Infektioner på huden

Mpox

Innehållet gäller Dalarna

Mpox (tidigare apkoppor) är en sjukdom som kan spridas från djur till människa, överföring av viruset mellan människor är mer ovanligt. 2022 upptäcktes ett stort antal fall av överföring av smittan mellan människor i flera länder.

Hur sprids mpox?

Du behöver vara väldigt nära en person med mpox för att själv bli smittad. Du kan till exempel bli smittad i samband med sex eller annan nära hudkontakt. I utbrottet som pågår nu har viruset i de allra flesta fall spridits vid sex med nära hudkontakt mellan män som har sex med män. 

Det har också förekommit ett mindre antal fall där viruset spridits indirekt, till exempel vid kontakt med föremål som en person med mpox varit i kontakt med. Dock är detta ovanligt.

Tiden från att man blir smittad till att man blir sjuk kan sträcka sig från 5 till 21 dagar. Vanligtvis får man symtom inom 6 till 13 dagar från att man har smittats.

Symtom

Symtomen på mpox kan orsaka smärta och obehag, men är oftast relativt milda.

Viruset kan orsaka sår och vätskefyllda blåsor framförallt på den del av huden som varit i kontakt med viruset. Just nu är det vanligast med sår runt könsorganen, ändtarmsöppningen och munnen. Såren kan också förekomma på bålen, armar, ben, händer och fötter.

Andra symtom kan vara feber, ont i musklerna, ont i huvudet, diarré, svårigheter att kissa med mera.

Behandling

De flesta som blir sjuka behöver ingen behandling, besvären går över av sig själva efter två till fyra veckor. 

Det finns ingen behandling mot sjukdomen, däremot finns läkemedel som kan lindra symtomen.

Hur kan du skydda dig?

Det går att förebygga smitta genom att undvika närkontakt med infekterade personer.

Vaccination rekommenderas till personer med ökad risk att drabbas av mpox. Här finns mer information om vaccination mot mpox (folkhalsomyndigheten.se)

 

Gör så här om du tror att du har mpox

Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom.

Du kan också kontakta en hud- och könsmottagning, en så kallad venereologmottagning. I Dalarna kontaktar du STI-mottagningen Hudsjukvård på Falu lasarett, telefonnummer till mottagningen är 023-490890. Aktuella öppettider hittar du här: STI-mottagning Hudsjukvård Falun

Är du i åldern 13-25 kan du även kontakta en ungdomsmottagning.

Du kan behöva lämna prov för att se om det är mpox. Det är ett PCR-prov som vårdpersonalen tar med en särskild pinne i vätskan i blåsorna. Det är gratis att lämna prov.

Blir du sjuk i mpox behöver du berätta vem du tror kan ha smittat dig, och vilka du själv kan ha fört sjukdomen vidare till. Läs mer i texten Smittskyddslagen.

Du behöver inte vara svensk medborgare eller ha svensk id-handling för att få hjälp.

Till toppen av sidan