Vad är läkemedel?

 • Foto som visar tabletter och kapslar

Läkemedel måste godkännas

Läkemedel är ämnen som kan användas för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. För att ett läkemedel ska få säljas i Sverige måste det vara godkänt av det svenska eller det europeiska läkemedelsverket. Läkemedelsverket har ansvar för att kontrollera tillverkarnas uppgifter om medicinens effekt och risken för biverkningar, samt bestämma om läkemedlet ska vara receptbelagt eller receptfritt.

Läkemedlets innehåll redovisas

Ett läkemedel innehåller förutom ett eller flera verksamma ämnen också olika tillsatser, så kallade hjälpämnen. Hjälpämnen tillsätts exempelvis för att göra det möjligt att tillverka lagom stora tabletter. Hjälpämnen kan också behövas för bland annat hållbarhet och smak.

Om man är allergisk mot vissa ämnen ska man ta reda på vad läkemedlet innehåller. I innehållsförteckningen står det både vilka verksamma ämnen och vilka hjälpämnen som ingår. Innehållsförteckningen finns på förpackningen eller i bipacksedeln, som är det informationsblad som följer med medicinen.

Olika former av läkemedel

Läkemedel finns i många olika former. Till exempel finns läkemedel som

 • tas genom munnen, till exempel tabletter, kapslar och flytande medicin
 • förs in i ändtarmen, till exempel stolpiller, så kallade suppositorier
 • förs in i slidan, till exempel vagitorier och slidkräm
 • förs in i urinröret, till exempel uretralstift
 • tas genom näsan, till exempel nässprej
 • man andas in genom munnen, till exempel inhalationspulver
 • är till för huden, till exempel kräm och schampo
 • tas upp genom huden, till exempel depåplåster
 • tas med sprutor, till exempel under huden eller i en muskel
 • tas i ögonen, till exempel ögondroppar
 • tas i öronen, till exempel öronsalva.

Ibland finns samma medicin i flera olika former. Om en viss form inte passar kan läkaren eventuellt skriva ut medicinen i en annan form. Kanske kan man till exempel få flytande medicin om man har svårt att svälja tabletter.

Originalläkemedel

När ett företag forskar fram ett nytt läkemedel är det ett så kallat originalläkemedel. Om läkemedlet blir godkänt får företaget patent på läkemedlet för ett bestämt antal år. När patentet går ut får kopior av originalläkemedlet tillverkas även av andra läkemedelsföretag. Kopiorna kallas generiska läkemedel eller generika.

Generiska läkemedel

Ett generiskt läkemedel innehåller samma verksamma ämne eller ämnen och i samma mängd som ett originalläkemedel, men det säljs under ett annat namn. Ofta har ett generiskt läkemedel ett lägre pris än originalläkemedlet. Ett generiskt läkemedel kan innehålla andra tillsatser än originalläkemedlet och se annorlunda ut. Generiska läkemedel är varken bättre eller sämre än originalläkemedel, utan är medicinskt likvärdiga.

Ofta är namnet på ett generiskt läkemedel samma som det verksamma ämnet med tillägg av tillverkarens namn. Till exempel läkemedlet Diklofenak Mylan innehåller det verksamma ämnet diklofenak och säljs av företaget Mylan. Med tanke på att läkemedel ofta byts ut på apoteken kan det vara bra att känna till namnet på det verksamma ämnet.

Parallellimporterade läkemedel

Parallellimport innebär att ett företag importerar originalläkemedel från andra europeiska länder, där läkemedelspriserna är lägre än i Sverige. Prisskillnaden gör att de importerade läkemedlen ofta kan säljas på den svenska marknaden till ett lägre pris än originalläkemedlet. Innan de säljs måste de importerade läkemedlen paketeras om så att förpackningar och bruksanvisningar stämmer överens med svenska krav.

Licensläkemedel

Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige, men som får säljas efter att Läkemedelsverket har lämnat ett särskilt tillstånd, en så kallad licens.

Man kan få ett licensläkemedel om man behöver ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige, men som är godkänt i något annat land. Läkaren som skriver ut receptet måste motivera varför man behöver läkemedlet och apoteket ansöker om licens hos Läkemedelsverket för att få sälja det.

En licens gäller vanligtvis för en enskild person. En klinik kan också få licens för alla personer med en viss sjukdom.

Eftersom ett licensläkemedel inte är godkänt i Sverige finns ingen bipacksedel på svenska i förpackningen. Det är läkaren som skriver ut licensläkemedlet som ansvarar för att man får den information om läkemedlet som man behöver.

Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel

Läkemedel som har sitt ursprung i naturen tillhör någon av grupperna naturläkemedel, växtbaserade läkemedel eller traditionella växtbaserade läkemedel. Även dessa läkemedel måste godkännas eller registreras (för de traditionellt växtbaserade läkemedlen) av Läkemedelsverket. De ska vara avsedda för egenvård och användas vid tillfälliga och lindriga besvär.

Naturläkemedel innehåller en djurdel, bakteriekultur, mineral eller salt som inte är alltför bearbetade. Naturläkemedel ska uppfylla de grundläggande kraven som gäller för läkemedel.

Växtbaserade läkemedel innehåller hela eller sönderdelade växter, växtdelar, alger, svampar eller lavar. Dessa läkemedel delas in i två kategorier, de som är väletablerade och de som är traditionella. För de väletablerade ska effekten ha visats i vetenskapliga studier. För de traditionella räcker det med att de har haft en långvarig medicinsk användning. Detta behöver inte betyda att ett traditionellt växtbaserat läkemedel inte har någon effekt, men det finns oftast inga bevis för det. 


Kosttillskott är inte läkemedel

Kosttillskott är produkter som man tar som tillägg till den vanliga kosten. Exempel på kosttillskott är vitaminer, mineraler, proteiner, fettsyror, fibrer, örter och växtextrakt.

Kosttillskott betraktas som livsmedel. Livsmedelsverket är därför den myndighet som ansvarar för de regler som finns. För kosttillskott behövs inget godkännande utan tillverkaren och säljaren ansvarar för att produkterna är säkra att använda.


Senast uppdaterad:
2012-11-23
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Linda Landelius, apotekare, Hallands sjukhus, Halmstad

Fotograf:

Juliana Wiklund