OLIKA SÄTT ATT TA LÄKEMEDEL

Läkemedel som du tar i ögonen

Person droppar läkemedel i sitt öga

Läkemedel som du använder i ögonen finns som droppar och salva. Ögondroppar och ögonsalva kan användas mot bland annat allergier, infektioner, glaukom och torra ögon. Ögondroppar och ögonsalva innehåller verksamma ämnen som verkar på plats i ögat.

Att använda läkemedel i ögonen

Det kan skilja sig åt hur du ska använda olika läkemedel. Därför ska du alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra.

Ögondroppar och ögonsalvor har kort hållbarhetstid. Du ska vanligen inte använda samma flaska eller tub mer än en månad efter att du har öppnat den. Därför är det bra att skriva datum på förpackningen när den du öppnar den. Droppar och salvor som inte innehåller något konserveringsmedel har ännu kortare hållbarhetstid och bör användas inom en vecka.

Engångspipetter ska du bara använda en gång även om det finns läkemedel kvar i en öppnad pipett.

Om du behöver både droppar och salva ska du ta dropparna först.

Ögondroppar

En del ögondroppar ska förvaras i kylskåp. Det kan kännas obehagligt att droppa kalla ögondroppar i ögonen. Du kan därför förvara den förpackning du för tillfället använder i rumstemperatur.

Ögondroppar på flaska har en liten pip som gör det lätt att droppa vätskan i ögonen. Många ögondroppar finns också som engångspipetter. Dosen anges i antal droppar.

Hur du använder ögondroppar

Vissa konserveringsmedel som används i ögondroppar kan missfärga mjuka kontaktlinser. Därför ska du ta ut linserna innan du tar sådana ögondroppar, och inte sätta in dem igen förrän efter 10-30 minuter. Det varierar mellan olika ögondroppar hur länge du bör vänta och ofta står det i bipacksedeln. Du kan också fråga din läkare eller på ett apotek. Ibland ska du inte använda kontaktlinser alls under behandlingstiden.

Om du ska droppa flera sorters ögondroppar i samma öga bör det oftast gå minst fem minuter emellan, men det kan skilja sig mellan olika sorters ögondroppar.

Gör så här:

 • Tvätta händerna.
 • Ha gärna en spegel framför dig. Luta huvudet något bakåt. 
 • Rikta blicken uppåt och dra ner det undre ögonlocket.
 • Håll pipen eller pipetten rakt över och tätt intill ögat. Försök att inte nudda ögat eller ögonfransarna med flaskans pip, för att undvika att bakterier kommer in i flaskan.
 • Droppa innanför det nedre ögonlocket. Det finns olika typer av ögondroppsflaskor och i bipacksedeln kan du läsa hur du ska trycka ut dropparna.
 • Blunda i cirka en minut eller tryck lika lång tid över tårsäcken i ögonvrån. Det behöver du inte göra när du använder tårersättningsmedel.

Det kan också vara bra om någon annan kan hjälpa till att ge dropparna.

Ögondroppsflaskor är oftast små med liten text, som kan vara svår att läsa. Ett tips är att färgmarkera flaskorna så att det blir lättare att hålla reda på vilken som är vilken.

Droppstöd

Om du har svårt att pricka rätt med ögondropparna finns speciella droppstöd på apotek. Droppstöden fungerar som en sorts tratt och finns både för flaskor och för pipetter. Det finns kostnadsfria droppstöd som passar de flesta flaskor och pipetter. Några droppstöd kostar pengar, men om du får dem på recept går de att få utan kostnad. Droppstöd och även droppskydd kan skrivas ut av läkare och en del sjuksköterskor, exempelvis distriktsköterskor.

Ögonsalva

Ögonsalva har ofta en mer långvarig effekt än ögondroppar. Salvtuben har en lång spets så att du lättare kan lägga salvan innanför det undre ögonlocket. Ögonsalva finns också i engångspipetter. Dosen anges ofta i centimeter.

Hur du använder ögonsalva

Gör så här:

 • Tvätta händerna.
 • Stå framför en spegel.
 • Dra ner det undre ögonlocket.
 • Tryck försiktigt ut salvan i en sträng mellan undre ögonlocket och ögat. Försök att inte nudda ögat eller ögonfransarna med pipen, för att undvika att bakterier kommer in i tuben.
 • Blunda en stund och blinka några gånger så att salvan sprider sig över ögat.

Viktigt när du använder läkemedel

Det finns en del saker du bör veta när du tar läkemedel.

Följ anvisningarna

För att ett läkemedel ska fungera är det viktigt att du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga om du är osäker.

Det är viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns risk för att det inte fungerar som det ska. Tänk också på att förvara läkemedel oåtkomliga för barn.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Viktigt att ta rätt dos

För att läkemedlet ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att du följer doseringsanvisningarna. Läkemedlet kanske inte hjälper om du tar för låg dos. Tar du i stället för hög dos kan effekten bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. För receptbelagda läkemedel står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Ta dina läkemedel med jämna mellanrum

För att få bra effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Tre gånger dagligen betyder tre gånger per dygn, det vill säga var åttonde timme. Läkemedel som du ska ta en gång om dagen bör du ta vid ungefär samma tid varje dag. 

Koppla till regelbundna vanor

En del läkemedel ska du ta vid ett visst tillfälle, till exempel tillsammans med en måltid eller mellan måltider. Men ibland spelar det ingen roll och du kan välja själv. Det är lättare att komma ihåg att ta dina läkemedel om du gör det i samband med någon regelbunden vana. Det kan till exempel vara när du stiger upp på morgonen, borstar tänderna eller vid en måltid.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk ska du aldrig avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga den som har ordinerat läkemedlet. Ibland kan dina besvär snabbt komma tillbaka om du slutar för tidigt. Vissa läkemedel ska du inte sluta ta tvärt eftersom dosen måste minskas gradvis enligt ett särskilt schema.

Ibland kan vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, ålder, andra eventuella sjukdomar och läkemedel. En annan person kan få oväntade biverkningar och kanske inte heller någon nytta av läkemedlet. Därför ska du aldrig ge ditt receptbelagda läkemedel till någon annan, och du ska inte heller använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

Med tiden kan läkemedel brytas ner så att mängden av det verksamma ämnet minskar. Det kan också bildas olika nedbrytningsämnen. Det kan börja växa bakterier. Gamla läkemedel kan därför ge sämre effekt och mer biverkningar. Ibland kan de till och med vara skadliga. Detsamma gäller läkemedel som du har förvarat felaktigt. Använd inte läkemedel som passerat utgångsdatum eller som har ändrat smak, lukt, konsistens eller utseende.

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Vissa läkemedel kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. Då är det bra att skriva öppningsdatum på förpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur länge ett läkemedel går att använda.

Fråga på ditt apotek hur du ska göra med använda kanyler.

Du som är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret när du är gravid. En del läkemedel kan föras över till barnet via bröstmjölken när du ammar. Vissa läkemedel kan påverka möjligheten att bli gravid. Du bör därför inte använda läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar utan att först fråga din läkare, på mödravårdscentralen eller på ett apotek. Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.

Läkemedel till små barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel. En del läkemedel är helt olämpliga för barn. Du kan fråga på barnavårdscentralen, BVC, eller på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra. Rådgör alltid med BVC eller vårdcentralen innan du ger receptfria läkemedel till barn under sex månader. Läs mer om att ge läkemedel till barn.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att du tar läkemedel på rätt sätt om du är äldre. Det är också viktigt att en längre tids medicinering regelbundet kontrolleras av sjukvårdspersonal. Läs mer om att ta läkemedel när man är äldre.

Till toppen av sidan