt bilar och andra cyklar rör sig eller fokusera på något annat än det egna cyklandet.

Använd en hjälm med grönt hakspänne

Hjälmen ska vara CE-märkt. Godkända småbarnshjälmar har ett grönt spänne under hakan. De är lämpliga upp till sju år. Spännet håller kvar hjälmen på huvudet, men öppnas automatiskt om barnet skulle fastna i något och bandet sträcks ut. Det hindrar att barnet kan strypas av spännet.

Konsumentverkets webbplats kan du få fler råd om cykelhjälmar.

Springcykel och sparkcykel

Barn kan komma upp i hög fart även på sparkcyklar och så kallade springcyklar, som har en sadel men inga pedaler. På springcykeln får barnet upp farten med benen. För att stanna sätter de ner fötterna i marken. Det kan vara svårt för barn yngre än tre år.

Vänta med tvåhjulig cykel

Vänta med att låta barnet cykla på en tvåhjuling till cirka fem års ålder. De flesta barn är inte motoriskt och psykiskt mogna att hantera en tvåhjulig cykel och fart förrän då. Välj en cykel som är oväxlad, har fotbroms och är lagom stor för barnet. Små barn kan inte hantera en handbroms.

Använd inte stödhjul

Stödhjul hjälper oftast inte barnet att lära sig cykla snabbare. Däremot kan stödhjul göra att barnet kommer upp i en högre fart än hen kan hantera och risken att trilla med cykeln ökar. Det är bättre att använda en cykelstång, som monteras bak på cykeln. Den håller du som vuxen i när barnet cyklar.

Använd hjälm även vid andra sporter

Låt även ditt barn ha hjälm om hen åker pulka, skridskor eller skidor. När barn åker inlines eller skateboard är det bra att ha hjälm och handledsskydd, knäskydd och armbågsskydd. De sista skyddar mot skrubbsår om barnet ramlar.

Hoppa studsmatta

Studsmattan ska vara CE-märkt. Ha ett skyddsnät runt studsmattan om den är större än 1,5 meter i diameter. Låt studsmattan stå på ett plant och mjukt underlag, som en gräsmatta. Se till att det är minst två meter till stenar, träd, byggnader och andra fasta föremål. Se också till att inga andra barn står nära studsmattan när ett barn hoppar. Kontrollera att studsmattan är torr innan något barn hoppar, så att de inte halkar.

Låt sedan barn hoppa en i taget och håll uppsikt. Barn yngre än fem år kan ha svårt att kontrollera sin balans och motorik.

Om en olycka inträffar

Ring 112 direkt om en olycka har inträffat och det finns en fara för barnets eller någon annans liv.

Ring alltid 1177 eller 112 och be att bli kopplat till Giftinformationscentralen om ett barn får i sig skadliga ämnen och situationen är akut.

Skadliga ämnen i produkter

Leksaker och produkter för barn får inte innehålla vissa skadliga ämnen. Ett exempel är så kallade ftalater, som används i mjuk plast. Flera sorters ftalater är förbjudna. Nappflaskor får inte innehålla ämnet bisfenol A. Det är förbjudet i EU, men ämnet kan finnas i nappflaskor från andra länder. Fråga personalen i butiken eller sök information på tillverkarens webbplats om produkten är säker för barn.

Värm inte plast i mikrovågsugn

Undvik att värma barnmat i nappflaskor eller förpackningar av plast i mikrovågsugn. Då kan kemiska ämnen läcka ut från plasten och hamna i maten.

Tvätta nyinköpta kläder och sängkläder

Tvätta alltid kläder och sängkläder innan de används. Det gör att eventuella skadliga ämnen som finns kvar från tillverkningen kan försvinna.

Låt barn vara i en rökfri miljö

Undvik att låta barn vara i miljöer där människor röker. Rök innebär risker för barnets hälsa. Barn som är i rökiga miljöer får fler infektioner i luftvägarna än andra barn. Det ökar också risken för plötslig spädbarnsdöd. Om du som vuxen röker och inte kan sluta så undvik att röka inomhus, där barnet är.

Eluttag ska ha petskydd

Eluttag, väggkontakter och trasiga sladdar kan ge elektriska stötar.

Kontrollera att eluttagen i väggarna är petskyddade. Det innebär att barn inte kan peta in fingrarna eller andra saker i dem. Om uttagen inte är säkrade kan du köpa särskilda petskydd och sätta i uttaget, så att hålen täcks helt.

Se regelbundet över lampor, sladdar, laddare till mobil och dator och andra elektriska produkter så att de inte är trasiga och kan ge stötar.

Skydda huden från solen

Barn behöver skyddas från solens strålar. Barns hud är tunnare än vuxnas hud. Därför är de mycket känsligare och bränner sig lättare än vuxna. Om barnet bränner sig i solen ökar risken att få cancer senare i livet.

Solen är som starkast mitt på dagen, mellan klockan 11 och 15. Då är det bra att barn är i skuggan. Solstrålarna kan vara starka även om det inte är varmt ute.

Mycket små barn ska inte vara i direkt solljus.

Skydda barnet från solens strålar genom att

 • vara i skuggan
 • ta på hen en solhatt
 • ha kläder som täcker armarna och benen.

Använd krämer med solskyddsfaktor när barnets hud inte kan skyddas på annat sätt. Använd krämer med hög solskyddsfaktor, 30 eller 50. Du kan behöva smörja in barnet flera gånger om dagen. Tänk på att barn under ett år bara bör smörjas på mindre delar av kroppen.

Lämpliga solkrämer finns att köpa på apotek. Fråga personalen om råd.

Undvik köldskador på vintern

När det är mycket kallt och blåser ute kan barn få köldskador i ansiktet och på kroppen. För att undvika köldskador är det viktigt att klä på barnet ordentligt när ni går ut. Det är bättre att klä barnet i löst sittande kläder i flera lager, än att bara ha ett tjockt lager kläder. Det är bra om jackan eller täckbyxorna är vindtäta. Använd också mössa och vantar.

Torr hud får lättare köldskador

Minska risken för köldskador när det är kallt genom att inte tvätta ansiktet på morgonen. Tvätta i stället kvällen innan. Då hinner det naturliga fettlagret som skyddar huden återbildas. 

Om barnets kinder blir mycket röda kan ni behöva gå inomhus. Gnugga inte huden, utan låt den värmas upp långsamt. Om huden har blivit vit har barnet fått en ytlig köldskada. Sök då vård på en vårdcentral direkt.

På Konsumentverkets webbplats Hallå konsument kan du få råd och tips om säkra produkter och leksaker för barn, bilbarnstolar, skyddsvästar, studsmattor och annat.

Texten finns översatt - Other languages

Här kan du läsa texten översatt till:

English (engelska)

Till toppen av sidan